Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasă ANUNȚURI - INFORMĂRI
REZIDENTIAT - 21 NOIEMBRIE 2021

    Inscrierile se fac la toate directiile de sanatate publica din tara, respectiv la ministerele cu retea sanitara proprie.

    Examenul se va sustine in centrele universitare Bucure;ti, Cluj-Napoca, Craiova, Iasi, Targu Mures si Timisoara.

    Dosarele de concurs se vor depune exclusiv prin posta sau servicii de curierat, cu confirmare de primire, in sperioada 15-26 octombrie 2021, inclusiv, data postei.

   Pentru Directia de Sanatate Publica a judetului Cluj, dosarele se transmit la adresa: CLUJ-NAPOCA, STRADA CONSTANTA NR. 5, ETAJUL I, COD POSTAL 400158.

    Certificatul medicul tip A5 necesar pentru inscriere va fi eliberat de una din urmatoarele unitati sanitare:

1. Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, (fost CDT), situat in Cluj-Napoca, str. Motilor nr. 19-21. (langa Primaria Municipiului Cluj-Napoca).

2. S.C. MEDSTAR S.R.L. Cluj-Napoca, str. Mehedinti nr. 1-3. Programarile pentru analizele necesare se fac la Call-Center apelabil la nr. 0264917.

3. Ambulatoriu Integrat al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca, str. Tabacarilor nr. 11 (Spital Clujana)

DOSARUL DE INSCRIERE VA CONTINE:

1. UN DOSAR PLIC pe care veti nota: 

-numele dvs., initiala/initialele tatalui, toate prenumele dvs.
- domeniul pentru care concurati (medicina / medicina dentara/ farmacie)
-centrul universitare in care solicitati sa sustineti concursul

2. CEREREA DE INSCRIERE la concurs, conform modelului afisat mai jos sau pe site-ul www.rezidentiat.ms.ro, CERERE pentru inscriere la concurs

3. COPIE DUPA BULETINUL/CARTEA DE IDENTITATE SAU A PASAPORTULUI in termen de valabilitate (paginile din care reies numele si prenumele candidatului, precum si data nasterii)

4. COPIA LEGALIZATA A DIPLOMEI DE LICENTA DE MEDIC/STOMATOLOG (MEDIC DENTIST) SAU FARMACIST. Absolventii din promotia 2021 post prezenta, pana la eliberarea diplomei, copia legalizata a adeverintei privind promovarea examenului de licenta. 

5.Pentru medicii/farmacistii rezidenti sau specialisti care doresc sa sustina un nou examen de intrare in rezidentiat - ADEVERINTA (in original) eliberata de unitatea in care este incadrat, din care sa reiasaspecialitatea in care este confirmat si tipul contractului individal de munca (determinata/ nedeterminata)

6. CERTIFICAT MEDIC TIP A5 (original) privind starea de sanatate, eliberat de Ambulatoriul integrat la Spitalului Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, de S.C. Medstar SRL Cluj-Napoca sau Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic Municipal Cluj-Napoca (Spital Clujana), in care sa se precizeze: "APT/INAPT din punct de vedere medical, fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii in domeniul pentru care candideaza (MEDICINA/ MEDICINA DENTARA/ FARMACIE)", precum si faptul ca "s-a eliberat pentru a-i servi la inscrierea la concursul de rezidentiat".

7. COPIA ACTELOR DOVEDITOARE (CERTIFICAT DE CASATORIE ETC.) privind schimbarea numeluifata de numele inscris pe diploma de licenta/adeverinta, daca este cazul.

8. CHITANTA DE PLATA A TAXEI DE CONCURS in valoare de 500 lei/participant, achitata pe numele candidatului.

Taxa se va plati in contul IBAN RO36TREZ70020E365000XXXX
 • CUI-4266456, DTMB (Directia de Trezorerie a Municipiului Bucuresti), beneficiar Ministerul Sanatatii, adresa: str.Cristian Popisteanu  nr.1-3, sectorul l, Bucuresti, cod 010024.
Metodologie concurs
Publicatie concurs
Numar posturi scoase la concurs
Numar locuri scoase la concurs


CERTIFICATE DE CHIMIST SI BIOLOG PRIMITE LA DSP CLUJ IN LUNA SEPTEMBRIE 2021

ANUNT IMPORTANT PENTRU REZIDENTI
Referitor la schimbarea centrelor de pregatire sesiunea
septembrie – octombrie 2021

Având în vedere situația epidemiologică actuală, rezidentii care solicita schimbarea centrului  de pregatire  in Centrul Universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele exclusiv prin poștă sau servicii de curierat la urmatoarea adresa: 

Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj,
Cluj-Napoca, 400158, Str.
Constanţa nr. 5, etaj I

în perioada 15 septembrie 2021-29 septembrie 2021, data poștei, inclusiv.

Detalii suplimentare la sectiunea "Medici_rezidenti"


13/08/2021
                                                                                 ANUNT

            În conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice

 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs

pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

         Consilier II (economist) la Compartimentul de evaluare şi promovare a sănătăţii
         șofer I la Compartiment Administrativ și Mentenanță

            Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, la adresa www.dspcluj.ro, secțiunea Examene_concursuri.


11/08/2021

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA GRADULUI DE MEDIC SPECIALIST ÎN SPECIALITATEA ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ 
 - SESIUNEA 11 SEPTEMBRIE 2021, SIMULTAN CU EXAMENUL EDA

 Ministerul Sănătăţii  organizează începând cu data de 11 septembrie 2021 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de medic specialist în specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, simultan cu examenul EDA, pentru medicii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2021, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările și completările ulterioare.

        ÎNSCRIERI:

Candidații pot depune personal dosarele de înscriere sau le pot transmite prin servicii poștale, Direcțiilor  de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj- Napoca, Iași, Timișoara și Tg. Mureș, în perioada 11 august-20 august 2021, inclusiv.

Depunerea dosarelor la DSP Cluj se va face în perioada 11 august -20 august 2021, etajul I, cam. 107, în următorul program:

 Luni -Joi orele 9:00 – 15:00, 
Vineri orele 9:00-13:00

Dosarele transmise DSP Cluj prin poștă se expediază la adresa de coresponență: DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ, Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5.

Documentele pentru înscriere se depun într-un dosar plic.

Pe coperta dosarului se va scrie: 
- numele și prenumele candidatului (conform cărții de identitate);
- specialitatea;
- centrul de susținere a probelor clinice și practice;
- sesiunea 11 septembrie 2021.


09/08/2021
ANUNȚ
privind ocuparea prin transfer la cerere a funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, la Serviciul Contabilitate în condițiile prevăzute de art. 502, alin. (1), lit. c), art. 506, alin. (1), lit. b), art. 506, alin. (2), art. 506, alin. (5) și art. 506, alin. (8) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

ANUNȚ
            În conformitate cu prevederile HGR nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice
 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs
pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal, specialitatea laborator, cu studii postliceale, la Laborator diagnostic și investigare în sănătate publică – Diagnostic microbiologic
            Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, la adresa www.dspcluj.ro, secțiunea Examene_concursuri.


ANUNT

în baza Legii nr. 33/2021 din 16 martie 2021 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 183/2020 privind desfăşurarea pe perioada stării de alertă a concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul unor instituţii din sistemul justiţiei, precum şi din cadrul Curţii de Conturi, in conformitate cu prevederile OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ si a HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj organizeaza concurs de recrutare pentru ocuparea urmatoarelor functii publice de executie:

1.   Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic specialist/primar în specialitatea igienă/ medicina muncii/ sănătate publică și management) – Serviciul Control în Sănătate Publică - Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, Post ID 348967

 

2.   Inspector, clasa I, grad profesional asistent (medic specialist/ primar sănătate publică și management/ medicină de familie/ epidemiologie) – Serviciul Control în Sănătate Publică – Compartiment control unităţi şi servicii de sănătate, Post ID 348994


Informatii detaliate gasiti la sectiunea "Examene_concusuri".

ANUNT - Ridicare certificate de biologi, chimisti si biochimist - sesiunea 22 aprilie 2021

Ridicarea certificatului  de la sediul DSP Cluj se face personal de solicitant, pe baza cartii de identitate sau de reprezentantul solicitantului, pe baza de procura/imputernicire notariala

Program eliberare certificate: Luni-Joi 8.30-15.30, Vineri 8.30-12.30

Borderou biologi, chimisti, biochimisti sesiunea 22 aprilie 2021


ANUNT
Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs, în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 869/2015,cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

-    1 post vacant de medic specialist, specialitatea sănătate publică şi management, la Colectiv de informare-educare în sănătate publică şi programe de promovare a sănătăţii

-    1 post vacant de medic specialist, specialitatea epidemiologie, la Colectiv supraveghere epidemiologică, boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile

Detalii

ANUNT

privind organizarea concursului de recrutare pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante în cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj

    Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj  organizează concurs de recrutare pentru urmatoarele funcții publice de execuție:

 1. Inspector, clasa I, grad profesional superior (medic primar igienă) – Serviciul Control în Sănătate Publică - Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, Post ID 348993.
 2. Inspector, clasa I, grad profesional superior (farmacist primar) – Serviciul Control în Sănătate Publică – Compartimentul inspecția și controlul factorilor de risc din mediul de viață și muncă, Post ID 348983.
 3. Consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional principal – Compartiment achiziții publice, Post ID 348977.   
 4. Consilier, clasa I, grad profesional superior – Compartiment asistență medicală și programe, Post ID 349013.

ANUNȚ

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs,
în conformitate cu Ordinul M.S. nr. 869/2015,cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi vacante:

1 post vacant, cu normă întreagă, de medic primar, confirmat în specialitatea igienă, la Colectiv igiena colectivităților de copii/tineret

1 post vacant, cu normă întreagă, de medic primar, confirmat în specialitatea igienă, la Laborator igiena radiațiilor


Examenului pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar,  din sesiunea 17 iunie 2021

Ministerul Sănătății  organizează în perioada 17 iunie-22 iulie 2020, sesiune de examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii specialiști care îndeplinesc până la data de 31 decembrie 2021, vechimea de minimum 5 ani, efectuată cu normă întreagă, în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

          INSCRIERI:

      Candidații vor transmite dosarele pentru înscrierea la acest examen, exclusiv prin servicii poștale sau de curierat,  Direcțiilor  de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 5-20 mai 2021, inclusiv.

Publicatia de examen

Model cerere


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada martie-aprilie 2021, sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi (TRANSFER)

            Având în vedere situația epidemiologică actuală, rezidentii care solicita schimbarea centrului de pregatire in Centrul Universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele exclusiv prin poștă sau servicii de curierat la

Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj,
Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I

în perioada 8 martie 2021 - 25 martie 2021, data poștei, inclusiv.   

Detalii la meniul ”Medici rezidenți


EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE MEDIC, MEDIC STOMATOLOG/FARMACIST SPECIALIST
SESIUNEA 25 MARTIE 2021
 
                Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 25 martie - 30 aprilie 2021 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medici, medici dentişti şi farmacişti
Medicii, medicii dentisti și farmaciștii rezidenți care au efectuat minimum 6 luni stagiul de pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca și doresc să susțină examenul în centrul universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele de înscriere la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj prin servicii poștale sau de curierat rapid, cu confirmare de primire, în perioada 8 februarie - 22 februarie 2021, data poștei, inclusiv.
               

Dosarele de înscriere se vor transmite la următoarea adresă:
Documentele pentru inscriere se pun intr–un dosar plic.
Pe coperta dosarului se va scrie:
·         Numele și prenumele  (conform cărții de identitate)
·         Specialitatea
·         Centrul de susținere a examenului
·         Sesiunea 25 martie 2021

PROGRAMAREA PE CLINICI SI COORDONATORI DE REZIDENTIAT

REPARTITIEI MEDICILOR, MEDICILOR STOMATOLOGI SI FARMACISTILOR REZIDENTI - SESIUNEA 15 NOIEMBRIE 2020 - 

CARE ISI INCEP PREGATIREA IN REZIDENTIAT CU DATA DE 

01 IANUARIE 2021
DATA SI ORA REPARTIZARII
LISTA MEDICILOR DE FAMILIE – INFRUMATORI DE STAGIU PENTRU MEDICII REZIDENTI CARE ISI INCEP PREGATIREA INCEPAND CU DATA DE 01.01.2021

Repartitia se va desfasura la Universitatea de Medicina si Farmacie “ I.Hatieganu” in Aula ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, str. Gh.Marinescu, nr.23 in zilele de 15, 16, 17, 18, 21, 22 si 23 decembrie 2020.


ACTE NECESARE LA REPARTITIE:
- Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.
- Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea
- Copie carte de identitate a rezidentului pe care se trece numarul de telefon si adresa de e-mail

REZIDENTIAT - 15 NOIEMBRIE 2020


     Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat pe post și rezidențiat pe loc în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie la data de 15 noiembrie 2020. Concursul se desfășoară în centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

        Inscrierea se face prin direcțiile de sănătate publică județene, respectiv prin ministerele cu rețea sanitară proprie.
          Având în vedere situația epidemiologică, dosarele de concurs se vor transmite la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, prin Poșta Română sau prin servicii de curierat rapid, cu confirmare de primire, în perioada 08.10.2020 - 20.10.2020, data poștei, inclusiv.

        Adresa la care veți transmite dosarele de înscriere este:
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ
Județul Cluj, Localitatea Cluj-Napoca,
Cod poștal 400158, Strada Constanța nr. 5, etajul 1


CANDIDATII LA CONCURSUL DE REZIDENTIAT SE POT INSCRIE LA ORICE DIRECTIE DE SANATATE PUBLICA JUDETEANA, INDIFERENT DE CENTRUL UNIVERSITAR DE PREGATIRE PE CARE DORESC SA-L ALEAGA. NU ESTE NECESAR SA SE INSCRIE LA DSP-UL DIN CENTRUL UNIVERSITAR DORIT.

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, CERTIFICATUL MEDICAL TIP A5 va fi eliberat de:
 • Ambulatoriul Integrat al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca situat pe Strada Moților nr. 19-21
 • unitatea SC MEDSTAR SRL, Cluj-Napoca (informatii la tel: 0264-917)

SESIUNE DE EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI
 5 noiembrie - 11 decembrie 2020


Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 05 noiembrie – 11 decembrie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti

Pentru  această sesiune pot depune dosare de înscriere candidaţii care au finalizat până la data de 30 septembrie 2020 pregătirea teoretică şi practică efectuată în vederea obţinerii atestatelor de studii complementare, în condiţiile prevăzute de Ordinul MS nr. 418/2005 cu modificările şi completările ulterioare.Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate  de Ministerul Sănătăţii,   în care s-a  efectuat pregătirea.

Având în vedere situația epidemiologică actuală Dosarele candidaților pentru atestatele în Acupunctură, Api-fito-terapie, Asistență medicală de urgență prespitalicească, Asistența medicală de urgență pentru structurile UPU, Homeopatie, Farmacie homeopată și Implantologie, se vor transmite prin servicii poștale/curierat,în perioada, 01-12 octombrie 2020 inclusiv, la Direcţiile de Sănătate Publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătirea pentru respectivele programe. Pentru Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj la urmatoarea adresa : Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I .ANUNT IMPORTANT

In atentia medicilor rezidenti si medicilor specialisti inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa confirmati in pregatire in Centrul Universitar Cluj-Napoca

    Inainte cu minim 15 zile de inceperea fiecarui stagiu/modul de pregatire toti medicii, medicii dentisti si farmacistii rezidenti precum si medicii specialisti inscrisi la a 2-a specialitatea cu taxa confirmati cu pregatire in Centrul Universitar Cluj-Napoca vor transmite prin e-mail Biroului RUNOS-DSPJ CLUJ – runos2@dspcluj.ro

    Cererea de rotatie in stagiu semnata/parafata de coordonatorul de stagiu. La finalul stagiul rezidentul transmite prin e-mail copia carnetului de rezident cu nota obtinuta, semnatura, parafa coordonator si stampila unitatii.

MODEL CERERE

ORDIN Nr. 833/4446/2020 din 18 mai 2020


ANUNȚ

    În vederea limitării expunerii la factorii de contaminare cu COVID-19, se va restrânge accesul persoanelor fizice la punctele de recepție probe ale laboratoarelor Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj.

În acest sens se vor analiza probe numai pentru situații de urgență.

Se vor restrânge analizele pentru:

 • probe de apă din gospodării proprii, firme, restaurante etc.
 • băuturi alcoolice și alimente pentru evenimente, în contextul interzicerii temporare a acestora
 • exudat faringian, coprocultură și coproparazitologie în scop profilactic

Pentru informații și programări vă rugăm sunați la:

0264-592 983, 0264-598 122, 0264-704 614.

