Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

PAGINA PRINCIPALĂ

Legislaţie

Monitorizare apă

e-documente

Programe de sănătate

Contact

Comunicate de presă

Informatii diverse

Pentru medicii de familie

Medici rezidenţi

Examene, concursuri

Statistică

This page in ENGLISH Page en FRANÇAIS Laborator

Medici, specializări

Portalul Sănătate-UE Ministerul Sănătăţii


RECOMANDĂRI PRIVIND ÎNGRIJIREA LA DOMICILIU A COPILULUI CU INFECȚIE RESPIRATORIE ACUTĂ

INSUFICIENȚA RESPIRATORIE ACUTĂ LA SUGAR - EVALUARE ȘI TRATAMENT IMEDIAT


CAMPANIA DE VACCINARE IMPOTRIVA SARS-CoV-2


TESTARI ANTIGENICE RAPIDE PENTRU COVID-19

Farmacii care au Avize temporare de testare antigenica rapida COVID-19 în farmacii/oficine locale la data de 09.09.2022


INCIDENȚA CAZURILOR NOI DE ÎMBOLNĂVIRE CU COVID-19 ÎN JUDEȚUL CLUJ

Gradul de ocupare a spitalelor COVID

PLANUL JUDETEAN DE REZILIENTA A RETELEI SANITARE FATA DE RECRUDESCENTA COVID-19


CENTRE DE PERMANENTA

Nr. crt.

Centrul de permanenta

Adresa

PROGRAM

Nr. telefon centru

1 CLUJ NAPOCA STR. BAITA, NR. 9 Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 18,00-8,00
Sambata, Duminica, Sarbatori legale: 8,00-8,00
0264-555553
             0264-555035
2 CLUJ NAPOCA STR. HOREA, NR. 78 Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 18,00-8,00
Sambata, Duminica, Sarbatori legale: 8,00-8,00
0264-434685
3 TURDA CALEA VICTORIEI, 7C Luni, Marti, Miercuri, Joi, Vineri: 18,00-8,00
Sambata, Duminica, Sarbatori legale: 8,00-8,00
0755123923
4 MOCIU CHESAULUI, NR. 88 Luni, Marti, Miercuri, Joi: 17,00-8,00
Vineri: 15,00-8,00
Sambata, Duminica, Sarbatori legale: 8,00-8,00
0264-235999

LISTA UNITĂȚILOR SANITARE din județul CLUJ care îndeplinesc condițiile pentru internare nevoluntară

Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj- Secția Psihiatrie: Cluj-Napoca, str.Victor Babeș nr.43
Spitalul Municipal Dej- Secția Psihiatrie: Dej, Strada 1 Mai nr.14-16

CE FACETI IN CAZUL UNUI ACCIDENT NUCLEARRAPOARTE DE ACTIVITATE DSP CLUJ


MENTINEREA IN ACTIVITATE A MEDICILOR DUPA IMPLINIREA VARSTEI DE PENSIONARE
-cerere de înscriereCerere tip
Dosarele se pot depune la Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul I, Camera 101 - Secretariat, telefon: 0264433645
dupa urmatorul program:
Luni - Joi intre orele 7,30 - 15,00
Vineri Intre orele 7,30 - 13,00


ORDIN nr. 427/11.04.2017 Privind constituirea consiliilor de experți pentru evaluarea secțiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie și nou-născuți, din sistemul public și privat

ORDIN nr. 910/18.11.2002 Privind criteriile de ierarhizare a secţiilor de spital de specialitate obstetrică, ginecologie şi neonatologie

 

CONECT - Catalogul organizatiilor Neguvernamentale pentru Evidenta Consultare si Transparenta

CONECT – Catalogul Organizațiilor Neguvernamentale pentru Evidență, Consultare și Transparență

ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA DSP CLUJ

Organigrama DSP Cluj

REGULAMENTUL INTERN AL DSP CLUJ

COD DE CONDUITĂ

Modul de acordare a audienţelor in cadrul Ministerului Sănătăţii

DECLARAŢII DE AVERE ŞI INTERESE

Buget DSP Cluj 

Situatia platilor zilnice in anii 2012-2014

Situaţia contractelor de achiziţie publică, DSP Cluj, încheiate in anul 2010

Contractul colectiv de munca

Date energetice ale clădirilor DSP cu suprafețe utile mai mari de 500 de metrii pătrați


TRATAMENTE ÎN STRĂINĂTATE

STUDII DE EVALUARE A IMPACTULUI ASUPRA SĂNĂTĂȚII ȘI CONFORTULUI POPULAȚIEI
DIPLOME, AUTORIZAŢII LIBERĂ PRACTICĂ
RECUNOASTEREA DIPLOMELOR IN UE
Certificate conformitate / Recomandari

Obţinerea autorizaţiei de liberă practică pentru: biologi, biochimisti, chimisti, kinetoteraputi, masori
PERMISE AUTO
Lista cu unităţile medicale din judeţul Cluj autorizate, în baza Ordinului MS nr. 1159  din 31 august 2010, de către DSP Cluj, pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.
ELIBERARE
COD PARAFA
Detalii
Cererea împreună cu actele necesare se transmit scanate in format pdf prin e-mail la adresa:
informatica@dspcluj.ro


BOLI TRANSMISIBILE
METODOLOGII DE SUPRAVEGHERE A BOLILOR TRANSMISIBILE
MONITORIZAREA VIROZELOR RESPIRATORII
MONITORIZAREA INȚEPĂTURILOR DE CĂPUȘĂ
MONITORIZAREA SCARLATINEI
Metodologia de supraveghere a scarlatinei
Fisa de supraveghere a scarlatinei
Scrisoarea metodologică privind vaccinarea BCG
Procedura de distrugere a vaccinurilor deterioarate și/sau expirate
Formular de raportare a pierderilor
Machetă de raportare BDA

INFORMARE PRIVIND BOALA DIAREICA ACUTA DE ETIOLOGIE INFECTIOASA

INFORMARE PRIVIND RUJEOLA (POJARUL)

INFORMARE PRIVIND GRIPA AVIARĂ
SITUAȚIA PRIVIND EVOLUȚIA INFLUENȚEI AVIARE ÎN ROMÂNIA (actualizat 9.05.2017)

Cazuri de infectie cu virus Chikungunya, Franta

Supravegherea infectiei umane cu noul coronavirus (nCoV)
Situația infecțiilor cu coronavirus 05.02.2020

Declarație privind cea de-a doua reuniune a Comitetului de Urgență pentru Regulamentul Sanitar Internațional (2005) privind epidemia cu noul coronavirus (2019-nCoV)

Sfaturi privind utilizarea măștilor

Sfaturi pentru călatori

Sfaturi pentru colete

Întrebări și răspunsuri despre noul coronavirus

Situația la nivel global a infecțiilor cu coronavirus (28.02.2020)AUTORIZAREA FURNIZORILOR DE SERVICII  DE INGRIJIRI LA DOMICILIU
       Conform Ordinului MS nr. 2520/ 29.08.2022 pentru aprobarea  Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, Direcţiile de sănătate publică judeţene autorizează furnizorii de îngrijiri la domiciliu, în baza declaraţiei pe propria răspundere, care se încadrează în următoarele criterii:
    a) existenţa în actul/documentul de înfiinţare a menţiunilor exprese privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu ca obiect de activitate;

    b) existenţa personalului de specialitate conform prevederilor art. 6 din Ordinul 2520/2022:
    c) existenţa fişei postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competenţelor şi a atribuţiilor;
    d) existenţa sediului pentru dispecerat de îngrijiri la domiciliu;
    e) existenţa dotărilor pentru păstrarea şi accesarea documentelor medicale şi de comunicare, specifice domeniului de activitate.   

    Documentele necesare în vederea autorizării în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt următoarele:
    a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul MS 2520/2022;
    b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul MS 2520/2022;
    c) statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;
    d) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;
    e) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
    f) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);
    g) regulamentul de organizare şi funcţionare;
    h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
    i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
    j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
    k) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
    l) lista dotărilor existente;
    m) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.

