Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasă PERMISUL DE CONDUCERE AUTO                       

Lista cu unităţile medicale din judeţul Cluj autorizate, în baza Ordinului MS nr. 1159  din 31 august 2010, de către DSP Cluj, pentru examinarea ambulatorie a candidaţilor la obţinerea permisului de conducere şi a conducătorilor de autovehicule sau tramvaie.

     Pentru unitățile medicale din judeţul Cluj autorizate, în baza Ordinului MS nr. 1159  din 31 august 2010, de către DSP Cluj, pentru examinarea ambulatorie a  candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a  conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, vă aducem la cunoștință Ordinul Ministrului Sănătății  Nr. 1428 din 19 septembrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, care modifică formularul FIȘEI MEDICALE pentru solicitanţii permisului de conducere auto şi pentru conducătorii de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto.

    Din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1162/2010, Art. 2:

    Articolul 2
În sensul prezentului ordin, conducătorii auto se clasifică în două grupe:
a) grupa 1: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE;
b) grupa 2: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E.

    Există posibilitatea ca Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor Cluj să refuze înscrierea candidaților care prezintă fișe medicale în formatul vechi.

(daţi click pe numele cabinetului pentru a afişa autorizaţia unităţii medicale precum şi specialitatea medicală în care unitatea respectivă face examinări)

Cluj-Napoca
Denumire unitate adresă medicină
internă
oftalmo- logie ORL neuro-
logie
psihiatrie ortopedie-
trauma-
tologie
Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Cluj,
Ambulatoriul Integrat al Spitalului (fost CDT)
str. Moţilor nr. 19

AUTORIZAȚIE ANULATĂ LA CERERE ÎNCEPÂND CU DATA DE 08.07.2019
Spitalul Clinic Municipal Cluj - Napoca, Ambulatoriul Integrat Spitalului  str. Tăbăcarilor nr. 11

DA DA DA DA DA NU
S.C. Multipraxis S. R. L. Cluj str. Albac nr. 12 ap. 1

DA DA DA DA DA DA
Spitalul Militar de Urgenţă "Dr. Constantin Papilian" Cluj-Napoca - Ambulatoriul Integrat al Spitalului  str. Traian Moşoiu
nr. 22
DADADADADADA
S. C. New Medica S. R. L. Cluj-Napoca str. Gheorghe Marinescu nr. 6 DA DA DA DA DA DA
Cabinete Medicale Chirurgie, Medicină Internă, Neurologie, Oftalmologie, O. R. L. şi Psihiatrie str. Zorilor nr. 33,
ap. 12,
DA DA DA DA DA DA
S. C. Centrul Medico-Chirurgical Universitar Interservisan S. R. L str. Nicolae Pascaly nr. 5 DA DA DA DA DA DA
S. C. Medstar S . R. L. Cluj str. Mehedinţi
nr. 1-3
DA DA DA DA DA DA
S.C.Medsan S.R.L. CLUJ
str. Ilie Măcelaru
nr. 28
DA DA DA DA DA DA
S. C. Salvosan Ciobanca S. R. L. punct de lucru Cluj-Napoca str. Victor Babeş
nr. 25
DA DA DA DA DA DA
Centrul Medical  PROMEDICAL CENTER str.Cometei nr. 38A DA NU DA DA DA DA
S.C. GAMA CLINIC MED S.R.L. CLUJ-NAPOCA  str. Craiova nr. 28-30, parter, bloc B, ap. 3 AUTORIZAȚIE ANULATĂ LA CERERE ÎNCEPÂND CU DATA DE 08.07.2019
SPITALUL CLINIC CF CLUJ-NAPOCA - AMBULATOR DE SPECIALITATE CF CLUJ str. Cimpeni nr. 3 DA DA DA DA DA NU
S.C. TIR MEDICAL S.R.L.str. Donath nr. 2DADADADADADA
S.C. REVIEW S.R.L.str. Moților nr. 9, ap. 8NUDANUNUNUNU