INFORMARE

Urgențele stomatologice se asigură în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Clinicilor nr. 3-5 (UPU), după următorul program:
 • de luni până vineri între orele 20:00 - 8:00
 • sâmbătă, duminică între orele 8:00 - 8:00

EXAMEN PENTRU OBŢINEREA TITLULUI DE MEDIC SPECIALIST, MEDIC STOMATOLOG SPECIALIST ŞI FARMACIST SPECIALIST

SESIUNEA 19 MARTIE 2020

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 19 martie-24 aprilie 2020 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii stomatologi şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2020, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

Detalii


Declarație privind cea de-a doua reuniune a Comitetului de Urgență pentru Regulamentul Sanitar Internațional (2005) privind epidemia cu noul coronavirus (2019-nCoV)

Download


COMUNICAT DE PRESĂ

    În cursul zilei de astăzi, 28.01.2020, pe aeroportul din Cluj-Napoca, din cursa Varșovia - Cluj-Napoca, a fost preluată o  persoană care a anunțat anterior că este posibil să fi venit în contact cu o persoană cu suspiciune de infecție cu nCoV 2019 (coronavirus). A fost alertat aeroportul și conform procedurii aeronava a fost garată. Medicul epidemiolog din Direcția de Sănătate Publică a județului Cluj a efectuat ancheta epidemiologică conform procedurilor.

    în urma anchetei s-a decis, ca masură profilactică (persoana este asimptomatică) izolarea în Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca pentru o perioadă de până la 14 zile și prelevarea de probe conform metodologiei.

    În urma consultului de specialitate efectuat la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase, medicii specialiști consideră puțin probabil ca persoana sa fie infectată cu nCoV.  

    Pentru pasagerii din aeronavă (în număr de 57) s-a întocmit o evidență cu datele acestora pentru a putea fi contactați și monitorizați. Totodată, aceștia au primit informații cu privire la simptomatologia bolii și le-a fost recomandat că în cazul apariției  unor simptome să se adreseze serviciului de urgență 112 în vederea transportului la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj -Napoca.


ANUNȚ
Având în vedere repartitia pe clinici si cordonatori de rezidentiat a rezidentilor care incep pregatirea cu data de 01.02.2020, în perioada 28-31 ianuarie 2020 Biroul RUNOS - Rezidenti, Camera 107, nu are program cu publicul.

REPARTITIA PE CLINICI SI CORDONATORI DE REZIDENTIAT A REZIDENTILOR CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.02.2020

    Medicii/ medicii dentisti/ farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea  8 decembrie 2019, care au ales centrul universitar de pregatire Cluj-Napoca, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, str. Constanta nr. 5, parter, Sala de sedinta in zilele de 28, 29, 30 si 31 ianuarie 2020 incepand cu orele 10,00 pentru repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat.

ACTE NECESARE LA REPARTITIE:

 • Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.
 • Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea
 • Copie carte de identitate a rezidentului pe care se trece numarul de telefon si adresa de e-mail

    Repartitia se va desfasura conform urmatorului program (rezidenții sunt rugați să respecte programarea).

    Coordonatorii de rezidenţiat din centrul universitar Cluj-Napoca

    Lista medicilor de familie indrumatori de stagiu pentru rezidentii in specialitatea
medicina de familie an 1, care incep pregatirea cu 1 februarie 2020

PROGRAM REPARTIȚIE


ANUNȚ

    S-a actualizat lista Certificatelor de medic specialist primite la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj cu candidații din sesiunea octombrie 2019.

Detalii


ANUNȚ

    Vă aducem la cunoștință Ordinul Ministerului Sănătății nr. 8 din 9 ianuarie 2020 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat, precum și reglementarea unor măsuri necesare aplicării Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului


Repartiția rezidenților pe clinici și coordonatori de rezidențiat

    Aducem la cunoștință rezidenților și direcțiilor de sănătate publică din centrele universitare că a fost aprobată modificarea perioadei în care se va face repartizarea pe clinici și coordonatori de rezidențiat.

    Astfel, repartizarea va avea loc în zilele de 28, 29, 30 și 31 ianuarie 2020, începând cu ora 10:00 în toate cele 12 centre universitare. Direcțiile de sănătate publică vor afișa în timp util programarea rezidenților pe zile, ore și specialități.

    Modificarea perioadei de repartiție a fost necesară datorită prorogării termenului de depunere a documentației pentru acreditatrea unor noi unități sanitare în baza Ordinului MS nr. 1879/2019 privind aprobarea criteriilor și procedurilor de acreditare și reacreditare a unităților sanitare în care se pot derula programe de rezidențiat.


ANUNȚ

    Prin ordinul M.S. Nr. 1943/24.12.2019 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 01 noiembrie 2019, după cum urmează:

 1. Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea   01 noiembrie 2019– dosare complete.
 2. Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea  01 noiembrie 2019– dosare incomplete.

    Persoanele prevăzute în Anexa nr.1 se vor prezenta în perioada 06.01.2020-10.01.2020, între orele 11-14, la DSP JUD CLUJ , STR. CONSTANTA NR. 5 , ETAJ 1, CAM. 107,BIROU RESURSE UMANE

    Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 16 ianuarie 2020.

    Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, până la data de 10.01.2020 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.

    Stagiul de pregătire va începe la data de 01 ianuarie 2020  pentru persoanele din Anexa nr. 1, respectiv la data de 15 ianuarie 2020  pentru persoanele prevăzute în Anexa nr. 2, care urmează să-și completeze dosarele cu actele lipsă.


ANUNȚ

    Laboratoarele Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj nu recepționează probe de la clienți externi după cum urmează:

 • Laborator chimie sanitară: 24.12.2019 - 06.01.2020
 • Laborator diagnostic microbiologic: 23.12.2019 - 06.01.2020

Informaţii utile pentru medicii, medicii dentisti, farmacistii rezidenţi serie 8 decembrie 2019

Data incepere pregatire in rezidentiat 1 februarie 2020

    Medicii/medicii dentisti/ farmacistii rezidenti seria 8 decembrie 2019 care si-au ales pregatirea in centrul universitar Cluj-Napoca se vor prezenta în perioada 6-14 ianuarie 2020, la unitatea sanitară desemnata pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durata determinată/nedeterminată.

    Incheierea contractului de munca se va face incepand cu data de 1 februarie 2020

    Rezidenţii cu post cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatea sanitara care a  publicat postul respectiv.

    Rezidentii pe loc cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatile sanitare desemnate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, conform listei.

    Unitatile sanitare vor elibera rezidentilor adeverinta de incadrare din care sa reiasa specialitatea in care au fost incadrati, tipul contractului individual de munca (surata determinata/nedeterminata), adeverinta  este necesara la repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat care va avea loc la sediul DSP Cluj in zilele de 14, 15 si 16 ianuarie 2020.

    Informatii suplimentare privind repartitia pe zile si specialitati se vor afisa, in timp util, la o data ulterioara.


ANUNȚ
În perioada 17-19 decembrie 2019 Biroul RUNOS - Rezidenti, Camera 107, nu are program cu publicul.

Repartiția candidaților la Concursul Național de Rezidențiat - sesiunea 8 decembrie 2019

    Alegerea locurilor/posturilor în specialitate şi a centrelor de pregătire se face în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2019 prin teleconferinţă, începând cu ora 9:00. Candidaţii se vor putea prezenta în oricare dintre centrele universitare: Arad, Braşov, Bucureşti, Cluj-Napoca, Constanţa, Craiova, Galaţi, Iaşi, Oradea, Sibiu, Târgu Mureş sau Timişoara. La repartiție se pot prezenta candidații care au obținut un punctaj de minim 60% din punctajul maxim realizat pentru fiecare domeniu de concurs.

    Pentru buna desfășurare a procesului de alegere a locurilor și posturilor scoase la concurs:

 • Candidații sau împuterniciții acestora sunt rugați să aibă asupra lor un act de identitate în termen de valabilitate, iar împuterniciții și procura notarială.
 • Candidații sunt rugați să respecte cu strictețe regulile de acces în sala în care se organizează repartiția - NU poate fi depășită capacitatea sălii !
 • Accesul în sala în care se organizează repartiția se va face în ordinea clasificării finale. Pe măsură ce candidații au ales, părăsesc sala pentru a permite accesul următorilor candidați.
 • Însoțitorii candidaților NU au voie să intre în sala de repartiție.
 • Candidații și însoțitorii acestora sunt rugați să respecte cu strictețe indicațiile date de organizatori.
 • Având în vedere condițiile meteo din această perioadă, candidații sunt rugați să se asigure că ajung în timp util la repartiție.
 • Potrivit metodologiei de concurs "Candidaţii sau împuterniciţii acestora care nu sunt prezenţi la data, ora şi locul fixate pentru alegerea postului ori a locului în specialitate şi a centrului de pregătire pierd drepturile conferite de concurs."

IMPORTANT: Candidaţii de la Domeniul MEDICINĂ care doresc să aleagă loc în specialitatea CHIRURGIE ORALĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ

    În conformitate cu prvederile Ordinului 1509/2008 cu modificările și completările ulterioare, acești candidați trebuie să dețină licență în medicină și licență în medicină dentară/stomatologică. La momentul alegerii vor prezenta OBLIGATORIU comisiei de alegere cele 2 licențe în original și copie SAU copii legalizate ale celor două licențe. Copiile / copiile legalizate vor rămâne la comisie.

    Programul de desfășurare a repartiției va fi:

 • marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul farmacie
 • marți, 17 decembrie 2019 - începând cu ora 13:00 – domeniul medicină dentară
 • miercuri, 18 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – domeniul medicină
 • joi, 19 decembrie 2019 - începând cu ora 9:00 – (continuare) domeniul medicină
Lista locațiilor în care se organizează repartiția

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 02.12.2019 - 20.12.2019, între orele 8:00 - 16:00, se va desfășura acțiunea de DERATIZARE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    Produsul ce urmează a fi folosit are ca substanță activă BROMADIOLONE ș/sau BRODIFACOUM și este special conceput pentru combaterea rozătoarelor. Acestea sunt avizate de Minsterul Sănătății - Comisia Națională a Produselor Biocide, fac parte din grupele Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.


ANUNT 
In perioada 20-22 noiembrie 2019 Biroul RUNOS - Rezidenti, Camera 107, nu are program cu publicul.    

Ziua Mondiala a Diabetului 14 noiembrie 2019

Detalii

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 8 DECEMBRIE 2019

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

Pentru evitarea aglomerației și reducerea timpului de așteptare la Direcțiile de Sănătate Publică din centrele universitare reamintim candidaților că se pot înscrie la oricare din cele 42 Direcții de Sănătate Publică cu susținerea concursului în oricare din cele 6 centre universitare de concurs.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 7.11.2019 - 19.11.2019 inclusiv
De luni pana vineri  : orele 9:00 -16:00
sambata: orele 9:00 – 14:00

INFORMARE

    Pentru unitățile medicale din judeţul Cluj autorizate, în baza Ordinului MS nr. 1159  din 31 august 2010, de către DSP Cluj, pentru examinarea ambulatorie a  candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a  conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, vă aducem la cunoștință Ordinul Ministrului Sănătății  Nr. 1428 din 19 septembrie 2019 privind modificarea anexei nr. 2 la Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice și mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, care modifică formularul FIȘEI MEDICALE pentru solicitanţii permisului de conducere auto şi pentru conducătorii de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto.

    Din Ordinul Ministerului Sănătății nr. 1162/2010, Art. 2:

    Articolul 2
În sensul prezentului ordin, conducătorii auto se clasifică în două grupe:
a) grupa 1: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile A, A1, A2, AM, B, B1 și BE;
b) grupa 2: conducători auto ai autovehiculelor din categoriile C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 și D1E.

    Există posibilitatea ca Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor Cluj să refuze înscrierea candidaților care prezintă fișe medicale în formatul vechi.


INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 01.10.2019 - 15.10.2019, între orele 21:00 - 6:00, se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public și privat al Municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt DETRAL SUPER și MICROSIN - insecticide special concepute pentru combaterea țânțarilor adulți și VECTOBAC WG - produs insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor aflați în stadiul de larvă, produsele fiind avizate de Minsterul Sănătății - Comisia Națională a Produselor Biocide, fac parte din grupele Xn, respectiv Xi de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


REZULTATE SELECȚIE DOSARE DEPUSE PENTRU RECRUTAREA ȘI SELECȚIA SPECIALISTILOR MEDIATOR SANITAR ȘI  PENTRU RECRUTAREA SPECIALISTILOR ASISTENTI MEDICALI COMUNITARI – GRUP ȚINTĂ ÎN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATA, SESIUNEA AUGUST-SEPTEMBRIE 2019


ANALIZA CAUZELOR NEAUTORIZĂRII SANITARE A UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada septembrie-octombrie 2019, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi

Detalii

ANUNȚ

Eliberare carnete medici înscriți la a doua specialitate cu taxă – sesiunea 25.06.2019 data începerii pregătirii 01.08.2019

    Carnetele de rezident se eliberează pe bază de C.I. de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Biroul R.U.N.O.S., str.Constanța nr. 5 etaj 1, camera 107; Luni –Joi intre orele: 8:30-15:30


INFORMARE

    Buruiana ambrozia produce mari cantități de polen începând de la mijlocul lunii iulie, în funcție de condițiile pedoclimatice și se încheie spre finalul lunii septembrie. În verile călduroase, polenul este răspândit de vânt la distanțe foarte mari, cu precădere în verile secetoase.


INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 12.08.2019 - 20.08.2019, între orele 21:00 - 6:00, se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public și privat al Municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt DETRAL SUPER și MICROSIN - insecticide special concepute pentru combaterea țânțarilor adulți și VECTOBAC WG - produs insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor aflați în stadiul de larvă, produsele fiind avizate de Minsterul Sănătății - Comisia Națională a Produselor Biocide, fac parte din grupele Xn, respectiv Xi de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


ANUNȚ DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE

A SPECIALIȘTILOR (ASISTENT MEDICAL COMUNITAR/MEDIATOR SANITAR) – GRUP ȚINTĂ PE COMPONENTA DE ASISTENȚĂ MEDICALĂ COMUNITARĂ - CARE VOR FACE PARTE DIN ECHIPA COMUNITARĂ INTEGRATĂ

PROIECT: CREAREA ȘI IMPLEMENTAREA SERVICIILOR COMUNITARE INTEGRATE PENTRU COMBATEREA SĂRĂCIEI ȘI A EXCLUZIUNII SOCIALE, POCU/375/4/22/122607

Detalii
Lista AAPL care au semnat protocolul SCI
Cerere de înscriere

1-7 August - 2019 Săptămâna Mondială a Alăptării

    În perioada 1-7 August 2019 este marcată Săptămâna Mondială a Alăptării şi organizată campania cu sloganul: Informați părinții. Promovați alimentația la sân! Acum și pentru viitor!

Detalii


Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei

28 iulie 2019

    În data de 28 iulie 2019 se celebrează Ziua Mondială de Luptă împotriva Hepatitei, care este un eveniment anual, cu atenția mondială îndreptată asupra grupurilor de pacienţi şi persoanelor care trăiesc cu hepatită virală. Este o oportunitate globală de a sensibiliza şi de a induce o schimbare reală în prevenirea bolilor şi a accesului la testare şi tratament.

Detalii


ANUNŢ

Eliberare carnete medici rezidenţi anul I de pregatire

    In perioada 23 - 25 IULIE 2019 intre orele      9.00-15.00 se vor elibera carnetele de rezident pentru:

    Rezidentii si medicii specialisti inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa care au inceput pregatirea la data de 1 ianuarie 2019, respectiv 15 februarie 2019 in Centrul Universitar Cluj-Napoca.

Detalii


INFORMARE

    Pentru unitățile medicale din judeţul Cluj autorizate, în baza Ordinului MS nr. 1159  din 31 august 2010, de către DSP Cluj, pentru examinarea ambulatorie a  candidaţilor la obţinerea permisului de conducere  şi a  conducătorilor de autovehicule sau tramvaie, vă aducem la cunoștință Ordinul Ministrului Sănătății  Nr. 1049/2019 din 5 iulie 2019 privind modificarea Ordinului Ministrului sănătăţii nr. 1162/2010 pentru aprobarea Normelor minime privind aptitudinile fizice şi mentale necesare pentru conducerea unui autovehicul, care modifică și formularul FIȘEI MEDICALE pentru solicitanţii permisului de conducere auto şi pentru conducătorii de autovehicule care solicită reînnoirea permisului de conducere auto.

Noul formular al Fișei medicale se va folosi în mod obligatoriu începând de luni, 22 iulie 2019.

    În caz contrar, există posibilitatea ca Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Autovehiculelor Cluj să refuze înscrierea candidaților care prezintă fișe medicale în formatul vechi.


INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 15.07.2019 - 31.07.2019, între orele 21:00 - 6:00, se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public și privat al Municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    Produsu folosit în acțiunea de DEZINSECȚIE este DETRAL SUPER contra insectelor zburătoare și târâtoare (țânțari, molii, gândaci, etc.), produsul fiind avizat de minsterul Sănătății - Comisia Națională a Produselor Biocide, face parte din grupele Xn, respectiv Xi de toxicitate și se regăsește în Registrul Național al produselor biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


INFORMARE

    Vă informăm că datorită condiţiilor meteorogice propice dezvoltării vectorilor- temperaturi ridicate urmate de ploi şi inundaţii în unele zone, există pericolul înţepăturilor de tânţari şi de infecţie cu virus West Nile.