        Direcţiile de sănătate publică judeţene  emit autorizaţia de funcţionare pentru furnizorii de îngrijiri la domiciliu, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei. .

     În cazul furnizorilor persoane juridice care asigură furnizarea de îngrijiri la domiciliu prin două sau mai multe puncte de lucru, direcţia de sănătate publică emite câte o autorizaţie de funcţionare distinctă pentru fiecare punct de lucru.

    Autorizaţia de funcţionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu se vizează la interval de 3 ani pe baza documentelor prev[zute la art. 14 din Ordinul MS 2520/2022.

Ordinul MS 2520/2022

LISTA FURNIZORILOR DE SERVICII MEDICALE DE  ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU
(autorizati pana la data de 8.05.2023, conform Ord. MS 2520/2022)


ULTIMELE COMUNICATE / ANUNŢURI

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC, MEDIC DENTIST/STOMATOLOG RESPECTIV FARMACIST PRIMAR,

DIN SESIUNEA 21 IUNIE - 21 IULIE 2023

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 21 iunie – 21 iulie 2023 sesiune de examen pentru obţinerea gradului de medic, medic dentist/stomatolog, respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști/stomatologi și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 decembrie 2023, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.


INFORMARE

    În perioada 26.04.2023 - 30.06.2023, între orelșe 22:00 - 06:00 (în funcție de condițiile meteo) se va desfățura acțiunea de EFECTUARE TRATAMENTE FITOSANITARE LA ARBORII ȘI ARBUȘTII DE PE ZONELE VERZI  pe domeniul public al municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de cpătre R.A.D.P. CLUJ-NAPOCA.

    Produsele folosite sunt: SIVANTO PRIME, KUPFEROL - fungicide cu substanță activă de cupru din sulfat de cupru tribazic, NISSORUM 10 WP - insecticid acaricide cu substanță activă Hexitiazox, ALVERDESCORE.


INFORMARE

    În perioada 10.04.2023-28.04.2023 între orele 22:00-06:00 se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public și privat al municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice.

    Tratamentele vot fi efectuate de către SC CORAL IMPEX SRL.

    Produsele folosite sunt CYMINA PLUS pentru activitatea de dezinseție - combatere țânțari și VECTOBAC WG pentru activitatea de delarvizare. Produsele menționate se regăsesc în Registrul național al Produselor Biocide și sunt autorizate pentru profilaxia sanitar-umană de Ministerul Sănătății - Comisia Națională a Produselor Biocide.


CONCURS REZIDENȚIAT

SESIUNEA 14 MAI 2023

    La data de 14 mai 2023 Ministerul Sănătății organizează concursul de admitere în rezidențiat, sesiune extraordinară, pentru domeniul medicină, pentru posturile și locurile rămase neocupate în sesiunea 20 noiembrie 2022.

    Concursul se desfășoară în centrul universitar București.

    ÎNSCRIERILE LA CONCURS SE FAC LA DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ JUDEȚENE ARAD, BIHOR, BRAȘOV, CLUJ, CONSTANȚA, DOLJ, GALAȚI, IAȘI, MUREȘ, SIBIU, TIMIȘ ÎN PERIOADA 29 MARTIE - 12 APRILIE 2023.

Detalii


ANUNT

                În conformitate cu prevederile HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice,

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj
organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată, cu normă întreagă de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână, la Compartimentul Administrativ și mentenanță. a unui post vacant de

ÎNGRIJITOR (FEMEIE DE SERVICIU)

Perioada de înscriere la concurs : 27.03.2023-07.04.2023

Detalii suplimentare la seciunea Examene_concursuri

ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

24 MARTIE

    Ziua de 24 martie este consacrată eforturilor globale de combatere a epidemiei de TBC. Cu ocazia Zilei Mondiale de Luptă împotriva Tuberculozei, Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj, în parteneriat cu Asociația Medicilor de Familie județ Cluj, Spitalul de Pneumoftiziologie „Leon Daniello" desfășoară o activitate de informare cu scopul de a conștientiza populația și de a crește implicarea în efortul comun de a eradica boala.ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătății anunță organizarea în perioada martie-aprilie 2023, a unei sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți (transfer)


EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,

DIN SESIUNEA 12 APRILIE 2023

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 12 aprilie - 12 mai 2023 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

Detalii


LISTA TARIFELOR PENTRU PROCEDURILE DE REGLEMENTARE SANITARA INCEPAND CU DATA DE 22.02.2023

      (aprobata prin Ordinul MS nr,. 458/2023, publicat in M,O.  nr. 150/22/.02.2023)
 _____________________________________________
|Nr. |   Denumirea procedurilor        | Tariful|
|crt.|   de reglementare sanitară      |  (lei) |
|____|_________________________________|________|
|  1.| Autorizare sanitară în baza     |    500 |
|    | referatului de evaluare         |        |
|____|_________________________________|________|
|  2.| Certificarea conformităţii      |    400 |
|____|_________________________________|________|
|  3.| Asistenţă de specialitate de    |    400 |
|    | sănătate publică                |        |
|____|_________________________________|________|
|  4.| Tarif suplimentar pentru        |    150 |
|    | rezolvarea  în regim de urgenţă |        |
|____|_________________________________|________|
|  5.| Acordare viză anuală            |    400 |
|____|_________________________________|________|
    NOTĂ:
    Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei.

De asemenea, Ordinul ministrului sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, se completeaza la art. 18, prin introducerea alineatului (1^1) cu urmatorul cuprins:

    "(1^1) Asistenţa de specialitate de sănătate publică este obligatorie pentru proiectele noi şi proiectele de modernizare/extindere pentru sisteme de alimentare cu apă, în faza de studiu de fezabilitate, fie că sunt proiecte individuale, fie că fac parte dintr-un proiect integrat apă-canal."Va informăm că începând cu data de 13.02.2023 funcționează Centrul de vaccinare împotriva Covid-19 în cadrul Ambulatoriului Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca, Str.Motilor, nr.19, etajul V.

Activitatea in Centrul de vaccinare se desfasoara de Luni pana Vineri in intervalul orar: 9.00-13.00

Programari: Tel. 0742141156 , in intervalul orar: 9.00-13.00

Vaccinarea se va face doar cu noul vaccin Comirnaty Original/Omicron BA.4-5:

 • se administreaza la adulti si copii de cel putin 12 ani;
 • adultii vor prezenta cartea de identitate;
 • minorii vor fi insotiti la vaccinare de parinte/tutore legal care va avea asupra sa cartea de identitate/dovada tutore si certificatul de nastere al copilului/carte de identitate dupa caz;

CENTRUL DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19 ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA  ȘI-A ÎNCETAT ACTIVITATEA ÎNCEPÂND CU DATA DE 14.02.2023


REPARTIȚIA PE CLINICI ȘI CORDONATORI DE REZIDENȚIAT A REZIDENȚILOR CARE ÎNCEP PREGĂTIREA CU DATA DE 01.01.2023 ÎN CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ-NAPOCA

    Repartiția se va desfășura la Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” în Aula „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, str. Gh. Marinescu, nr.23 în zilele de 19, 20 și 21 decembrie 2022.

Detalii


COMUNICAT  PRIVIND  FUNCȚIONAREA  CENTRULUI DE VACCINARE  ÎMPOTRIVA COVID-19

CENTRUL DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19 ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA  ȘI-A ÎNCETAT ACTIVITATEA ÎNCEPÂND CU DATA DE 14.02.2023

    Vă aducem la cunoștință că, începand cu data de 12.12.2022 se va deschide CENTRUL DE VACCINARE ÎMPOTRIVA COVID 19 ÎN CADRUL SPITALULUI CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA, STRADA VICTOR BABEȘ NR.1.