Dej
Denumire unitate adresă medicină
internă
oftalmo- logie ORL neuro-
logie
psihiatrie ortopedie-
trauma-
tologie
Spitalul Municipal Dej - Ambulator de specialitate str. 1 Mai nr. 14-16 AUTORIZAȚIE ANULATĂ LA CERERE 
 S.C. SANRADEX S.R.L. str. Regina Maria
nr. 15A
DA NU DA DA DA DA
S.C. SPINUMED S.R.L. str. Regina Maria
nr. 26
NU DA NU NU NU DA
SPITALUL CLINIC CF - AMBULATORIU DE SPECIALITATE CF DEJstr. 1 Mai nr. 27DADADADANUNU

Gherla
Denumire unitate adresă medicină
internă
oftalmo- logie ORL neuro-
logie
psihiatrie ortopedie-
trauma-
tologie
Spitalul Municipal Gherla, Ambulatoriul Integrat Spitalului
str. 1 Decembrie 1918, nr. 44 DA NU NU DA DA NU
Cabinet Medical Oftalmologic "Dr. Medesan Rodica"
str. 1 Decembrie 1918 nr. 44
NU DA NU NU NU NU
Cabinet Medical "HNO" Gherla
str. 1 Decembrie 1918 nr. 44
NU NU DA NU NU NU
S.C. GAMA CLINIC MED S.R.L. - punct de lucru Gherla
str. Romană, FNDADADADADADA

Huedin
Denumire unitate adresă medicină
internă
oftalmo- logie ORL neuro-
logie
psihiatrie ortopedie-
trauma-
tologie
Ambulatoriul de Specialitate al
Spitalului Orăşenesc Huedin
str. 3 Decembrie
nr. 42
DA DA DA DA DA DA
CABINET MEDICAL DE OFTALMOLOGIE DR. DEMEA SORINAstr. Horea nr. 19NUDANUNUNUNU

Turda
Denumire unitate adresă medicină
internă
oftalmo- logie ORL neuro-
logie
psihiatrie ortopedie-
trauma-
tologie
Spitalul Municipal Turda, Ambulatoriul de Specialitate
str. Andrei Mureşanu nr. 12 - 16
AUTORIZAȚIE ANULATĂ LA CERERE ÎNCEPÂND CU DATA DE 08.07.2019
S.C. MULTIMEDICA S.R.L.
Cabinet Medical de Medicină Internă Turda
str. Andrei Mureşanu nr. 15
DA NU NU NU NU NU
Cabinet Medical de Oftalmologie
Dr. Boitor Borza Alexandrina, Turda
str. Andrei Mureşanu nr. 15 NU
DA NU NU NU NU
Cabinet Medical de Specialitate O. R. L.
Dr. Câmpean Ioan, Turda
str. Andrei Mureşanu nr. 15 NU NU DA NU NU NU
Cabinet Medical de O. R. L.
Dr. Beu Ramona Denisa, Turda
str. Andrei Mureşanu nr. 15 NU NU DA NU NU NU
Cabinet Medical de Neurologie
Dr. Frâncu Ovidia Elena, Turda
str. Andrei Mureşanu nr. 15 NU NU NU DA NU NU
Cabinet Medical Individual Psihiatrie
Dr. Scînteie Mariana, Turda
str. Andrei Mureşanu nr. 15 ANULATĂ LA CERERE
Cabinet Medical de Ortopedie-Traumatologie
Dr. Moga Costel, Turda
str. Andrei Mureşanu nr. 15 NU NU NU NU NU DA
Cabinet Medical de Neurologie
Dr. Paleoca Claudia Dora
str. Avram iancu
nr. 69 ap. 1
AUTORIZAȚIE ANULATĂ LA CERERE ÎNCEPÂND CU DATA DE 08.07.2019
S.C. POLICLINICA OPRISANI S.R.L.
Cabinete medicale Turda

Calea Victoriei nr. 7CNUDADADADADA
S.C. HIGEEA MEDICA S.R.L.
Calea Victoriei nr. 7CDANUNUNUNUNU
APAHIDA
Denumire unitateadresămedicină
internă
oftalmo- logieORLneuro-
logie
psihiatrieortopedie-
trauma-
tologie
SC Centrul Medical SINA SRL Jucu Comuna Apahida, Sat Sannicoara, Str. Viitorului nr.1, Bloc D1, ap. 2DADADADADADA

acasă SUS