    Virusul West Nile este un potențial factor declanșator al unor afecțiuni grave (meningite, encefalite, meningoencefalite), principala cale de transmitere în rândul oamenilor fiind înțepătura tânțarilor infectați.

    Pacienții dezvoltă simptomele după 3 - 15 zile de la contactarea virusului (înțepătura țânțarului).

    Virusul nu se transmite prin atingere. Virusul West Nile nu poate fi transmis prin contact fizic, 80% din persoanele infectate nu prezintă simptome, însă în cazul în care identificaţi semnele şi simptomele de mai jos vă recomandăm să vă prezentaţi de urgenţă la cel mai apropiat cabinet medical: febră ridicată, durere de cap intensa.

    În cazurile severe, apar şi simptome neurologice: rigiditate a gâtului, vărsături, sensibilitate crescută la lumină, convulsii, frisoane, slăbiciune musculară.

    Prevenirea înţepăturilor de ţânţar este principala recomandare pentru evitarea îmbolnăvirilor:

 • evitarea zonelor infestate de ţânţari;
 • evitarea zonelor din apropierea apelor;
 • purtarea de pantaloni lungi şi bluze cu manecă lungă în cazul expunerii la zone infestate de   ţânţari;
 • aplicarea de creme si spray-uri repelente pentru protecţie împotriva ţânţarilor;
 • tratarea hainelor, corturilor si obiectelor de camping cu insecticid - a se evita aplicarea directa pe piele;
 • asigurarea măsurilor de desecare a bălţirilor de apă din jurul gospodăriilor;
 • îndepărtarea recipientelor de apă stătută și a gunoiului menajer;
 • împiedicarea pătrunderii ţânţarilor în casă (plase protecţie la ferestre/uşi).
COMUNICAT DE PRESĂ (DOC | JPG)

IMPORTANT!

ÎN ATENŢIA SOLICITANŢILOR CU PRIVIRE LA ÎNFIINŢAREA, ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA UNITĂŢILOR FARMACEUTICE CA URMARE A INTRĂRII ÎN VIGOARE A ORDINULUI MINISTRULUI SĂNĂTĂŢII NR.444/2019

    Ministerul Sănătăţii, Direcţia Politica Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale, aduce la cunoştinţă că potrivit dispoziţiilor art.3 alin (8) din Ordinul ministrului sănătăţii nr.444/2019,publicat în Monitorul Oficial al României nr.270 şi 270 bis din 9 aprilie 2019, partea I, nu se mai acceptă spre înregistrare documentele depuse de unităţile farmaceutice pe suport de hârtie. Documentaţia va fi transmisă electronic prin intermediul Punctului de contact unic electronic (PCUe) accesând linkul https://edirect.e-guvernare.ro la secţiunea corespunzătoare fiecărei direcţii de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti sau la secţiunea corespunzătoare Ministerului Sănătăţii.

sursa: www.ms.ro


Examen pentru obtinerea titului de specilalist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti din sesiunea 29 mai 2019

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 29 mai 2019, examen pentru obţinerea titlului de specialist/principal pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în  unităţile sanitare şi/ sau  de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003.

Detalii


INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 2.05.2019 - 12.5.2019, între orele 21:00 - 6:00, se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    Produsele folosite in actiunea de dezinsecție sunt K-OTHRINE PROFI EC 250 si BIOPREN 50 LML. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparțin grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


„SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”

    În data de 5 mai 2019 este marcată  campania „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor”.

    Iniţiativa anuală „SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor” este parte a efortului major global coordonat de Organizația Mondială a Sănătății (OMS), care îndrumă profesioniştii din domeniul sănătăţii să-şi îmbunătăţească igiena mâinilor şi să sprijine astfel prevenirea infecţiilor asociate asistenței medicale (IAAM).

    În acest an, tema campaniei este: 

Îngrijirea curată pentru toți - este în mâinile voastre.


INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj vă face cunoscut faptul că asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalicească este asigurată în permanenţă în perioada Sărbătorilor Pascale şi a sărbătorii legale de 1 Mai,  respectiv  26 aprilie 2019  – 05 mai 2019, în toate unităţile sanitare publice, pentru toate specialităţile medico-chirurgicale şi stomatologice.

    În Municipiul Cluj-Napoca, pentru populaţia adultă urgenţele medico-chirurgicale se vor adresa Unităţii de Primire Urgenţe din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, strada Clinicilor nr. 3-5, iar pentru copii la Unitatea de Primire Urgenţe din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, strada Moţilor nr. 68.

    În teritoriul Judeţului Cluj, respectiv în Municipiile Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla şi Oraşul Huedin, serviciile de urgenţă sunt asigurate prin Compartimentele de Primiri Urgenţe şi Camerele de Gardă ale spitalelor.

    Deasemenea, pentru urgenţe minore, populaţia se poate adresa la Centrele de Permanenţă care funcţionează în zilele de sărbători legale în program permanent, 24 ore:

 • Cluj Napoca, str. Băiţa nr. 9
 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 78
 • Turda, Calea Victoriei nr. 7C
 • Mociu, str. Principală nr.88

    Asistenţa medicală de urgenţă stomatologică funcţionează pentru adulţi şi copii, în permanenţă, pe toată această perioadă, în Municipiul Cluj-Napoca, la Unitatea de Primire Urgenţe din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, strada Clinicilor nr. 3-5.    

    Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj funcţionează în regim de permanenţă şi poate fi apelat la numărul de telefon 112.

    Farmaciile care asigură serviciu permanent sunt:

 • SC CYNARA FARM IMPEX SRL    Cluj-Napoca, Calea Floreşti nr. 75, Bl. V2    0264-426272
 • SC FARMACON ECOFARMACIA SRL    Cluj-Napoca, P-ţa Timotei Cipariu nr.15 bloc IIIA, ap.56    0264-592484
 • SC REMEDIUM FARM SRL    Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 131    0264-412901
 • SC EUROPA CONFLORA SRL    Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11 A    0264-421119
 • SC SIEPCOFAR SRL - DONA    Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 66, ap. 25    0264-460066
 • SC VIAFARM    Cluj-Napoca, P-ţa Mihai Viteazu FN    0264-434182

RECOMANDĂRI PENTRU POPULAȚIE

    Având în vedere ca, urmeaza perioada Sărbătorilor Pascale, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj atenţionează cetăţenii cu privire la riscurile la adresa sănătăţii publice.

    Produsele alimentare specifice Sărbătorilor Pascale (carne de miel şi preparate, ouă, lactate şi brânzeturi, vopsea de ouă, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, etc.) trebuie să fie achiziţionate numai din surse autorizate sanitar şi sanitar veterinar. Desfacerea lor către consumatori se permite numai în spaţii amenajate corespunzător, autorizate sanitar, dotate cu spaţii frig pentru produsele perisabile (ouă, brânzeturi şi lactate, carne şi preparate din carne, produse de cofetărie).

    În momentul achiziţiei produselor alimentare,  trebuie să verificati aspectul, în cazul celor ambalate prezenţa etichetelor cu elemente de identificare a producătorului, ambalatorului, ingredientele, termenul de valabilitate.

    Ouăle trebuie să aibă coaja intactă şi curată, termenul de valabilitate să fie ştampilat pe coajă, în cazul ouălor ambalate şi pe ambalajul de desfacere. Ouăle trebuie păstrate până la desfacere sau consum în locuri curate, uscate, ferite de razele solare directe sau alte surse de căldură.

    Atenţionăm pacientii cu afecţiuni cronice cu privire la necesitatea respectării cu  sticteţe a tratamentului recomandat de că medic, cu evitarea exceselor alimentare şi a consumului de alcool.

     Alimentaţia din aceste zile trebuie să fie echilibrată, iar cuvântul de ordine este “moderaţie”. Iată câteva sfaturi simple care vă pot ajuta să petreceţi cu bine aceste sărbători:

 1. Ouăle trebuie consumate în cantităţi limitate, nu mai mult de două pe zi (datorită cantităţii mari de colesterol din gălbenuş), alături de legume proaspete de sezon.
 2. Carnea de miel (drob, friptură, etc.) să fie consumată în porţii rezonabile, cu o bogată garnitură de legume: salată verde, salată de crudităţi, broccoli/conopidă, ciuperci, fasole verde, evitând pe cât posibil garniturile de cartofi, orez sau paste.
 3. Alimentele (carnea şi chiar legumele) să fie gătite, de preferinţă, la cuptor sau grătar,evitând prăjeala în grăsime (untură, ulei, etc.).
 4. Dulciurile aduc un aport considerabil de calorii, de aceea trebuie consumate în cantităţi foarte reduse. Atenţie la ciocolată: un ou de ciocolată, de exemplu, are circa 500 de kcal şi 32 g de lipide!!
 5. Alcoolul în exces, constituie, de asemenea, o abatere frecvent întâlnită cu prilejul sărbătorilor, la noi, ducând la apariţia stării de ebrietate, însoţită sau nu de tulburări digestive, cardiace, etc. Se recomandă, aşadar, un consum responsabil, moderat, inclusiv la cafea şi tutun!

    După o masă bogată este bine să facem mişcare şi nu să ne aşezăm în faţa televizorului sau să dormim. De asemenea, dacă masa durează mai multe ore, se recomandă pauze mai lungi între feluri, timp în care se pot face plimbări în aer liber sau alte activităţi fizice.

    Nu în ultimul rând, recomandăm respectarea regulilor de igienă, pentru a preveni toxiinfecţiile alimentare:

 • nu consumaţi carne insuficient tratată termic;
 • nu folosiţi ouă de raţă/gâscă la prepararea cremelor, prăjiturilor, maionezei;
 • păstraţi alimentele uşor alterabile (carne, peşte, ouă, maioneză, creme) la frigider;
 • menţineţi igiena mâinilor, spălându-vă frecvent, ori de câte ori este nevoie.

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 15.04.2019 - 30.04.2019, între orele 21:00 - 6:00, se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    Produsele folosite in actiunea de dezinsecție sunt K-OTHRINE PROFI EC 250 si BIOPREN 50 LML. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparțin grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE

PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 15 mai-21 iunie 2019 sesiune de examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.

Detalii


2 APRILIE 2019 - ZIUA INTERNAȚIONALĂ A CONȘTIENTIZĂRII AUTISMULUI

    În data de 2 aprilie 2019 este marcată  Ziua Internațională a Conştientizării Autismului, ocazie cu care se desfăşoară  campania cu sloganul:

„Să înţelegem autismul! Şanse egale şi participare activă!”

    Tema campaniei din anul acesta  este „Înţelegerea și conștientizarea autismului”.


ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI

    În 24 martie este marcată Ziua Mondială de Luptă împotriva Tuberculozei. Scopul Campaniei este: creșterea nivelului de informare și conștientizare cu privire la problema tuberculozei în rândul populației și în special în cazul persoanelor cu co-infecție HIV/TBC.


ZIUA MONDIALĂ A APEI - WWD 2019

Apă pentru toți. Nu lăsăm pe nimeni în urmă

    Ziua Mondială a Apei (WWD) se celebrează începând cu 1993 în fiecare 22 martie, în vederea conștientizării măsurilor privind problematica curentă sau viitoare a apei - resursă naturală crucială pentru viaţă și sănătate pe planeta noastră.

Detalii


ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII ORALE

    Ziua Mondială a Sănătăţii Orale este marcată în fiecare an pe data de 20 martie, sloganul de anul acesta fiind:

Spune:  Aaa! Acţionează pentru sănătatea orală!


INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 11.03.2019 - 15.03.2019, între orele 08:00 - 16:00, se va desfășura acțiunea de DERATIZARE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de  deratizare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și/sau prelungi.

    Produsul folosit în acțiunea de DERATIZARE este BRODIFACOUM, special conceput pentru combateara rozătoarelor. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparțin grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada februarie-martie 2019, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi


ANUNT IMPORTANT TAXE PREGATIRE

PENTRU MEDICII SPECIALISTI AFLATI IN PREGATIRE LA A 2-A SPECIALITATE CU TAXA

    Atenționăm pe această cale pe toți posesorii certificatului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist, aflați în programe de pregătire în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate cu taxă, să-și achite la zi taxele prevăzute pentru pregătirea efectuată, conform prevederilor alin 1, 2 si 3 ale art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2019.

    Ulterior acestei date, cei rămași cu taxele neachitate pe o perioadă mai veche de  6 luni, vor fi excluși din programele de pregătire.


Luni, 14 ianuarie 2019

ANUNŢ

Eliberare carnete medici rezidenţi anul II de pregatire

    Începand cu data de 14 ianuarie 2019 se vor elibera carnetele de medic rezident pentru rezidentii care au inceput pregatirea la data de: 1 ianuarie 2018 si au fost confirmati in rezidentiat prin Ordinul MS nr. 1393/06.12.2017

    Medicii rezidenti vor desemna un reprezentant pentru fiecare specialitate, care in baza cartii de identitate va ridica carnetele de rezident de la Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Biroul R.U.N.O.S., str.Constanta nr.5 etaj 1, camera 107, conform urmatorului program: Download.


Vineri, 14 decembrie 2018

INFORMARE

    Având în vedere că în zilele de 17, 18 și 19 decembrie 2018 are loc repartiția rezidenților de anul I pe clinici și coordonatori, Biroul RUNOS, cam.107 NU are program cu publicul.


Marți, 11 decembrie 2018

REPARTITIA PE CLINICI SI CORDONATORI DE REZIDENTIAT A REZIDENTILOR CARE INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2019

Medicii/ medicii dentisti/ farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea 18 noiembrie 2018, care au ales centrul universitar de pregatire Cluj-Napoca, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, str. Constanta nr. 5, parter, Sala de sedinta in zilele de 17, 18 si 19  decembrie 2018 incepand cu orele 10,00 pentru repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat.


Marți, 11 decembrie 2018

Informaţii utile pentru medicii, medicii dentisti, farmacisti rezidenţi 
serie 18 noiembrie 2018
Data incepere pregatire in rezidentiat 1 ianuarie 2019

Va rugam sa consultati permanent si site-ul: http://rezidentiat.ms.ro/
Formularele privind starea de incompatibilitate si de angajament le puteti acces pe site-ul http://rezidentiat.ms.ro/

 1. Candidații care sunt deja rezidenți au obligația ca în termen de 15 zile de la data alegerii noului loc/post să depună la Ministerul Sănătății (CRUSP, str. Bodești, nr. 1, sector 2, București) cerere privind ieșirea din starea de incompatibilitate. Cererea va fi însoțită de copia unui act de identitate în termen de valabilitate. În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea, iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.
  incompatibilitate      incompatibilitate 
 2. Candidații care au susținut și promovat examenul de specialist în sesiunea octombrie 2018 și încheie stagiul de pregătire după data de 31 dec.2018 pot solicita amânarea începerii pregătirii în noua specialitate. În acest sens cererea va fi însoțită de adeverința eliberată de unitatea angajatoare actuală din care rezultă data finalizării pregătirii. Cei care au ales post în urma concursului de rezidențiat din 18 nov. 2018 vor prezenta și avizul noului angajator privind amânarea începerii pregătirii.
 3. Candidații care dețin deja un titlu de specialist, au obligația de a depune angajamentul de plată a celei de a doua specialități. Aceștia au obligația de a achita prima tranșă semestrială în termen de maxim 60 de zile calendaristice de la data începerii pregătirii. Neplata taxei în condițiile stabilite în angajamentul de plată, atrage excluderea definitivă din programul de pregătire, în conformitate cu prevederile art. 1, alin. (3) din Ordinul nr. 973/4592/2010 al ministrului sănătății și ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 552/05.08.2010.
  angajament      angajament 

Miercuri, 5 decembrie 2018

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 10.12.2018 - 14.12.2018, între orele 08:00 - 16:00, se va desfășura acțiunea de DERATIZARE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de  deratizare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și/sau prelungi.

    Produsul folosit în acțiunea de DERATIZARE este BRODIFACOUM și/sau BROMODIALONE, special conceput pentru combateara rozătoarelor. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparțin grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


Miercuri, 28 noiembrie 2018

Informaţii utile pentru medicii, medicii dentisti, farmacisti rezidenţi 
serie 18 noiembrie 2018
Data incepere pregatire in rezidentiat 1 ianuarie 2019

    Medicii/medicii dentisti/ farmacistii rezidenti seria 18 noiembrie 2018 care si-au ales specialitatea in perioada 25-26 noiembrie 2018 cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca se vor prezenta în perioada 06 dec. 2018 – 17 dec. 2018, la unitatea sanitară desemnata pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durata determinată / nedeterminată.

    Încheierea contractului de munca se va face incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

    Rezidenţii cu post cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatea sanitara care a  publicat postul respectiv.

    Rezidentii pe loc cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatile sanitare desemnate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, conform listei.