    Vaccinarea se va face doar cu noul vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5:

 • se administrează la adulți și copii  cu vârsta de cel puțin 12 ani;
 • este indicat doar persoanelor cărora li s-a administrat anterior cel puțin 1 schemă primară de vaccinare împotriva bolii COVID 19;
 • poate fi administrat la cel puțin 3 luni după cea mai recentă doză de vaccin împotriva COVID 19;
 • poate fi administrat concomitent sau la orice distanță de timp cu un alt produs din Programul Național de Vaccinare (ex. Vaccinarea antigripală sau anti HPV);

    Expunerea recenta la SARS-COV-2 nu este o contraindicație sau precauție pentru vaccinarea împotriva COVID 19 cu vaccin Comirnaty Original/Omicron BA. 4-5. Persoanele care au trecut prin infecția  cu SARS-COV-2 pot fi vaccinate după vindecare;

Schema primară completă:

 • 1 doză de vaccin Janssen/Johnson&Johnson;
 • 2 doze de vaccin Vaxzevria/Oxford-Astra-Zeneca;
 • 1 doză de vaccin Vaxzevria/ Oxford-Astra-Zeneca+1 doză Comirnaty Pfizer BioNTech;
 • 1 doză de vaccin Vaxzevria/ Oxford-Astra-Zeneca+ 1 doză de Spikevax/Moderna;
 • 2 doze de Comirnaty PfizerBioNTech (de tip adult sau pediatric);
 • 2 doze de vaccin Spikevax/Moderna;

    La vaccinare trebuie să aveți asupra dumneavoastră buletinul/cartea de identitate și dovada vaccinării cu schema completă.

    Minorii vor fi însoțiți la vaccinare de părinte/ tutore legal care va avea asupra sa cartea de identitate/dovada tutore și certificatul de naștere al copilului/carte de identitate, după caz.


Lista spitalelor de angajare din Centrul universitar Cluj-Napoca pentru rezidentii care încep pregătirea cu 1 ianuarie 2023


ANUNT IMPORTANT

      Având în vedere ca în perioada 28-29 noiembrie 2022 are loc alegerea locurilor/posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire în urma Concursului de rezidențiat din sesiunea 20 noiembrie 2022, Biroul Resurse Umane al DSP Cluj, Camera 107 - nu are program cu publicul.

ANUNŢ IMPORTANT

Eliberare carnete medici rezidenţi

anul I de pregătire din centrul universitar Cluj-Napoca

    În perioada 03.11.2022-10.11.2022 se vor elibera carnetele de rezident pentru:

 1. Rezidenții care au început pregătirea cu data de 1 ianuarie 2022 în Centrul Universitar Cluj-Napoca

    Vă rugăm să desemnați un reprezentant pentru fiecare specialitate, care în baza propriei cărti de identitate va ridica carnetele de rezident.

 1. Medicii specialiști înscriși la a 2- a specialitate cu taxă din sesiunile iunie 2021,  noiembrie 2021 și iunie 2022.

    Ridicarea carnetelor de rezident se va face de la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, Biroul R.U.N.O.S., str.Constanța nr. 5 etaj 1, camera 107 conform următorului program:

 • Luni-Joi: 8.30-15,30
 • Vineri: 8.30-12,30

CONCURS REZIDENȚIAT
SESIUNEA 20 NOIEMBRIE 2022

La data de 20 noiembrie 2022 Ministerul Sănătății organizează concursul de admitere în rezidențiat pe post și pe loc în domeniile: medicină, medicină dentară și farmacie. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu-Mureș și Timișoara.

ÎNSCRIERILE LA CONCURS SE FAC LA TOATE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ ÎN PERIOADA 13-25 OCTOMBRIE 2022.

Pentru înscrieri la DSP Cluj:

Candidații pot depune dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale/curierat la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 13 octombrie – 25 octombrie 2022, inclusiv.