    Unitatile sanitare vor elibera rezidentilor adeverinta de incadrare din care sa reiasa specialitatea in care au fost incadrati, tipul contractului individual de munca (determinata/nedeterminata), adeverinta  este necesara la repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat care va avea loc la sediul DSP Cluj in zilele de 17,18 și 19 decembrie 2018.

Informatii suplimentare privind repartitia pe zile si specialitati se vor afisa, in timp util, la o data ulterioara.


Vineri, 21 noiembrie 2018

INFORMARE

    Luni, 26 noiembrie 2018 se suspendă programul cu publicul la camera 107 pentru activitatea de repartiție a rezidenților.


Vineri, 26 octombrie 2018

INFORMARE

    În zilele de luni și marți, 29-30 octombrie 2018 se suspendă programul cu publicul la camera 107 pentru activitatea de procesare a dosarelor de înscriere la rezidențiat.


Luni, 15 octombrie 2018

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 18 NOIEMBRIE 2018


Luni, 1 octombrie 2018

ACTIUNE DE DEZINSECTIE 

    In perioada 03.10.2018-31.10.2018, intre orele 21:00-06:00, se va desfasura actiunea de dezinsectie pe domeniul public si privat al Municipiului Cluj-Napoca si spatii deschise ale persoanelor fizice si juridice.
      Tratamentele vor fi efectuat de catre SC CORAL IMPEX SRL. Produselke folosite in actiunea de dezinsec tie sunt K-OTHRINE PROFI EC 250 si BIOPREN 50 LML. Produsele sunt avizate de Ministerul Sanatatii si fac parte din grupele Xn, respectiv Xi de toxicitate. In caz de ingerare accidentala, atidotul este vitamina K1 si se gaseste la Spitalul Clinic Judetean de urgenta Cluj-Napoca.
                 


Miercuri, 22 august 2018

EXAMEN SPECIALIST

SESIUNEA OCTOMBRIE 2018


Vineri, 10 august 2018

ANUNȚ

În atenția candidaților care au susținut examenul pentru obţinerea gradului de principal / specialist pentru biologi, chimişti şi biochimişti  sesiunea 30 mai 2018

Eliberare certificate de confirmare biologi, chimişti şi biochimişti  principal / specialist

    Candidaţii care, la înscriere, au solicitat ridicarea certificatelor de la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, le pot ridica începând cu 10 august 2018 de la sediul DSP CLUJ, str. Constanta nr.5, et.1 cam. 107 conform următorului program:

Luni-Joi 8.30-15.30
Vineri 8.30-12.00

Miercuri, 8 august 2018

ANUNȚ

    Conform ȋnștiințǎrii de la Societatea de Distribuție a Energiei Electrice Transilvania Nord SA – Sucursala de Distribuție a Energiei Electrice Cluj-Napoca privind ȋntreruperea cu energie electrica la imobilul de pe str. Constanța nr. 5, in data de:

09.08.2018  ȋntre orele  09 – 13,

ȋn acest interval orar NU se vor procesa ȋncasǎri.


Luni, 30 iulie 2018

Anunț  privind DETAȘAREA rezidenților

    În atenția medicilor rezidenți (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE

    Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resusrse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.

Sursa: www.ms.ro


Miercuri, 25 iulie 2018

ANUNȚ

pentru medicii înscriși la a doua specialitate cu taxă

sesiunea 1 noiembrie 2017

sesiunea 21 mai 2018

    Carnetele de pregatire pot fi ridicate de la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj,  str. Constanta nr. 5, etaj 1, camera 107, începând cu data de 25 iulie 2018, după următorul program:

Luni ÷  joi între orele 8,30- 15,00
vineri între orele 8,30 - 13,00

Marți, 3 iulie 2018

Luna națională a informării despre efectele consumului de alcool

,,Alcoolul nu este o rezolvare!"

    Direcția de Sănătate Publica a Județului Cluj marchează în luna iulie 2018 campania de informare-educare-comunicare cu titlul: Luna națională a informării despre efectele consumului de alcool. Sloganul campaniei este : ,,Alcoolul nu este o rezolvare!". Scopul campaniei este informarea populației vulnerabile cu privire la efectele consumului dăunător de alcool.

Detalii


Marți, 26 iunie 2018

ZIUA INTERNAȚIONALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CONSUMULUI ȘI TRAFICULUI DE DROGURI


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

    Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada     iunie- iulie 2018, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi

Detalii


Joi, 31 mai 2018

INFORMARE

    Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj vă pune la dispoziție lista prestatorilor de servicii funerare autorizați și lista prestatorilor de servicii de transport funerar autorizați din județul Cluj.


Joi, 31 Mai 2018

ZIUA MONDIALA FARA TUTUN

      Ziua  Mondială Fără Tutun se celebrează în fiecare 31 mai sub auspiciile Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii pentru a conştientiza publicul şi decidenţii politicilor de sănătate în privinţa poverii sociale enorme (boli/dizabilități/decese premature) datorită consumului de tutun și pentru a stimula modificări comportamentale și elaborarea de măsuri legislative specifice.

    În 2018 atenția se îndreaptă către ucigașul nr. 1 al omenirii - bolile cardiovasculare pentru care fumatul reprezintă un risc redutabil. Fumatul reprezintă un factor de risc pentru morbiditate şi mortalitate prin boala ischemică cardiacă, accident vascular cerebral și boli vasculare periferice. Fumatul contribuie notabil la cele mai multe dintre principalele cauze de deces pe plan mondial :1 din 3 decese prin cardiopatie ischemică sunt cauzate de fumat, 9 din 10 pacienţi cu arteriopatie periferică sunt fumători.Femeile fumătoare care utilizează contraceptive orale au un risc de 10 ori mai ridicat de a dezvolta boli cardiovasculare.

        Tema din acest an, Tutunul si bolile cardiovasculare, focalizează pe bolile asociate fumatului și are drept scop sporirea conștientizării riscului indus de fumat pentru bolile cardiace, accidentul vascular cerebral și alte boli ale aparatului circulator – reprezentând în ansamblu principala cauză de deces în lume.

          Previziunile sunt îngrijorătoare: 1 miliard de oameni riscă să-și piardă viața în acest secol  dacă nu se întreprind măsuri mai ferme împotriva consumului de tutun. Deși o serie de strategii eficiente pentru prevenirea fumatului sunt deja definite, dificultatea rămâne aceea de a convinge decidenții sociali și a determina publicul de a le pune în practică.

          Evidențele sugerează că în ultima decadă fumatul în lume a scăzut moderat pe seama țărilor cu venituri mari. Cel mai mult fumează bărbații din țările cu venituri mijlocii și femeile din țările cu venituri mari. În lume,bolile cardiovasculare continuă să reprezinte cauza de deces numărul 1, cu mortalitatea specifică  mai mare în țările cu venituri mici și mijlocii.

         Până în 2017 măsurile pachetului de măsuri anti-fumat MPOWER, promovat de Organizația Mondială a Sănătății, au reușit să contracareze diferite aspecte ale epidemiei tabagice  mondiale, pentru circa 4 din 10 persoane, contribuțiile cele mai însemnate venind de la aplicarea pe ambalaje a avertismentelor de sănătate și campaniile mass-media anti-fumat.

         În Romania în anul 2016 erau 3818000 persoane fumatoare ( peste 15 ani) şi 28000 copii cu vârste între 10-14 ani fumau zilnic; în acelaşi an 100 persoane decedau zilnic datorită bolilor cauzate de fumat.Din totalul deceselor, ponderea celor cauzate de fumat era:20,69% pentru bărbați  şi 7,61% pentru femei.

     Beneficiile renuntarii la fumat sunt imediate (se obțin în cadrul următoarelor intervale de la    ultima țigaretă: 20 de minute - ritmul cardiac și tensiunea arterială scad;12 ore - nivelul de monoxid de carbon din sânge scade către normal; 2 - 12 săptămâni - circulația și funcția pulmonară se îmbunătățesc) şi pe termen lung apar după:1 an - riscul de boală coronariană se reduce la jumătate față de cel al fumătorului;5 - 15 ani - riscul de accident vascular cerebral se reduce către cel al nefumătorului;10 ani - riscul de cancer pulmonar scade la jumătate față de cel al fumatorului, iar riscurile de cancer al gurii, al gâtului, al esofagului, al vezicii, al colului uterin sau al pancreasului descresc;15 ani - riscul de boală coronariană devine egal cu cel al nefumătorului.

     Persoanele care doresc să renunţe la fumat se pot adresa Centrului de Consiliere pentru Renunţare la Fumat Cluj - Tel verde 08008STOPFUMAT, apelabil gratuit din orice reţea.


Marți, 15 mai 2018

EXAMEN DE PRIMARIAT

SESIUNEA 20 IUNIE 2018

    Ministerul Sănătății organizează în perioada 20 iunie-20 iulie 2018, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medici specialişti, medici dentiști specialişti și respectiv farmaciști specialişti.

Detalii


Vineri, 20 aprilie 2018

Saptamana Europeana a Vaccinarii – 23-29 aprilie 2018

“Vaccinurile sunt benefice pentru tine si cei din jurul tau. Ia parte la vaccinarea Europei”


Joi, 5 aprilie 2018

7 aprilie 2018 - Ziua Mondială a Sănătăţii

    Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie 2018 are tema acoperirea universala cu servicii de sănătate . Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii  definiţia acoperirii universale cu servicii de sănătate este: “Toţi oamenii şi comunităţile primesc servicii de sănătate de care au nevoie, fără a se confrunta cu dificultăţi financiare”.

    Scopul acestei campanii este îmbunătăţirea stării de sănătate a populaţiei la nivel global.

    Obiectivul este ghidarea factorilor de decizie şi altor persoane interesate în asumarea responsabilităţii în vederea atingerii acoperirii universale cu servicii de sănătate.

    Sloganul campaniei naţionale este: Sănătate pentru toti!


Joi, 5 aprilie 2018

INFORMARE

    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj vă face cunoscut faptul că asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalicească este asigurată în permanenţă în perioada Sărbătorilor Pascale, respectiv 06 aprilie 2018 – 09 aprilie 2018, în toate unităţile sanitare publice, pentru toate specialităţile medico-chirurgicale şi stomatologice.

    Având în vedere ca, urmeaza perioada Sărbătorilor Pascale, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj atenţionează cetăţenii cu privire la riscurile la adresa sănătăţii publice.


Vineri, 30 martie 2018

Metodologia de efectuare a expertizei medicale conform HOTĂRÂRII  Nr. 924/2017 pentru stabilirea procedurii de reevaluare a locurilor de muncă în condiții speciale

Download


Joi, 22 martie 2018

22 MARTIE - Ziua Mondială a Apei - WWD 2018

    Ziua Mondială a Apei (WWD) se celebrează începând cu 1993 în fiecare 22 martie, în vederea conștientizării măsurilor privind problematica curentă sau viitoare a apei - resursă naturală crucială pentru viață și sănătate pe planeta noastră.

Detalii


Luni, 19 martie 2018

20 MARTIE 2018, ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII ORALE


Marți, 13 martie 2018

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în luna MARTIE, perioada 12.03.2018 - 18.03.2018, între orele 08:00 - 16:00, se va desfășura acțiunea de DERATIZARE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de  deratizare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și/sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de deratizare sunt FACORAT PASTĂ ȘI/SAU AGRORAT, special conceput pentru combateara rozătoarelor. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparțin grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăseec în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


Vineri, 2 martie 2018

INFORMARE

    Urmare a unor solicitări din partea reprezentanților sectorului de servicii funerare, cu privire la condiția de a avea angajat un tanatopractor pentru autorizarea sanitară, vă aducem la cunoștință că ordinul prevăzut la art. 12 alin. (4) din HG nr. 741/2016 nu a fost încă promovat de Ministerul Sănătății, astfel încât, în perioada următoare se aplică dispozițiile art. 47.

    Ca urmare, până la termenul pentru un ciclu de formare a tanatopractorilor care va fi stabilit de actul normativ care va reglementa formarea tanatopractorilor și autopsierilor, prestatorul de servicii funerare care solicită autorizarea, va trebui să facă dovada că are contract cu un autopsier, iar certificatele de îmbălsămare eliberate vor trebui semnate de un medic/medic anatomopatolog sau medic legist.


Marți, 20 februarie 2018

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada februarie-martie 2018, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi


Marți, 13 februarie 2018

INFORMARE

Măsuri de prevenire și tratament al gripei

12 februarie 2018

Pentru prevenirea îmbolnăvirilor de gripă, Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică să se asigure că unitățile sanitare din subordine instituie toate măsurile necesare pentru protecția personalului și a pacienților.

Astfel, managerii de spitale au obligația să se asigure că sunt respectate cu strictețe măsurile igienico-sanitare în unitățile sanitare și că personalul medical are la dispoziție și poartă echipamentul de protecție.

De asemenea, Ministerul Sănătății a solicitat direcțiilor de sănătate publică să prezinte în cel mai scurt timp o situație a stocurilor de medicamente antivirale specifice pentru gripă existente în spitale și, după caz, să solicite suplimentarea stocurilor, astfel încât să fie disponibile medicamentele necesare pentru tratamentul pacienților internați.

În acest moment există stocuri de anitivirale specifice pentru gripă la producători, care să permită și farmaciilor cu circuit deschis aprovizionarea cu aceste medicamente pentru populație.

Ministerul Sănătății recomandă tuturor farmaciilor să se aprovizioneze  cu medicamentele și produsele necesare preveniri și tratării gripei.

„Având în vedere că astăzi s-a reluat activitatea preșcolară și școlară, este necesar ca în grădinițe și scoli, în fiecare dimineață, cadrele medicale să realizeze un triaj, astfel încât să poată fi evitată răspândirea virusului gripal. De asemenea,  cadrele didactice, în cazul în care au suspiciuni legate de starea de sănătate a copiilor, trebuie să semnaleze cadrelor medicale acest lucru” a declarat Sorina Pintea, ministrul Sănătății.

Ministerul Sănătății recomandă populației care prezintă semne de boală să se prezinte la medicul de familie pentru diagnosticare și instituirea unui tratament corect.

Dat fiind că sezonul de gripă se estimează că va dura până la finalul lunii martie și chiar începutul lunii aprilie, specialiștii recomandă vaccinarea ca cea mai eficientă metodă de prevenire a îmbolnăvirii cu virusurile gripale.

De asemenea, măsurile de igienă personală (spălarea cu apă şi săpun a mâinilor, folosirea batistelor pentru strănut sau tuse, respectarea unui regim de viaţă sănătos – alimentaţie bazată pe legume şi fructe, odihnă şi mişcare) sunt esenţiale pentru prevenirea îmbolnăvirilor prin afecţiuni respiratorii, şi în special prin gripă.

O altă modalitate de a preveni răspăndirea virusului gripal este  izolarea la domiciliu în cazul diagnosticării cu gripă și evitarea contactului cu alte persoane.

Suntem în plin sezon de gripă de aproximativ două săptămâni, dar, conform specialiștilor, încă nu este vorba despre o epidemie de gripă, care se instituie în condițiile în care există o creștere de 20% cazuri gripă față de prognoza așteptată.

Conform statisticilor INSP, în săptămâna 29.01.2018 – 04.02.2018, numărul cazurilor de îmbolnăvire cu infecții respiratorii și gripă a înregistrat o creștere față de săptămâna precedentă. Există focare locale de gripă în București, Constanța, Iași cu tendința de extindere regională și cazuri sporadice în unele județe.

De la începutul sezonului 2017-2018 au fost înregistrate 22 decese confirmate cu virus gripal.

Ultimele 4 cazuri  de deces cauzate de gripă au fost confirmate astăzi, 12 februarie, astfel:

8 februarie – o femeie de 65 de ani din județul Călărași;
10 februarie – un bărbat în vârstă de 67 de ani din Bihor;
11 februarie – o femeie de 63 de ani din Arad;
12 februarie – un bărbat în vârstă de 48 de ani din județul Iași.

În toate cele patru cazuri existau condiții medicale preexistente, iar persoanele nu erau vaccinate antigripal.

Sursa: www.ms.ro

Luni, 12 februarie 2018

INFORMAREVineri, 2 februarie 2018

INFORMARE

    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, în colaborare cu Institutul Oncologic Prof. Dr. Ion Chiricuţă, Inspectoratul Şcolar Judetean Cluj şi Societatea Română de Cancer, celebrează în februarie 2018

Luna Națională de Prevenire a Cancerului


Joi, 14 decembrie 2017

INFORMARE

În zilele de 15 și 18 decembrie 2017
Biroul Resurse Umane, cam 107
nu are program cu publicul.

Mulțumim pentru înțelegere.


Miercuri, 13 decembrie 2017

INFORMARE

Trichineloza – informații utile

    Trichineloza este o boală răspandită în întreaga lume fiind determinată de un nematod (Trichinella spiralis), care ajunge în organismul uman în urma consumului de carne infestată.

    Omul se infestează prin consum de carne de porc, în principal, dar și de cal, nutrie sau vânat (mistreț, urs), ce conține larve vii sau chisturi viabile.

    La om majoritatea infecțiilor sunt asimptomatice, însă există și forme clinice de boală cu evoluție severă care pot cauza moartea prin complicațiile pe care le produc.

    Manifestarea clinică a bolii depinde de cantitatea de carne ingerată, de masivitatea infestării ei și de rezistența organismului.

    Următoarele semne clinice sunt sugestive pentru diagnostic: febra, edeme palpebrale și faciale însoțite de conjunctivită, dureri musculare și adinamie, precedate sau nu de tulburări digestive (dureri abdominale, diaree, grețuri vărsături), care apar la 1-2 zile după consumul de carne infestată.

    Boala nu se transmite interuman.


Miercuri, 6 decembrie 2017

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA REZIDENȚILOR - SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2017

REPARTIȚIA PE CLINICI ȘI CORDONATORI A MEDICILOR REZIDENȚI ANUL I CARE ÎNCEP PREGĂTIREA CU DATA DE 01.01.2018


Miercuri, 29 noiembrie 2017

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 04.12.2017 - 12.12.2017, între orele 08:00 - 16:00, se va desfășura acțiunea de DERATIZARE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de  deratizare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și/sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de deratizare sunt FACORAT PASTĂ, special conceput pentru combateara rozătoarelor. Acesta este avizat de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparține grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăsește în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


Miercuri, 29 noiembrie 2017

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA REZIDENȚILOR - SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2017

care au ales loc sau post cu pregătire în centrul universitar Cluj-napoca


Miercuri, 15 noiembrie 2017

ANUNȚ

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie

Detalii


Miercuri, 18 octombrie 2017

CONCURS REZIDENȚIAT 

SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2017


Joi, 12 octombrie 2017

ANUNȚ

Eliberare carnete medici rezidenți

și medici specialiști înscriși la a doua specialitate cu taxă

    Carnetete se vor elibera pe baza cărții de identitate de la Sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, Biroul R.U.N.O.S., str.Constanța nr.5 etaj 1, camera 107, pentru urmatoarele sesiuni:

 • medicii rezidenți pe loc/post care au început pregătirea la data de:
  • 16 iunie 2016;1 ianuarie 2017; 16 iunie 2017
 • medicii specialiști înscriși la a 2-a specialitate cu taxă din sesiunile:
 • 9 mai 2016- data începerii pregătirii :15.07.2016
 • 7 noi. 2016- data începerii pregătirii :15.01.2017 și 15.02.2017
 • 24 mai 2017- data începerii pregătirii :17.07.2017 și 01.08.2017

Marți,10 octombrie 2017

INFORMARE

MĂSURILE DE PREVENIRE A ÎMBOLNĂVIRILOR PRIN GRIPĂ


Marți, 22 august 2017

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECIALIST ȘI FARMACIST SPECIALIST

18 OCTOMBRIE 2017 - 24 NOIEMBRIE 2017


Joi, 27 iunie 2017

Informare privind Programul Național de Vaccinare

    În urma analizei riguroase a raportărilor din teritoriu și a evaluării de performanță în cazul Direcțiilor de Sănătate Publică privind implementarea campaniei națională de vaccinare, ministrul Sănătății, domnul Florian Bodog a luat decizia de a schimba conducerea executivă a unora dintre aceste instituții.

    Propunerea de  schimbare a reprezentanților DSP a fost prezentată Primului Ministru, domnul Mihai Tudose, în scopul eficientizării activității instituțiilor de sănătate publică la nivel local.

    Direcțiile de Sănătate Publică reprezintă actori importanți în strategia națională de creștere a ratei de vaccinare împotriva rujeolei și a altor boli contagioase. Obiectivul asumat de România privind acoperirea vaccinală împotriva rujeolei este de 95%, un nivel care asigură protecția deplină a populației împotriva situațiilor de epidemie.

    După cum se poate constata din Raportul privind Programul Național de Vaccinare, publicat astăzi de Ministerul Sănătății, un număr de 5 direcții de sănătate publică nu au reușit să își îndeplinească misiunea legală. În cazurile semnalate, rata de vaccinare la nivel județean este sub 50%, un nivel extrem de redus comparativ cu obiectivul asumat.

    Prin urmare, neîndeplinirea misiunii legale privind realizarea programului național de vaccinare a pus în mișcare o serie de acțiuni și sancțiuni menite să îmbunătățească performanța acestor organisme locale.

    În acest scop, ministrul Sănătății, domnul Florian Bodog, a propus schimbarea din funcție a directorilor executivi și a celor care ocupă funcția de directori executivi adjuncți sănătate publică ai direcțiilor de sănătate publică din următoarele județe: Caraș Severin, Hunedoara, Neamț, Prahova și Ilfov. În cazul celorlalți directori de direcții de sănătate publică din țară, s-a decis transmiterea unui avertisment scris.

    Vaccinarea împotriva bolilor contagioase și periculoase, ca rujeola, este o prioritate națională. Vaccinul ROR reprezintă o soluție sigură, disponibilă și eficientă pentru a proteja viața și sănătatea copiilor.

    Ministerul Sănătății folosește toate pârghiile de acțiune și toate instrumentele pe care le are la dispoziție pentru a imuniza cât mai mulți copii. Însă, pentru a avea succes deplin, este important ca această campanie de vaccinare să fie sprijinită de către părinți și de către toate instituțiile implicate în asigurarea serviciilor de sănătate publică. Ministerul Sănătății va continua campania de vaccinare împotriva rujeolei până când fiecare părinte va fi corect informat cu privire la necesitatea vaccinării împotriva bolilor contagioase.

Sursa: www.ms.ro

Vineri, 14 iulie 2017

COMUNICAT

Program pregatire a 2-a specialitate cu taxa sesiunea 24 mai 2017

    Prin odinul 795/13.07.2017 au fost aprobate listele medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 24 mai 2017, după cum urmează:

 1. Anexa nr. 1 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 24 mai 2017 – dosare complete.
 2. Anexa nr. 2 Lista medicilor, medicilor dentişti şi farmaciştilor înscriși la programul de pregătire în cea de a doua specialitate, în regim cu taxă, din sesiunea 24 mai 2017 – dosare incomplete.

    Persoanele prevăzute în Anexa nr. 1 se vor prezenta în perioada 17-20 iulie 2017, între orele 11,00-14,00 la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107 în vederea repartizării la stagiul de pregătire. Persoanele care, din motive obiective, nu se vor putea prezenta în perioada precizată, au posibilitatea să se prezinte pentru primirea repartiției până la data de 26 iulie 2017.

    Persoanele prevăzute în Anexa nr. 2 au posibilitatea ca, în decurs de 14 zile calendaristice, până la data de 28 iulie 2017 inclusiv, să-şi completeze dosarele. In cazul necompletării în intervalul de timp mai sus menţionat, dosarele respective vor fi respinse.

    Stagiul de pregătire începe la data de 17 iulie 2017 pentru persoanele din Anexa 1, respectiv la data de 1 august 2017 pentru persoanele prevăzute în Anexa 2, care completeză dosarele cu actele lipsă.


Vineri, 7 iulie 2017

IULIE 2017- Luna naţională a informării despre efectele consumului de alcool.

„Nu lăsa alcoolul să-ți hotărască viitorul!”


Miercuri, 5 iulie 2017

INFORMARE

    Ministerul Sănătății a început livrarea noilor doze de vaccin hexavalent în țară. Peste 245 de mii de doze de hexavalent vor ajunge în cel mai scurt timp la cabinetele medicilor de familie și la direcțiile județene de sănătate.

Detalii


Marți, 4 iulie 2017

INFORMARE

    Centrul Regional de Transfuzie Sanguină Cluj, comunică faptul că nu eliberează adeverințe sau alte înscrisuri prin care să ateste donarea de sânge pentru un anumit pacient, întrucât furnizarea de sânge de către CRTS Cluj se face în mod nediscriminatoriu, pentru toți pacienții, cu respectarea ordinii de prioritate stabilite de lege - prezentarea de donatori pentru un anumit pacient nereprezentând un criteriu de prioritizare.


Luni, 3 iulie 2017

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 04.07.2017 - 31.07.2017, între orele 21:00-6:00, se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public și privat al Municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice ți juridice

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de  deratizare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și/sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de dezinsecție sunt K-OTHRINE PROFI EC 250 substanță pentru ombaterea adulților (inclusiv a speiei Aedes albopictus, responsabilă pentru răspândirea virusului ZIKA) și BIOPREN 50 LML, insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor aflați în stadiul de larvă. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparțin grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


Joi, 29 iunie 2016

Informare privind disponibilitatea vaccinurilor prevăzute în Programul Naţional de Vaccinare

    În scopul informării corecte și permanente a publicului cu privire la derularea Programului National de Vaccinare, Ministerul Sănătății dorește să transmită următoarele informații suplimentare și va face acest lucru ori de câte ori se înregistrează evoluții noi:

Download


Joi, 29 iunie 2016

Recomandări pentru temperaturi ridicate, caniculă

    În această perioadă cu temperaturi foarte ridicate, pentru prevenirea incidentelor, Ministerul Sănătăţii recomandă populaţiei să urmeze sfaturile medicilor şi să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 şi 18.

    De asemenea, MS solicită serviciilor de ambulanţă alertarea echipajelor şi suplimentarea acestora, acolo unde numărul solicitărilor este în creştere.

    În perioadele de caniculă este recomandat consumul zilnic de lichide (între 1,5 – 2 litri de lichide), fără a aştepta să apară senzaţia de sete. Este necesar un pahar de apă (sau echivalentul acestuia) la fiecare 15 – 20 de minute.

    Medicii ne sfătuiesc să consumăm fructe şi legume proaspete (pepene galben, roşu, prune, castraveţi, roşii) deoarece acestea conţin o mare cantitate de apă. O doză de iaurt produce aceeaşi hidratare ca şi un pahar de apă.

    Recomandă să se consume alimente proaspete din magazinele care dispun de instalații frigorifice funcționale de păstrare a alimentelor. Se va evita consumul alimentelor ușor perisabile. Este obligatorie evitarea băuturilor cu conţinut ridicat de cofeină (cafea, ceai, cola) sau de zahăr (sucuri răcoritoare carbogazoase) deoarece acestea sunt diuretice.

    Dacă este absolut necesar să ne expunem la soare între orele amiezii trebuie să folosim o ţinută adecvată: pălării de soare, haine lejere şi ample, din fibre naturale, de culori deschise.

    Evitaţi activităţile în exterior care necesită un consum mare de energie (sport, gradinărit, etc) şi aveţi grijă de persoanele dependente de voi (copii, vârstnici, persoane cu dizabilităţi) oferindu-le, în mod regulat lichide, chiar dacă nu vi le solicită.


Marți, 20 iunie 2017

Rezultatele selecției de dosare la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor de medic specialist, specialitatea Epidemiologie la Colectivul alertă epidemiologică și produse antiepidemice și postului de medic specialist, specialiatea Igienă la Colectiv igiena alimentului


Miercuri, 14 iunie 2017

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada iunie - iulie 2017, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi


Informaţii utile pentru medicii rezidenţi seria 21 mai 2017

Data incepere pregatire cu 16 iunie 2017

    Medicii/farmacistii rezidenti seria 21 mai 2017, care si-au ales specialitatea in data de 26 mai 2017, cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca se vor prezenta, în perioada 07-15 iunie 2017  la unitatea sanitară desemnata pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durata determinată / nedeterminată.

Stagiul de pregătire va începe la data de 16 iunie 2017.

 • Rezidenţii cu post cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatea sanitara care a  publicat postul respectiv.
 • Rezidentii pe loc cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la urmatoarele unitati sanitare in functie de specialitate:
Unitatea de incadrare Specialitate
Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Cluj-Napoca, str.Motilor nr. 68 Telefon 0264-597706 Chirurgie pediatrica
Institutul Inimii de Urgenta pentru Boli Cardiovasculare N.Stancioiu Cluj-Napoca, str. Calea Moților 19-21, Cluj-Napoca 400001, Tel 0264-591941. Chirurgie vasculara
Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, str.Iuliu Moldovan nr.23. Tel. 0264-593105; 0264-594655 Igiena
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, str.Clinicilor nr.3-5. Telefon 0264-592771/ 2/3 Medicina de urgenta

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I

CARE  INCEP PREGATIREA CU DATA DE 16.06.2017

    Medicii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea 21 mai 2017, care au ales centrul universitar de pregatire Cluj-Napoca, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, str. Constanta nr. 5,  parter, Sala de sedinta in data  de  15 iunie 2017  incepand cu  orele 12:00 pentru repartitia in prim stagiu de pregatire.

LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU  URMATOARELE DOCUMENTE:

 • Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea in care este confirmat
 • Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie dupa  cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail
 • Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
 • Candidații care  dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate. Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.  Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
 • Rezidentii care au sustinut un nou concurs de rezidentiat si au ales loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile (de la data  confirmarii in noua specialitate) sa opteze pentru una din specialitati si sa anunte, in scris, Ministerul Sanatatii printr-o cerere insotita de copia Cartii de identitate in termen de valabilitate. Pe site-ul www.ms.ro si www.dspcluj.ro: Model cerere de iesire din starea de incompatibilitate

Marți, 30 mai 2017

31 MAI 2017 - ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUNMarți, 30 mai 2017

INFORMARE

    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj vă face cunoscut faptul că asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalicească este asigurată în permanenţă în perioada 01.06.2017-05.06.2017 în toate unităţile sanitare publice, pentru toate specialităţile medico-chirurgicale şi stomatologice.

    În Municipiul Cluj-Napoca, pentru populaţia adultă urgenţele medico-chirurgicale se vor adresa Unităţii de Primire Urgenţe din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, strada Clinicilor nr. 3-5, iar pentru copii la Unitatea de Primire Urgenţe din structura Spitalului Clinic de Urgenţă pentru Copii Cluj-Napoca, strada Moţilor nr. 68.

    În teritoriul Judeţului Cluj, respectiv în Municipiile Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla şi Oraşul Huedin, serviciile de urgenţă sunt asigurate prin Compartimentele de Primiri Urgenţe şi Camerele de Gardă ale spitalelor.

    Deasemenea, pentru urgenţe minore, populaţia se poate adresa la Centrele de Permanenţă care funcţionează în zilele de sărbători legale în program permanent, 24 ore:

 • Cluj Napoca, str. Băiţa nr. 9
 • Cluj-Napoca, str. Horea nr. 78
 • Turda, Calea Victoriei nr. 7C
 • Mociu, str. Principală nr.88

    Asistenţa medicală de urgenţă stomatologică funcţionează pentru adulţi şi copii, în permanenţă, pe toată această perioadă, în Unităţii de Primire Urgenţe din structura Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj, strada Clinicilor nr. 3-5.

    Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj funcţionează în regim de permanenţă şi poate fi apelat la numărul de telefon 112.

    Farmaciile care asigură serviciu permanent sunt:

 • SC CYNARA FARM IMPEX SRL    Cluj-Napoca, Calea Floreşti nr. 75, Bl. V2    0264-426272
 • SC FARMACON ECOFARMACIA SRL    Cluj-Napoca, P-ţa Timotei Cipariu nr.15 bloc IIIA, ap.56    0264-592484
 • SC REMEDIUM FARM SRL    Cluj-Napoca, B-dul 21 Decembrie 1989 nr. 131    0264-412901
 • SC EUROPA CONFLORA SRL    Cluj-Napoca, str. Bucegi nr. 11 A    0264-421119
 • SC SIEPCOFAR SRL - DONA    Cluj-Napoca, Str. Horea nr. 66, ap. 25    0264-460066
 • SC VIAFARM    Cluj-Napoca, P-ţa Mihai Viteazu FN    0264-434182

    Centrul Regional de Transfuzie Sanguină lucrează cu publicul inclusiv în data de 2 iunie 2017.


Marți, 30 mai 2017

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 06.06.2017 - 30.06.2017, între orele 21:00-6:00, se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public și privat al Municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice ți juridice

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de  deratizare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și/sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de dezinsecție sunt K-OTHRINE PROFI EC 250 substanță pentru ombaterea adulților (inclusiv a speiei Aedes albopictus, responsabilă pentru răspândirea virusului ZIKA) și VECTOBAC WG, insecticid special conceput pentru combaterea țânțarilor aflați în stadiul de larvă. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparțin grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


Luni, 29 mai 2017

Download: PNG / PDF
Detalii

Joi, 25 mai 2017

ANUNȚ

    Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2017, Ministerul Sănătătii organizează în perioada 24 mai-20 iunie inclusiv,   sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.


Vineri, 19 mai 2017

INFORMARE

    În perioada 24.05.2017 - 20.06.2017 la nivelul județului Cluj se va demara acțiune antirabică la vulpi prin distribuția aeriană (în cazul în care condițiile meteo vor fi favorabile) și distribuția manuală 24.05.2017 - 27.05.2017 (acolo unde distribuția aeriană nu este posibilă) de momeli vaccinale antirabice (contra turbării).