Detalii gasiti la sectiunea "Examene_concursuri"


Ministerul Sănătății anunță organizarea în perioada septembrie-octombrie 2022, a unei sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți (transfer)

În documentele de mai jos gasiti anuntul complet si capacitatea / specialitate / centru universitar  

Rezidentii care solicita schimbarea centrului  de pregatire  in Centrul Universitar Cluj-Napoca vor putea transmite dosarele si prin poștă sau servicii de curierat la urmatoarea adresa:

Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj,

Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I

în perioada 14-28 septembrie 2022, data poștei, inclusiv.

sau depuse personal la BIROUL RUNOS DSP CLUJ, cam 107, conform urmatorului PROGRAM: Luni-Joi 10.00-15.00, Vineri 10.00-12.00


IN ATENTIA FURNIZORILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU

        Conform Ordinului MS nr. 2520/29.08.2022 pentru aprobarea  Normelor de funcţionare şi autorizare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu, Direcţiile de sănătate publică judeţene autorizează furnizorii de îngrijiri la domiciliu, în baza declaraţiei pe propria răspundere, care se încadrează în următoarele criterii:

    a) existenţa în actul/documentul de înfiinţare a menţiunilor exprese privind furnizarea de îngrijiri la domiciliu ca obiect de activitate;
    b) existenţa personalului de specialitate conform prevederilor art. 6 din Ordinul 2520/2022:
    c) existenţa fişei postului pentru fiecare persoană angajată, cu precizarea nivelului de pregătire profesională, a competenţelor şi a atribuţiilor;
    d) existenţa sediului pentru dispecerat de îngrijiri la domiciliu;
    e) existenţa dotărilor pentru păstrarea şi accesarea documentelor medicale şi de comunicare, specifice domeniului de activitate.   

    Documentele necesare în vederea autorizării în baza declaraţiei pe propria răspundere a persoanelor juridice sau fizice care asigură îngrijirile la domiciliu sunt următoarele:
    a) cerere pentru emiterea autorizaţiei de funcţionare pentru serviciile de îngrijiri la domiciliu, conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la Ordinul MS 2520/2022;
    b) declaraţia pe propria răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la Ordinul MS 2520/2022;
    c) statutul unităţii, alte documente constitutive, certificat constatator cu menţionarea punctului de lucru, după caz;
    d) documente care atestă dobândirea personalităţii juridice, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;
    e) dovada înregistrării în registrul asociaţiilor şi fundaţiilor, după caz;
    f) documente privind deţinerea legală a sediului dispeceratului pentru îngrijiri la domiciliu (situaţie juridică, schiţă, plan de amplasare în zonă);
    g) regulamentul de organizare şi funcţionare;
    h) organigrama serviciului de îngrijiri la domiciliu;
    i) documente privind codul fiscal, certificat de înregistrare fiscală;
    j) lista personalului angajat în serviciul de îngrijiri la domiciliu (+ copie REVISAL sau copie contracte de muncă/prestări servicii);
    k) dovada pregătirii profesionale/documente de liberă practică (avize anuale) pentru personalul care asigură îngrijirile la domiciliu (copie);
    l) lista dotărilor existente;
    m) alte documente, după caz, solicitate în mod oficial.

        Direcţiile de sănătate publică judeţene  emit autorizaţia de funcţionare pentru furnizorii de îngrijiri la domiciliu, în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii documentaţiei. .

      În cazul furnizorilor persoane juridice care asigură furnizarea de îngrijiri la domiciliu prin două sau mai multe puncte de lucru, direcţia de sănătate publică emite câte o autorizaţie de funcţionare distinctă pentru fiecare punct de lucru.

    Autorizaţia de funcţionare în domeniul îngrijirilor la domiciliu se vizează la interval de 3 ani pe baza documentelor prev[zute la art. 14 din Ordinul MS 2520/2022.

Ordinul MS 2520/2022


EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST,

DIN SESIUNEA 12 OCTOMBRIE 2022

 Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 12 octombrie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic, medic stomatolog, respectiv farmacist specialist, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată prin Legea nr.103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

        ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale la Direcția  de Sănătate Publică a Județului Cluj în perioada 1 septembrie           15 septembrie 2022, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face la camera 107, etajul I, în următorul program:

Luni-Joi:orele 9:00 – 15:00

Vineri: orele 9:00-13:00

Dosarele transmise la DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de corespondență:  DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca, Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

     Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie:
- numele și prenumele candidatului (cu inițiala tatălui);
    - specialitatea;
    - centrul de susținere a examenului;
    - sesiunea 12 octombrie 2022.