    Informații utile:

 • Rabia este o boală incurabilă la om și animale
 • Rezervorul principal de virus este reprezemtat de vulpi
 • Metoda cea mai eficientă de prevenire a acestei boli este vaccinarea antirabică a vulpilor și a tuturor carnasierelor domestice (câini, pisic)
 • Timp de 14 zile de la momentul declanșării campaniei de vaccinare plimbarea în spațiile publice a câinilor este permisă doar dacă sunt conduși și au botniță
 • Ăn zonele limitrofe localităților, momelile vor fi distribuite manual, iar în zonele din afara localităților, momelile vor fi distribuite aerian
 • Pe teritoriile supuse vaccinării, câinii care însoțesc turme vor fi legați timp de 14 zile
 • Persoanele care găsesc animale moarte pe teritoriile supuse vaccinării, sunt obligate să le lase neatinse și să anunțe imediat cel mai apropiat cabinet medical veterinar, administrația publică locală (primăria) sau unitatea de vânătoare, în scopul prelevării cadavrelor și efectuării analizelor de labolator
 • Momeala vaccinală nu este periculoasă pentru oameni, însă trebuie evitat contactul cu vaccinul
 • Dacă se intră accidental în contact cu vaccinul, mîinile trebuie bine spălate cu apă și săpun, urmată de o clatire cu apă din abundență
 • Dacă un copil a mușcat accidental dintr-o momeală, trebuie contactat pentru evitarea oricărui pericol, medicul de familie sau Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj
 • Nu există riscul ca vaccinul să producă boal la om sau animale, chiar dacă este înghițit accidental
 • Momelile vaccinale trebuie lăsate în spațiile unde au fost găsite
 • Dacă se găsește momeală vaccinală într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, protejâdu-vă mâinile, cu ajutprul unie pungi de plastic, luați momeala și plasați-o într-o zonă împădurită.

Joi, 11 mai 2017

INFORMARE

Recomandări privind vaccinarea împotriva febrei galbene pentru călătorii în Brazilia

    Recomandările actuale ale Secretariatului OMS pentru cei care călătoresc în Brazilia în zonele determinate a fi la risc de transmitere a febrei galbene, sunt următorele:

 • Vaccinarea împotriva febrei galbene cu cel puțin 10 zile înainte de călătorie: o singură doză de vaccin împotriva febrei galbene este suficientă să asigure imunitate susținută și protecție de-a lungul întregii vieți împotriva febrei galbene;
 • Adoptarea de măsuri de protecție împotriva înțepăturilor de țânțari;
 • Consultarea serviciilor medicale dacă apar semne de îmbolnăvire în timpul șederii în zonele de risc pentru febra galbenă sau la scurt timp după întoarcerea din astfel de zone.

Actualizare la data de 3 aprilie 2017 a situatiei privind febra galbenă în Brazilia și recomandări privind vaccinarea împotriva febrei galbene pentru călătorii în această țară


Luni, 8 mai 2017

[ JPG ]  [ PDF ]
Sursa: INSP

Joi, 4 mai 2017

CAMPANIA MONDIALĂ MULTI-ANUALĂ

„SALVEAZĂ VIEŢI: Igiena Mâinilor!”, 5 MAI 2017

„COMBATE REZISTENŢA MICROBIANĂ- ESTE IN MÂINILE TALE”Luni, 24 aprilie 2017

Săptămâna Europeană a Vaccinării

24 - 30 aprilie 2017
Luni, 10 aprilie 2017

MINISTERUL SANATATII ORGANIZEAZA IN CENTRUL UNIVERSITAR TARGU MURES
EXAMEN DE REZIDENTIAT
SESIUNEA 21 MAI 2017

Perioada de inscriere

07.04.2017 - 25.04.2017
Orar inscriere
la DSP Cluj la sediul din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul 1, Camera 107
De luni pâna joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00
!!!Exceptie ziua libera de 17.04.2017!!!
Informatii suplimentare gasiti la sectiunea Ëxamene, concursuri a acestui site si pe site-ul dedicat de MS www.rezidentiat.ms.ro

Marți, 4 aprilie 2017

ANUNȚ

EXAMEN PENTRU OBŢINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE

PENTRU MEDICI, MEDICI DENTIŞTI ŞI FARMACIŞTI

SESIUNEA 17 MAI 2017


Vineri, 24 februarie 2017

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 06.03.2017 - 13.03.2017, între orele 08:00 - 16:00, se va desfășura acțiunea de DERATIZARE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L., în baza contractului încheiat cu Primăria Munucipiului Cluj-Napoca.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de  deratizare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și/sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de deratizare sunt FACORAT PASTĂ și AGRORAT PELLET, special concepute pentru combateara rozătoarelor. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătății, Comisia Națională a Produselor Biocide, aparțin grupelor Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitară umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic  Județean de Urgență Cluj-Napoca.


Luni, 20 februarie 2017

În atenția medicilor rezidenți - Schimbarea centrelor de pregătire sesiunea februarie-martie 2017


Miercuri,15 februarie 2017

ANUNȚ

    Punem la dispoziția celor interesați lista cu medicii, medicii dentiști și farmaciștii înscriși la programul de pregătire în a 2-a specialitate, sesiunea nov. 2016, care au completat dosarele în perioada 18.01 – 31.01.2017.

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii admiși la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate, în regim cu taxă, vor începe pregătirea pe data de 15.02.2017, cu 6 luni stagiul de bază.

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au optat ca pregătire în cea de-a doua specialitate în regim cu taxă pentru Centrul Universitar Cluj-Napoca, se vor putea prezenta în vederea obținerii documentelor necesare începerii programului de pregătire (adresă de prim stagiu) la DSP JUD. CLUJ- Str. Constanta nr. 5,  Birou RUNOS, etaj 1, camera 107 perioada 15.02.2017-20.02.2017, intre orele 8,00-13,00.


Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist sesiunea 22 martie - 28 aprilie 2017

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 22 martie-28 aprilie 2017 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare

Perioada de inscriere

06.02.2017 ÷ 23.02.2017 inclusiv

Program de inscriere :


luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Publicatie examen specialist martie 2017
Model cerere inscriere DSP Cluj
Model adeverinta de la spitalul angajator
Model recomandare coordonator medici rezidenti
Model Adeverinta coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate
Model recomandare coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate

Joi, 2 februarie 2017

ANUNȚ

ELIBERARE COD PARAFĂ

    În conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 1059/20.11.2003 privind declararea numinală obligatorie şi evidenţa medicilor (publicat în MO nr. 860/12.03.2003), s-a reactualizat Registrul Naţional al Medicilor constituit din Registrele Teritoriale ale Medicilor care au la bază raportarea obligatorie a datelor privind medicii angajaţi de către unităţile sanitare publice şi private din teritoriul arondat.

    În acest context, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj este abilitată să acorde coduri de parafă pentru medicii care au drept de liberă practică (certificat de membru în colegiile profesionale) şi îşi desfăşoară activitatea profesională într-o unitate sanitară din Judeţul Cluj.

O R A R

 • Luni, Marţi, Miercuri, Joi între orele 14,00 – 15,00
 • Vineri între orele 12,00 – 13,00

ACTE NECESARE (În copie şi original)

 1. Carte de identitate / Paşaport (în termenul de valabilitate)
 2. Certificat de membru în Colegiul Medicilor/ Colegiul Dentiştilor
 3. Certificat de medic specialist / medic primar
 4. Un act oficial (adeverintă, contract de muncă, contract de colaborare, contract de prestări servicii, etc.) din care să rezulte unitatea sanitară din Judeţul Cluj în care îşi desfăşoară activitatea.
Actele se vor depune la DSP Cluj, 
str. Constanţa nr. 5, etajul I, Camera 108, Biroul RUNOS.

Vineri, 20 ianuarie 2017

ANUNȚ

PROGRAM PREGĂTIRE A 2-A SPECIALITATE - sesiunea NOIEMBRIE 2016

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii admiși la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate, în regim cu taxă, vor începe pregătirea pe data de 15.01.2017, cu stagiul de bază.

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au optat ca pregătire în cea de-a doua specialitate în regim cu taxă pentru Centrul Universitar Cluj-Napoca se vor putea prezenta în vederea obținerii documentelor necesare începerii programului de pregătire (adresă de prim stagiu) la Biroul RUNOS din cadrul Directiei de Sanatate Publica a judetului Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107, in vederea ridicarii adeverintei cu primul stagiu de desfasurare a pregatirii.


Marți, 20 decembrie 2016

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de :

 • CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANȚE-CONTABILITATE
 • CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ
 • CONSILIER PRINCIPAL LA COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

Vineri, 8 decembrie 2016

ANUNȚ

ÎN ATENȚIA MEDICILOR REZIDENȚI ANUL I CARE ÎNCEP PREGĂTIREA CU 1 IANUARIE 2017

    REPARTITIA PE CLINICI SI CORDONATORI A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE  INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2017

    Denumirea si durata primului stagiu de pregatire in rezidentiat pentru rezidentii care incep pregatirea cu 1 ianuarie 2017 si au ales pregatirea in centrul universitar Cluj-Napoca

    Lista nominala a medicilor de familie pentru repartitia in stagiu de pregatire a medicilor rezidenti in specialitatea Medicina Familiei care incep pregatirea din 01.01.2017

    Angajament de plată, pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate


Miercuri, 7 decembrie 2016

INFORMARE

Vă comunicăm faptul că în perioada 12.12.2016 – 20.12.2016, între orele 08:00 – 16:00, se va desfăşura acţiunea de DERATIZARE pe domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca.

Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de deratizare datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.

Produsele folosite în acțiunea de DERATIZARE sunt FACORAT PASTA și / sau AGRORAT PELLET, special concepute pentru combaterea rozătoarelor. Acestea sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, fac parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.


Marți, 29 noiembrie 2016

ÎN ATENȚIA MEDICILOR REZIDENȚI

    Lista spitalelor/institute pentru medicii rezidenti care vor incheia contract de munca pe perioada determinata care incep pregatirea cu data de 01.01.2017

    Rezidenții care au ales loc de pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca  la concursul de rezidentiat, sesiunea 20 noiembrie 2016, își vor face angajarea la spitalul platitor în functie de specialitatea aleasă.


Vineri, 25 noiembrie 2016

ANUNȚ

    În perioada 28-29.11.2016, datorită zilelor libere din 30.11.2016 și 1.12.2016 prevăzute în Codul Muncii, LABORATORUL DE DIAGNOSTIC ȘI INVESTIGARE ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ nu primește probe pentru:

 • Analiza microbiologică și chimică a apei;
 • Analiza microbiologică și chimică a alimentelor;
 • Coprocultură;
 • Exudat faringian.

Marți, 15 noiembrie 2016

ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUN

17 NOIEMBRIE 2016


Miercuri, 9 noiembrie 2016

INFORMARE

Ministerul Sănătății a lansat astăzi, 9 noiembrie, campania de promovare a imunizării copiilor, sub numele “Vaccinurile salvează vieți”, cu scopul de a informa părinții despre cea mai importantă și eficientă metodă de prevenire a bolilor care pot provoca moartea.

Campania “Vaccinurile salvează vieți”conține un clip video care îl are ca protagonist pe cunoscutul actor Victor Rebengiuc. Acesta spune povestea războaielor din secolul trecut careau luat viața a 200 de milioane de oameni, în timp ce bolile care ar fi putut fi prevenite prin vaccinare au omorât peste 600 de milioane. Mesajul clipului subliniază importanţa vaccinurilor pentru prevenţia unor boli care pot afecta grav sănătatea sau chiar viaţa oamenilor.

O altă componentă importantă a campaniei “Vaccinurile salvează vieți” este informarea, prin noua pagină web dedicată vaccinării: desprevaccin.ro. Pagina web prezintă informații despre beneficiile imunizării, Programul Naţional de Vaccinare, precum și mărturiiale unor personalități publice care și-au vaccinat copiii. De asemenea, sunt prezentate în detaliu vaccinurile adesate copiilor și adulților. Pagina desprevaccin.ro își propune să devină principala sursă de informare pentru toți cei care vor să afle informații cuprinzătoare și sigure despre vaccinurile esențiale folosite în România.

Campania de informare s-a bucurat de sprijinul pro bono al actorului Victor Rebengiuc, al Agenției de publicitate FriendsTBWA, al Casei de producție Multi Media Est, al Gov IT Hub, al Grupului de vaccinologie al Societății Naționale de Medicină de Familie și al altor voluntari.

Informații suplimentare

Specialiștii Institutului Național de Sănătate Publică au descoperit că, în cazul copiilorde 12 luni, acoperirea vaccinală este sub 81% pentru toate antigenele vaccinale, în timp ce ţinta recomandată de Organizaţia Mondială a Sănătăţii este de 95%. De asemenea, 15% dintrecopiiau fost incomplet vaccinaţi în raport cu vârsta, din două motive – refuzul şi neprezentarea.

În privința stocurilor de vaccin, Ministerul Sănătății a achiziționat și a repartizat către Direcțiile de Sănătate Publică 364.000 de doze de vaccin BCG. Din vaccinul hexavalent au fost achiziționate și distribuite 255.000 de doze, iar în acest moment este în derulare licitația pentru achiziția unor noi cantități. Vaccinul ROR este în stocuri suficiente (aproximativ 300.000 de doze). Ministerul Sănătății a achiziționat și 500.000 de doze de vaccin gripal. În perioada următoare vor fi demarate procedurile de licitație pentru vaccinurile Hepatitic B, tetravalent și pneumococic.

sursa:www.ms.ro


Luni, 17 octombrie 2016

CONCURS REZIDENȚIAT 

SESIUNEA 20 NOIEMBRIE 2016


Miercuri, 21 septembrie 2016

Ministerul Sănătății a eliminat copia legalizată din procesul de recunoaștere a calificărilor

    Medicii și farmaciștii care doresc eliberarea unui Certificat de Conformitate nu mai trebuie să prezinte la Direcțiile de Sănătate Publică copii legalizate după documente.

    Astfel, pentru a fi recunoscute calificările româneşti în celelalte state membre ale Uniunii Europene pentru profesiile de medic, medic dentist şi farmacist, se vor depune copii nelegalizate ale următoarelor documente:

 • Diploma de licenţă, respectiv diploma de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
 • Foaia matricolă a diplomei de licenţă sau după caz a diplomei de medic, medic dentist/medic stomatolog sau farmacist;
 • Diplomă de bacalaureat;
 • Carnet de rezident;
 • Carte de muncă;
 • Documentele de schimbare a numelui (ex.certificat de căsătorie)
 • Contract/contractele individuale de muncă/contractele de voluntariat şi sau/actele adiţionale ale acestora

    La depunere, copiile nelegalizate vor fi însoţite obligatoriu de originale şi vor fi certificate sub semnătură de persoana desemnată din cadrul DSP să primească aceste dosare. După certificare, originalele se restitue titularilor.

    În cazul în care o persoană aduce totuși o copie legalizată după document, atunci instituţia administraţiei publice centrale este obligată să o accepte.

    Solicitanţii au în continuare obligaţia de a depune celelalte acte necesare eliberării documentelor de conformitate în formatul solicitat şi până în prezent.

    În cazul solicitanţilor care prezintă documente emise de alte state membre ale UE sau state terţe ( ex. diplomă de bacalaureat, certificat de căsătorie, etc.) acestea vor fi însoţite de traducerea în original în limba română.

    Măsura intră în vigoare marți, 20 septembrie 2016 și se înscrie în acțiunile Executivului României de simplificare și debirocratizare a interacțiunii cetățenilor cu administrația publică


Luni, 5 septembrie 2016

INFORMARE

Pentru părinți: Analizele medicale nu sunt necesare pentru înscrierea copiilor la grădiniță sau școală

    Singurele documente necesare la înscrierea copiilor la grădiniță sau școală sunt adeverința medicală de la medicul de familie și avizul epidemiologic. Analize suplimentare pot fi cerute de medicul de familie doar în cazul în care există simptome de boală infecțioasă la copil.

    Ministerul Sănătății și Ministerul Educației au stabilit anul trecut printr-un ordin comun documentele medicale necesare la înscrierea, frecventarea sau terminarea unui ciclu de învățământ în România. Aceste documente nu prevăd rubrici pentru rezultatele analizelor medicale.

    Ministerul Sănătății dorește ca publicul – în special parinții – să fie informat asupra unor elemente esențiale pe care ar trebui să le cunoască pentru a lua decizii și a acționa în mod responsabil pentru sănătatea copiilor lor:

 • Prezența nazala și/sau faringiană a stafilococilor sau pneumococilor este frecventă și nu reprezintă în sine un pericol pentru sănătatea copilului. Cu alte cuvinte, nu necesită un tratament antibiotic.
 • Testele/analizele medicale pentru grădiniță nu sunt solicitate în mod expres prin niciun document oficial sau act normativ. Ele nu au valoare epidemiologică, adica nu pot fi interpretate așa încât să dea indicații asupra unui pericol real la care sunt expuși ceilalți membri ai comunității școlare în care intră respectivul copil.
 • Efectuarea acestor teste/analize, interpretate în mod superficial, deschide posibilitatea unui abuz - administrarea de antibiotice fără ca aceasta să fie cu adevărat necesară. Consecințele sunt nefaste: perturbarea florei microbiene normale a copilului care primește antibiotic, respectiv selectarea de germeni rezistenți la antibiotice ce pot fi ulterior transmiși mai departe în comunitate.

    Ministerul Sanatatii încurajează instituțiile din domeniul sanitar, unitățile școlare și medicale să informeze corect populația despre lipsa beneficiilor unor asemenea testări. La fel de important este să nu încurajeze folosirea antibioticelor pentru „eradicarea” unor germeni care există în organism în mod normal.

Sursa: www.ms.ro


Marți, 23 august 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist

SESIUNEA  19 oct. 2016 (17 sept. 2016 ATI)


Luni, 8 august 2016

INFORMARE

Urmare adresei DIRECŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 321789 / 462 / 29.07.2016,

Vă comunicăm faptul că în perioada 08.08.2016 – 24.08.2016, între orele 21:00 – 06:00, se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.

Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE PROFI EC 250 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților (inclusiv a speciei Aedes Albopictus, responsabilă pentru răspăndirea virusului ZIKA) și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană

pdf


Jocurile Olimpice și Paralimpice, Brazilia 2016

Informații utile pentru turiști


Iulie 2016 – Luna naţională a informării despre efectele consumului de alcool
Miercuri, 13 iunie 2016

INFORMARE

Informații pentru persoanele care călătoresc sau care locuiesc în regiuni cu transmitere activă a virusului Zika

    Persoanele care călătoresc sau locuiesc în zone cu transmitere activă a virusului Zika trebuie să știe că virusul Zika se poate transmite prin ințepătură de țânțar, dar și prin contact sexual.

 1. Țânțarii Aedes care transmit virusul Zika au activitate maximă în timpul zilei. Masurile care previn transmiterea prin intermediul ințepăturii de țânțar sunt:
  • Utilizarea substanțelor anti țânțari (conform indicatii de pe eticheta lor).
  • Purtarea de îmbrăcăminte cu mâneci lungi și de pantaloni lungi, în special în orele de maximă activitate a țânțarilor Aedes.
  • Plase contra țânțarilor sau aer condiționat în camera unde dorm.
 2. Utilizarea prezervativelor reduce riscul de transmitere a virusului Zika prin contact sexual.

    Femeile gravide sau care programează o sarcină nu ar trebui să călătorească în zonele cu transmitere activă a virusului Zika, iar dacă locuiesc într-o regiune cu transmitere a virusului ar trebui să respecte riguros măsurile de împiedicare a contaminării prin înțepatură de țânțar.

    Persoanele cu imunodepresii sau boli cronice severe ar trebui să solicite o consultație de medicină călătorului înainte de a se deplasa într-o astfel de regiune cu transmitere a virusului.

Informații pentru cei care revin din regiuni cu transmitere activă a virusului Zika

    Femeile insărcinate care au călătorit sau locuit în regiuni cu transmitere activă a virusului Zika ar trebui să menționeze aceasta situație medicului care monitorizează sarcina.

    Pentru protecția fătului, bărbații care au călătorit în zone cu transmitere de virus Zika ar trebui să aibă contact sexual protejat cu partenera sa însărcinată sau să fie abstinenți până la finele sarcinii.

    Călătorii care revin din zone cu transmitere de virus Zika ar trebui să aibă doar contacte sexuale protejate în primele 8 saptamani după revenire în țară pentru a reduce riscul de a transmite acest virus. Daca apar simptome compatibile cu infecția cu virusul Zika ar trebui să respecte abstinența/contacte sexuale protejate pentru cel puțin 6 luni.

    Persoanele cu imunodepresii sau boli cronice severe care au călătorit în zone cu transmitere active a virusului și au simptomatologie compatibilă cu boala în primele 14 zile de la revenire ar trebui să se prezinte la medical curant.

Sursa: http://www.ms.ro/?pag=62&id=16203&pg=1


Marți, 12 iulie 2016

INFORMARE


Marți, 12 iulie 2016

ANUNT PROGRAM PREGĂTIRE A 2-A SPECIALITATE - sesiunea MAI 2016

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii admiși la programul de pregătire în cea de-a doua specialitate, în regim cu taxă, vor începe pregătirea pe data de 15.07.2016, cu stagiul de bază.

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii care au optat ca pregătire în cea de-a doua specialitate în regim cu taxă pentru Centrul Universitar Cluj-Napoca se vor putea prezenta în vederea obținerii documentelor necesare începerii programului de pregătire (adresă de prim stagiu) la Biroul RUNOS din cadrul Directiei de Sanatate Publica a judetului Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107, începand cu data de 13.07.2016.

    Medicii care, din motive obiective (concediu medical, concediu de odihnă, concediu fără salariu, etc.)   nu se vor putea prezenta în vederea obținerii documentelor necesare începerii programului de pregătire, se pot prezenta până la data de 21.07.2016.


Luni, 4 iulie 2016

INFORMARE

    Urmare adresei DIRECŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 282864 / 462 / 28.06.2016,

    Vă comunicăm faptul că în perioada 04.07.2016 – 19.07.2016, între orele 21:00 – 05:00, se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE PROFI EC 25 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților (inclusiv a speciei Aedes Albopictus, responsabilă pentru răspăndirea virusului ZIKA) și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


RECOMANDĂRI PENTRU PERIOADELE DE CANICULĂ

    Pentru prevenirea incidentelor în perioadele cu temperaturi extreme,  se recomandă populaţiei să asculte sfaturile medicilor şi să evite, pe cât posibil, expunerea prelungită la soare între orele 11 şi 18.

Pentru situații datorate efectelor caniculei, persoanele în cauză pot apela numarul unic 112.


Luni, 13 iunie 2016

In atentia medicilor rezidenti - Schimbarea centrelor de pregatire sesiunea iunie -iulie 2016


Luni, 6 iunie 2016

Informaţii utile pentru medicii rezidenţi 

seria 22 mai 2016


Joi, 2 iunie 2016

INFORMARE

    Vă comunicăm faptul că în perioada 07.06.2016 – 22.06.2016, între orele 21:00–05:00, se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE PROFI EC 25 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților (inclusiv a speciei Aedes Albopictus, responsabilă pentru răspăndirea virusului ZIKA) și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


Marți, 31 mai 2016

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

organizează concurs

pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist cu studii PL la Colectiv programe de sănătate în relaţie cu mediul şi statistica


Marți, 31 mai 2016

31 MAI: ZIUA MONDIALĂ FĂRĂ TUTUN

    Începând cu 1988, Organizația Mondială a Sănătății (OMS) marchează anual, în 31 mai, Ziua Mondială Fără Tutun, pentru a conștientiza publicul și decidenții în privința poverii sociale enorme deterrninată de fumat. 

    În 2016 această campanie se desfășoară sub sloganul: 

Un singur mesaj pe pachetul standard de tutun: 

avertismentul de sanatate! 

și are ca temă ambalarea neutră a produselor de tutun.


Luni, 16 mai 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar sesiunea 21 iunie 2016


Joi, 12 mai 2016

INFORMARE

    În perioada 11-30.05.2016 la nivelul județului Cluj se va demara acțiunea de vaccinare antirabică la vulpi prin distribuția aeriană (în cazul în care condițiile meteo vor fi favorabile) și distribuția manuală 17 - 20.05.2016 (acolo unde distribuția aeriană nu este posibilă) de momeli vaccinale antirabice (contra turbării).

Informații:

 • Rabia este o boală incurabilă la om și animale;
 • Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi;
 • Metoda cea mai eficientă de prevenire a acestei boli este vaccinarea antirabică a vulpilor și a tuturor carnasierelor domestice (câini, pisici);
 • Timp de 14 zile de la momentul declanșării campaniei de vaccinare plimbarea în spațiile publice a câinilor este permisă doar dacă sunt legați și au botniță;
 • În zonele limitrofe localităților momelile vor fi distribuite manual, iar în zonele din afara localităților momelile vor fi distribuite aerian (aviația utilitară);
 • Pe teritoriile supuse vaccinării este interzis pășunatul animalelor timp de 14 zile;
 • Persoanele care găsesc animale moarte pe teritoriile supuse vaccinării, sunt obligate să le lase neatinse și să anunțe imediat cel mai apropiat medic veterinar, Primăria sau unitatea de vânătoare în vedera ridicării cadavrelor și efectuarii de analize de laborator;
 • Momeala vaccinală nu este periculoasă pentru oameni, însă trebuie evitat contactul cu vaccinul;
 • Dacă se intră accidental în contact cu vaccinul, mâinile trebuie bine spălate cu apă și săpun și clătite cu apă din abundență;
 • Dacă un copil a mușcat accidental dintr-o momeală trebuie contactat medicul de familie sau Direcția de Sănătate Publică pentru evitarea oricărui pericol;
 • Nu există riscul ca vaccinul să producă boala la om sau animale, chiar dacă este înghițită accidental;
 • Momelile vaccinale trebuie lăsate unde au fost găsite, în cazul în care în zonă sunt copii sau animale de companie, puteți muta momeala într-o zonă împădurită, protejându-vă mâinile cu ajutorul unei pungi de plastic.

Joi, 12 mai 2016

INFORMARE

INTOXICAȚIA CU CIUPERCI

    Ciupercile au multe proprietăți benefice, dar există riscul să facem greșeli atât în alegerea cât și în păstrarea și prepararea lor, provocând uneori intoxicații grave. Desigur, cele mai grave intoxicații sunt acelea cu ciuperci otrăvitoare, dar sunt și intoxicații cu ciuperci comestibile care au crescut pe un sol poluat.

 Cauzele intoxicațiilor pot fi :

 • necunoașterea speciilor de ciuperci comestibile
 • culegerea din locuri poluate (de pe marginea drumurilor)
 • cumpărarea acestora în locuri neautorizate
 • necunoașterea speciilor de ciuperci comestibile
 • implicarea în culegere a copiilor care nu știu să diferențieze ciuperca otrăvitoare de cea comestibilă
 • prelucrarea termică deficitară (toxinele ciupercilor sunt foarte rezistente la prelucrarea termică)
 • folosirea ciupercilor crude în preparate culinare.

    Substanţele toxice conţinute nu sunt anihilate prin spălare sau curăţarea învelişului exterior, dar nici prin preparare termică, congelare sau conservare şi, din păcate, nu există antidot împotriva lor, tratamentul rezumându-se la tratarea simptomelor.

    Intoxicațiile cu ciuperci reprezintă o problemă medicală de o deosebită importanță, pe de o parte din cauza incidenței ridicate a acestora (în special, primăvara și toamna) pe de altă parte din cauza gravității acestora.

    Simptomele sunt foarte variate și se află într-o strânsă corelație cu specia de ciuperci,cantitatea de toxină consumată, precum și cu vârsta persoanei.Acestea apar dupa câteva minute sau dupa 3-6 ore sau chiar mai mult Perioada de incubație depinde de specificul toxinei din ciupercile consumate.Toxinele produc tulburari ale tractului gastrointestinal,ulterior sunt implicate și alte organe: ficatul, rinichii și sistemul  nervos. În cele din urmă, se instalează insuficiența hepatică acută și insuficiența renală acută, cu consecinţe dramatice.

    Intoxicația cu ciuperci este o urgență medicală majoră şi este obligatorie prezentarea la un serviciu medical de urgenţă.

    Recomandăm insistent evitarea cumpărării ciupercilor din locurile neautorizate.


Marți, 10 mai 2016

INFORMARE

    Urmare adresei DIRECŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 196714 / 462 / 05.05.2016, 

    Vă comunicăm faptul că în perioada 10.05.2016 – 25.05.2016, între orele 21:00 – 05:00, se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE PROFI EC 25 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților (inclusiv a speciei Aedes Albopictus, responsabilă pentru răspăndirea virusului ZIKA) și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


Marți, 3 mai 2016

Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti sesiunea 7 iunie 2016


Marți, 3 mai 2016

Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă sesiunea mai 2016


Joi, 28 aprlie 2016

COMUNICAT DE PRESĂ

    Referitor la aspectele apărute în presă cu referire la pacienții transplantați renal și care au decedat urmare unei infecții cu virus gripal, vă comunicăm că Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj a demarat o anchetă care este în derulare iar la finalizarea acesteia vom comunica concluziile și măsurile care se impun.


Joi, 28 aprilie 2016

Învierea Domnului să Vă aducă în suflete bucurie și iubire.

Paște Fericit alături de cei dragi!

Colectivul Direcției de Sănătate Publică a Județului ClujMarți, 26 aprilie 2016

ANUNȚ

    Proba scrisă la concursul organizat pentu ocuparea postului de medic, specialitatea epidemiologie, va avea loc în data de

10 MAI 2016, ora 09:00,

    la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj din

Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5

Vineri, 22 aprilie 2016

Saptamana Europeana a Vaccinarii 2016

    În perioada 24-30 aprilie, în ţara noastră, sub sloganul „Prevenire. Protecţie. Vaccinare.”, se vor derula activităţi de informare şi implicare a publicului ţintă și de abordare a provocărilor legate de vaccinare, precum şi organizarea de puncte de vaccinare accesibile comunităţilor cu acoperiri vaccinale suboptimale.

    Tema campaniei este: ”Remedierea lacunelor de vaccinare”, scopul fiind creșterea acoperirii vaccinale prin atragerea atenției și prin creșterea gradului de conștientizare asupra importanței vaccinării, cu un accent special pe grupurile vulnerabile. Reapariția rujeolei și rubeolei va rămâne o amenințare constantă, oriunde persistă lacunele de vaccinare.

    În concordanță cu tema – Remedierea lacunelor de vaccinare –  Săptămâna Europeană a Vaccinării din anul 2016 va impulsiona cresterea nivelului de cunoștințe privind statutul rujeolei și rubeolei în Romania și va stimula acțiuni necesare în toate judetele pentru a se asigura o protecție echitabilă a întregii populații față de aceste boli.

    Reapariția rujeolei și rubeolei va rămâne o amenințare constantă, oriunde persistă lacunele de imunizare.

    În România, Campania pentru celebrarea Săptămânii Europene a Vaccinării este coordonată de Ministerul Sănătății prin Institutul Național de Sănătate Publică.

    Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile asigură coordonarea tehnică a Programului Național de Imunizări și evaluează realizările privind acoperirea vaccinală pentru toate vaccinurile și grupele de vârstă prevăzute în calendarul național de vaccinare.


Luni, 18 aprilie 2016

INFORMARE

CAMPANIA DE VACCINARE AERIANĂ ANTIRABICĂ A VULPILOR

    În perioada aprilie – mai 2016 se va desfăşura campania de primăvară, constând în vaccinarea aeriană antirabică a vulpilor, servicii de transport, depozitare şi distribuţie momeli vaccinale antirabice pentru vulpi.
    Zborurile necesare pentru desfăşurarea accţiunilor de vaccinare vor fi efectuate începând cu data de 18.04.2016 şi vor fi finalizate în data de 15.05.2016, în funcţie de condiţiile meteorologice.
    Pe perioada derulării campaniei de vaccinare se vor constitui echipe ale A.N.S.V.S.A. care vor efectua acţiuni de monitorizare în teren în vederea desfăşurării corecte a vaccinării.

Marți, 12 aprilie 2016

Examen pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști

SESIUNEA 18 MAI 2016


Marți, 12 aprilie 2016

CONCURS REZIDENȚIAT

SESIUNEA 22 MAI 2016


Luni,11 aprilie 2016

INFORMARE

    În perioada 11.04.2016 – 26.04.2016, între orele 21:00 – 05:00, se va desfășura acțiunea de DEZINSECȚIE pe domeniul public al Municipiului Cluj-Napoca și spații deschise ale persoanelor fizice și juridice.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L. în baza contractului de concesiune încheiat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabil, durata acțiunii se poate decala și/sau prelungi.