Detalii


EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ

SESIUNEA 10 SEPTEMBRIE 2022, SIMULTAN CU EXAMENUL EDA

    Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 10 septembrie 2022 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2022, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.


Comunicat privind distribuirea comprimatelor de iodura de potasiu prin farmaciile cu circuit deschis in judetul Cluj


    Ministerul Sanatatii a demarat in mod oficial distribuirea comprimatelor de iodura de potasiu catre populatia eligibila prin farmaciile cu circuit deschis.

    Directia de Sanatate Publica Cluj a distribuit farmaciilor din lista publicata pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii (https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/07/Lista-Farmacii-Iod-pe-judete-1.pdf ) cantitatea de comprimate de iodura de potasiu repartizata de catre Ministerul Sanatatii.

    Iodura de potasiu poate fi eliberata de catre farmacie numai pe baza prescriptiei eliberate de medicul de familie.

    Ghidul de informare generala privind dozele recomandate si modul de administrare sunt publicate pe site-ul Ministerului Sanatatii (https://www.ms.ro/wp-content/uploads/2022/04/GHID-INFORMARE-IOD.pdf ).

    Date fiind cele precizate mai sus, rugam populatia eligibila sa se adreseze medicului de familie pentru eliberarea prescriptiei medicale si ulterior ridicarea iodurii de potasiu din una din farmaciile aflate pe lista mentionata.

    Este important de precizat faptul ca iodura de potasiu se pastreaza in conditiile de siguranta ale unui medicament si se administreaza doar in caz de accident nuclear, exclusiv la indicatiile autoritatilor.


EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC, MEDIC DENTIST/STOMATOLOG RESPECTIV FARMACIST PRIMAR, DIN SESIUNEA 22 IUNIE - 22 IULIE 2022

Detalii

ANUNȚ

    Începând cu Miercuri, 4.05.2022, se reia programul cu publicul la Casieria Direcției de Sănătate Publică a județului Cluj, Cluj-Napoca, Str. Constanța nr. 5, etaj 1, cam. 105, după următorul orar:

Luni-Joi: 8:00-12:00 și 13:30-15:00
Vineri: 8:00-11:00
Ultima zi a lunii: 8:00-11:00

    Pentru orice informații suplimentare legate de efectuarea plăților, sunați la Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj - Serviciul Contabilitate, persoană de contact Ec. Sandu Roxana, tel. 0264 532 281.


EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST

SESIUNEA 13 APRILIE 2022

Detalii

REPARTITIA PE CLINICI SI CORDONATORI DE REZIDENTIAT A REZIDENTILOR CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2022

    Repartitia se va desfasura la Universitatea de Medicina si Farmacie “I.Hatieganu” in Aula ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, str. Gh.Marinescu, nr.23 in zilele de 20, 21, 22 decembrie 2021.

Detalii


Informaţii utile 

pentru medicii, medicii dentisti, farmacistii rezidenţi - serie 21 noiembrie 2021 Data incepere pregatire in rezidentiat 1 ianuarie 2022

Lista spitalelor de angajare din Centrul universitar Cluj-Napoca
(date de contact)


ANUNŢ IMPORTANT

Eliberare carnete medici rezidenţi anul I de pregatire

    In perioada 09.11.2021-26.11.2021 se vor elibera carnetele de rezident pentru rezidentii si medicii specialisti inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa care au inceput pregatirea cu 1 ianuarie 2021 in Centrul Universitar Cluj-Napoca conform urmatorului program:

 • Luni-Joi: 8.30-15.30
 • Vineri : 8.30-12.30

    Va rugam sa desemnati un reprezentant pentru fiecare specialitate, care in baza propriei carti de identitate va ridica carnetele de rezident de la Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Biroul R.U.N.O.S., str.Constanta nr. 5 etaj 1, camera 107.PROGRAM DE AUDIENŢE
Dr.  MIHAI MOISESCU - GOIA ,
director executiv

str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 101
MARTI     14:00 – 16:00

Ec. ANGELA DOMOCOŞ ,
director executiv adjunct economic

str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 106
JOI    13:00 – 15:00
ADRESE
Sediul central:
str. Constanţa nr. 5, etaj 1, Cluj-Napoca, cod 400.158
Telefon: 0264-433-645 ;
Fax: 0264-530-388

Sediile str. Nicolae Bălcescu:
str. N. Bălcescu nr. 16 , str. N. Bălcescu nr. 25
Cluj-Napoca, cod 400.160
Telefon: 0264-592-983 ;
Fax: 0264-598-267Sediul DSP Cluj
,
str. Constanţa nr. 5


click ! pe imagine


Sediile str. Nicolae Bălcescu
Pentru a vizualiza locaţia căutată, daţi click pe imaginea locaţiei respective.


DSP Cluj
,

str, Nicolae Bălcescu
nr. 16
DSP Cluj,

str. Nicolae Bălcescu
nr. 25

TRASPARENȚĂ

DECLARAȚIE ASUMARE AGENDĂ INTEGRITATE

PLAN DE INTEGRITATE

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC
L egea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public


Link-uri către institutele şi spitalele din jud. Cluj:

Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă" Cluj - Napoca  
Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare "Nicolae Stăncioiu" Cluj Napoca
Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal Cluj Napoca
Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie "Prof.Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj
Spitalul Clinic Municipal Cluj - Napoca
Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj - Napoca
Spitalul Clinic de Recuperare Cluj - Napoca
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj
Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie "Leon Daniello" Cluj - Napoca
Spitalul Municipal Turda
Spitalul Municipal Câmpia Turzii
Spitalul Municipal Dej
Spitalul Municipal Gherla
Spitalul Orăşenesc Huedin
Spitalul de Boli Psihice Cronice Borşa
UNITĂŢILE MEDICALE DIN JUDEŢUL CLUJ

CERTIFICATE MEDICALE TIP A5 PENTRU INCADRAREA COPIILOR CU DIZABILITATI IN GRAD DE HANDICAP
 • Precizari privind Certificatul de tip A5
 • PRECIZARI SUPLIMENTARE 05.01.2018
 • Anexa 7 - Fișă medicală sintetică pentru copiii cu diazabilități și/sau cerințe educaționale speciale
 • Anexa 8 - Fișă de evaluare psihologică în vederea încadrării în grad de handicap, a orientării școlare și profesionale și a planificării benficiilor, serviciilor și intervențiilor pentru copilul cu diazbilități și/sau cerințe educaționale speciale
 • ACTE NECESARE PENTRU ABILITARE ELIBERARE CERTIFICAT TIP A5:
  • Cerere tip completată de medicul titular al cabinetului/administratorul unității medicale (link model)
  • Copie conform cu originalul după Certificatul de înregistrare în registrul unic al Cabinetului medicale sau Certificatul de înregistrare fiscalîă
  • copie conformă cu originalul după Certificatul de membru și Avizul anual de exercitare a profesiei pentru medicii specialiști/primari care vor elibera certificatele de tip A5
  • copie conforă cu originalul după contractul de muncă/de prestări servicii/colaborare al medicilor care vor elibera certificatul de tip A5
  • Declarație pe proprie răspundere a fiecărui medical care va elibera certificatul de tip A5 (link model)

LISTA PRESTATORI SERVICII FUNERARE AUTORIZAȚIDin 01.07.2014 ne gasiti si pe Facebook


Ministerul Sănătăţii

Casa Nationala de Asigurari de Sanatate

Casa de Asigurări de Sănătate Cluj

e-guvernare
pagina principală
 © 2009 DSP Cluj
Ultima actualizare: Miercuri, 14 ianuarie 2015