   Produsele folosite în acțiunea de dezinsecție sunt K-OTHRINE PROFI EC 250, substanța pentru combaterea adulților (inclusiv a speciei Aedes albopicus, responsabila pentru raspândirea virusului ZIKA) și BAYCIDAL WP 25 - insecticid pentru combaterea larvelor, produse avizate de Ministerul Sănătății – Comisia Națională a Produselor Biocide, care fac parte din grupa Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


Miercuri, 6 aprilie 2016

7 APRILIE - ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂŢII

Anul acesta, Organizaţia Mondială a Sănătăţii consacră Ziua Mondială a Sănătăţii – 7 aprilie 2016, diabetului zaharat

Marți, 5 aprilie 2016

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de medic, specialitate epidemiologie, din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj

Detalii

Miercuri, 30 martie 2016

Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist PL din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj

Detalii

Miercuri, 23 martie 2016

24 MARTIE - ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA TUBERCULOZEI


Vineri, 18 martie 2016

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj

organizează concurs

pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea epidemiologie la Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile - Colectiv supraveghere epidemiologică, boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile


Vineri, 18 martie 2016

PROGRAMUL CONSULTĂRILOR PUBLICE PRIVIND

PLANUL NAŢIONAL MULTIANUAL INTEGRAT DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE

Data şi ora începerii consultărilor publice
Domeniile dezbătute
Joi, 24 martie 2016,
ora 13:00
 • Bolile transmisibile
 • Bolile netransmisibile
Vineri, 25 martie 2016,
ora 12:00
 • Sănătatea mamei şi copilului
 • Violenţa domestică şi egalitatea de gen
Marţi, 29 martie 2016,
ora 13:00
 • Bolile transmisibile
 • Bolile netransmisibile
Joi, 31 martie 2016,
ora 13:00
 • Sănătatea mamei şi copilului
 • Violenţa domestică şi egalitatea de gen

Consultările publice vor avea loc la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, parter, Sala de şedinţe


Marți, 15 martie 2016

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1.REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

2.REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANŢE-CONTABILITATE


Luni, 14 martie 2016

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj 

organizează concurs 

pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist cu studii PL la Colectiv programe de sănătate în relație cu mediul și statistică


Miercuri, 9 martie 2016

INFORMARE

    În perioada 14.03.2016 – 25.03.2016, între orele 08:00 – 16:00, se va desfășura acțiunea de DERATIZARE a domeniului public al Municipiului Cluj-Napoca și acțiunile de DERATIZARE, DEZINSECȚIE și DEZINFECȚIE pentru instituțiile de învățământ în, perioada 21.03.2016 – 22.04.2016.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L. în baza contractului de concesiune încheiat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

    În funcție de condițiile meteo, perioada de acțiune poate fi decalată sau prelungită.

    Deratizarea va fi efectuată cu produsul FACORAT PASTĂ și AGRORAT PELLET, raticide pentru combaterea rozătoarelor, iar pentru instituțiile de învățământ se vor folosi produsele FREEDOM 11 MICRO E – insecticid, FACORAT PASTĂ/AGRORAT - raticid și PREVENTOL CD 601 – dezinfectant, produse avizate de Ministerul Sănătății – Comisia Națională a Produselor Biocide, care fac parte din grupa Xi și Xn de toxicitate și se regăsesc în Registrul Național al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este vit. K1 și se găsește la Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj.


Vineri, 4 martie 2016

COMUNICAT

    Având în vedere publicarea pe site-ul Ministerului Sănătăţii a PLANULUI NAŢIONAL MULTIANUAL INTEGRAT DE PROMOVARE A SĂNĂTĂŢII ŞI EDUCAŢIEI PENTRU SĂNĂTATE,

    Vă comunicăm modul în care se va desfăşura procesul de consultare a cetăţenilor/ organizaţiilor neguvernamentale/instituţiilor publice/asociaţiilor profesionale/etc. care doresc să contribuie la elaborarea documentului final al planului.

    În acest sens, în perioada 07–11 martie 2016 persoanele fizice/juridice interesate să participe la consultări trebuie să completeze un formular de înscriere care va fi transmis la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj pe adresa de e-mail: secretariat@dspcluj.ro

    În formularul de înscriere sunt incluse precizări pentru persoanele fizice/juridice interesate să participe la consultări prin formularea unui punct de vedere în scris, precizări pe care trebuie respectate întocmai în privinţa materialului. Transmiterea materialelor/propunerilor scrise se face tot prin e-mail la adresa: secretariat@dspcluj.ro

    În perioada 14-18 martie 2016, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj va afişa pe site-ul instituţiei planificarea consultărilor organizate (data, ora, locul desfăşurării).

    Consultările vor fi organizate de Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj şi se vor desfăşura în perioada 21-25 martie 2016 şi 28 martie – 01 aprilie 2016.

    La aceste consultări pot participa doar pesoanele fizice/juridice care au transmis prin e-mail formularul de inscriere completat (a NU se înţelege că este obligatoriu şi punctul de vedere în scris  pentru a participa la consultări).


Miercuri, 2 martie 2016

INFORMARE

POLIOMIELITA

Poliomielita, este o boală infecțioasa produsă de virusul poliomielitic (virus din clasa enterovirusurilor); există 3 tipuri de virus polio (tip1,2,3). Boala este de o gravitate deosebită prin mortalitatea indusă dar şi prin handicapurile motorii pe care le lasă pe viaţă. Ultimul caz de poliomielita a fost inregistrat in Romania in anul 1992 (virusul a fost importat din Bulgaria).

 

Singura măsură de prevenire a poliomielitei este VACCINAREA !!!

   Transmiterea se realizează interuman, pe cale fecal-orală, prin ingerarea alimentelor sau a apei contaminate cu materii fecale (in care virusul e prezent timp îndelungat), sau aeriană, prin picături (virusul fiind prezent în secrețiile nazo-faringiene).


Manifestările clinice ale bolii:
- Perioada de incubație (timpul de la momentul infectării la apariția primelor semne de boală) este în mod frecvent de 6-20 de zile (cu limite de 3-35 de zile), în medie de 7-14 zile
- Forma cea mai comună este cea fără simptome sau semne de boală - în proporție de 95%, dar poate evolua în proporție de 1-5% sub forma de poliomielită paralitică sau iritație meningeală
- Paralizia este flască (moale), asimetrică (la unul din membre), cuprinde mușchii de la rădăcina membrelor; în cazurile grave afectarea este simetrică și poate cuprinde și mușchii respiratori ducând la deces
- Paralizia este invalidantă și permanentă

 

Proces epidemiologic:
   Sursa de infecţie este omul, cel mai frecvent copiii cu infecție inaparentă, așa-numiții purtători sănătoşi. Virusul polio este extrem de contagios. Persoanele infectate cu virusul polio sunt contagioase cu 7-10 zile înaintea debutului simptomelor, iar durata de eliminare a virusului este de aproximativ 5-10 zile prin secreţiile nazo-faringiene şi de 2-3 săptămâni (până la 4-6 luni, uneori chiar și mai mult) prin materiile fecale.

 

Vaccinarea – singura măsură de prevenire !!!

 

   Vaccinarea împotriva poliomielitei este introdusă în calendarul național de vaccinare din anul 1956. Până în anul 2008 s-a administrat în România vaccinul polio oral (VPO, vaccin viu atenuat), iar din 2009 a fost înlocuit cu vaccinul polio injectabil (VPI, vaccin inactivat).
Administrarea vaccinului polio injectabil (VPI) are un număr extrem de limitat de contraindicații și efecte secundare reduse, ceea ce îl recomandă ca un vaccin sigur.


Joi, 25 februarie 2016

ANUNȚ

Eliberare carnete medici rezidenţi


Marți, 23 februarie 2016

INFORMARE

RUJEOLA (POJARUL)

Rujeola este o boală infecțioasă transmisibilă cu contagiozitate ridicată, produsă de virusul rujeolic.

Transmitere

 • Se răspândește  foarte ușor, având o contagiozitate foarte mare,
  • în contact direct cu pesoana infectată, prin picăturile de salivă răspândite în timpul strănutului  și al tusei,
  • sau prin obiecte contaminate
 • Incubația durează 7-14 zile.  Contagiozitatea se instaleaza cu 4 zile anterior eruptiei si inca 4 zile de la aparitia eruptiei!

Tablou clinic

Perioada de debut este de 2-4 zile, cu
 • febră  înaltă,
 • catar oculo-nazal și
 • semnul Koplik considerat patognomonic  pentru rujeolă
Perioada de stare :
 • este dominată de erupția maculo-papuloasă  generalizată;
 • sunt pezente anorexia, diareea, limfoadenopatia.

Complicatii

Apar mai ales  la copii sub 5 ani, și la adulții de 20 de ani și peste.
Cele mai frecvente sunt :
 • diareea,
 • otita,
 • pneumonia,
 • encefalita și
 • sechelele neurologice care îi urmează,
 • panencefalita scerozantă subacută.

Pacienți cu risc

 • copiii mici nevaccinați au un risc crescut de complicații și deces
 • gravidele nevaccinate prezintă risc crescut de avort sau naștere premature
 • persoanele care suferă de malnutriție
 • orice persoană  non-imună

Diagnosticul pozitiv

 • date clinice,
 • epidemiologice, și
 • de laborator.
 • Izolarea virusului din nazofaringe sau urină sunt extreme de importante pentru supravegherea epidemiologică a circulației tulpinilor virale; recoltarea se face după protocoale bine stabilite în zilele 3-10 de la debutul erupției .

Tratament

Rujeola nu  are tratament specific!
Se recomandă ca bolnavii să fie bine hrăniți și hidratați oral sau parenteral.

Profilaxie- Vaccinarea specifică

 • Vaccinarea conform Calendarului de vaccinare în masă este modul prin care putem asigura un nivel optim de protective, reducerea complicatiilor si deceselor datorate rujeolei
 • Vaccinarea in focar in primele 72 de ore de la presupusul contact cu cazul de rujeola. Vaccinarea post-expunere poate fi instituita in primele trei zile de la contagiunea posibila, astfel: - copiii cu varste sub 1 an vor primi o doza de vaccin trivalent (RRO) incepand cu varsta de 7 luni, acesti copii urmand sa fie vaccinati cu RRO conform calendarului incepand cu varsta de 12 luni; - copiii cu varste intre 1-13 ani vor fi vaccinati cu doua doze, in conformitate cu schema de vaccinare si tinand cont de antecedentele vaccinale; - persoanelor din grupa de varsta 14-25 ani se recomanda 1-2 doze de vaccin, la interval de 1 luna; cea de-a doua doza va fi administrata numai daca situatia epidemiologica o impune (riscul de infectie se mentine). Inaintea vaccinarii trebuie luata in considerare posibilitatea starii de graviditate. - persoanele din grupa de varsta 26-40 ani , nevaccinate, fara evidenta anticorpilor antirujeolici/entirubeolici, trebuie sa primeasca o doza de vaccin trivalent, cu precautiile necesare in cazul unei posibile sarcini.

Luni, 15 februarie 2016

Anunț important pentru rezidenți

Schimbarea centrelor de pregătire, sesiunea februarie-martie 2016


Vineri, 12 februarie 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist

SESIUNEA 29 MARTIE 2016


Miercuri, 10 februarie 2016

ANUNȚ

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea epidemiologie la Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile - Colectiv supraveghere epidemiologică, boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile.

Joi, 4 februarie 2016
ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA CANCERULUI

        Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj marchează în data de 4 februarie 2016, Ziua Mondială de Luptă împotriva Cancerului , luna februarie fiind declarată Luna de Luptă împotriva Cancerului.

Detalii


Vineri, 29 ianuarie 2016
INFORMARE

Informatii pentru calatori in zone cunoscute pentru transmiterea locala a virusului Zika

Persoanele care calatoresc in tari cu transmitere locala a virusului Zika (ZIKV) ar trebui sa fie atentionate asupra riscului de infectie cu acest virus ca urmare a epidemiei in desfasurare in  America de Sud.

Lista tarilor afectate in ultimele 9 luni este disponibila prin accesarea link-ului urmator:
http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/zika_virus_infection/zika-outbreak/Pages/Zikainformation-
travellers.aspx

Persoanele care calatoresc in aceste tari ar trebui sa foloseasca masuri de protectie personala bazate pe protectia impotriva intepaturii de tantari, atat in incinte, cat si in exterior, mai ales de la rasaritul soarelui pana la apus, cand este intervalul maxim de activitate al tantarului vector.

 • Folosirea de substante repelente in concordanta cu instructiunile de pe eticheta produsului. N , N Diethyl- meta -toluamide(DEET) nu este recomandata pentru copiii sub 3 luni, dar femeile insarcinate il pot folosi;
 • Purtarea de pantaloni lungi si bluze/ camasi cu maneca lunga, mai ales in perioada de maxima activitate a tantarului vector;
 • Perioada de repaus/ somn sa fie in spatii prevazute cu aer conditionat sau cu mijloace de protectie mecanica, altfel este indicat sa se foloseasca plase de pat pentru tantari, chiar si in timpul zilei

Femeile care doresc sa ramana insarcinate in perioada urmatoare, gravidele, persoanele cu boli imune sau cronice severe, cele insotite de copii mici, ar trebui sa consulte un medic sau sa se adreseze unui cabinet specializat in medicina de calatorie inainte de a calatori, pentru a primi recomandari privind folosirea repelentelor si alte masuri preventive.

Calatorii care prezinta simptome compatibile cu infectia cu virus Zika in interval de 3 saptamani de la intoarcerea dintr-o zona afectata sunt sfatuiti sa se adreseze medicului si sa specifice ca au calatorit recent in acea zona.

Femeile insarcinate care au calatorit in zone cu transmitere a virusului Zika ar trebui sa specifice acest lucru cu ocazia consultului prenatal, astfel incat sa fie evaluate si monitorizate corespunzator.

Informatii utile:

Infectia cu virus Zika este cauzata de un microorganism din genul Flavivirus, familia Flaviviridae, grupul Spondweni, fiind transmisa prin intermediul tantarilor, indeosebi Aedes aegypti.

Perioada de incubatie variaza intre 3 - 12 zile dupa intepatura unui tantar infectat.

Majoritatea infectiilor sunt asimptomatice (60 - 80%).

Simptomele bolii sunt de obicei usoare, cu caracter autolimitant in 4 -7 zile, fara complicatii severe sau decese asociate si cu o rata scazuta de spitalizare.

Principalele simptome sunt eruptia maculara sau papulara, febra, artralgii, conjunctivita nonpurulenta / hiperemie conjunctivala, mialgie si cefalee. Eruptia maculo-papulara de multe ori apare initial pe fata si apoi se extinde pe tot corpul. Mai putin frecvent intalnite sunt durerile
retro-orbitare si semnele gastro-intestinale.

Nu exista profilaxie, tratament sau vaccin pentru a proteja impotriva infectiei ZIKV. Prin urmare, se recomanda măsuri de prevenire cu caracter personal, pentru a evita intepaturile de tantar.

Exista dovezi despre posibilitatea transmiterii transplacentaree a virusului de la mama la fat sau in timpul travaliului unei mame in faza viremica; de asemenea este posibila transmiterea pe cale sexuala sau prin sange si produse de sange.

Asocierea cu sindromul Guillain-Barré si alte complicatii auto-imune neurologice, precum si microcefalia fetala sau neo-natala din mame eventual expuse la ZIKV in primele doua trimestre ale sarcinii au fost notificate pe parcursul celor mai recente focare de boala Zika (Polinezia Franceză și Brazilia). Este nevoie insa de dovezi suplimentare pentru a stabili o legatura de cauzalitate intre aceste deficiente neurologice / de neuro-dezvoltare si infectii cu ZIKV .


Vineri, 29 ianuarie 2016
INFORMARE

Virusul A (H1N1) – care a provocat pandemia de gripă în 2009 (numită "gripă porcină" în trecut)- a continuat să circule de atunci ca un virus de gripă umană sezonieră.

În anul 2009, populaţia lumii a avut o imunitate scăzută la virusul A (H1N1) deoarece era un virus nou. Astfel, acesta a provocat o epidemie la nivel global, cu 100 000-400 000 decese estimate în acel an.

După 2009, virusul gripal A (H1N1) a început să circule anual ca un virus al gripei sezoniere, împreună cu virusul gripal A (H3N2) şi virusul gripal B, cu o predominanţa diferită a acestora în fiecare sezon de gripă. În sezonul 2015-2016, mai multe ţări din Regiunea Europeană se confruntă cu cazuri grave şi decese cauzate de A (H1N1).

Nu există dovezi că virusul gripal sezonier A (H1N1) este mai periculos decât virusul pandemic

Virusul gripal sezonier A (H1N1) nu s-a modificat semnificativ faţă de virusul pandemic 2009.

De la apari ția sa în 2009, virusul gripal A (H1N1) a fost cunoscut pentru faptul că provoacă îmbolnăviri severe la tineri, adulţii sănătoşi, în contrast cu virusul A (H3N2), care provoacă forme severe şi decese în special la persoanele în vârstă.  Țările în care circulă virusul gripal A (H1N1) se pot aştepta la o creştere a nivelului de îmbolnăviri severe şi decese la tineri, adulţii sănătoşi, inclusiv la gravide.

Se preconizează că vaccinul gripal actual va oferi o bună protecţie

În fiecare sezon, este dezvoltat un vaccin gripal pentru a asigura protecţia împotriva virusurilor gripale care circula (stabilite de cercetări). În emisfera nordică vaccinul gripal pentru sezonul 2015-2016 include tulpini de virus A (H1N1), A (H3N2) şi virus B.

Există indicii că vaccinul din acest sezon se potriveşte cu cele mai multe virusuri de gripă sezonieră care circulă. Prin urmare este de aşteptat ca vaccinul actual sa ofere o buna protecţie.

OMS recomandă ca anumite grupuri de persoane considerate la risc crescut de boli severe să fie vaccinate în fiecare an împotriva gripei. Acestea includ persoanele cu vârsta de peste 65 de ani, rezidenţi ai instituţiilor pentru persoane în vârsta şi cu handicap, femeile gravide, persoanele cu afecţiuni cronice cum ar fi bolile cardiovasculare, pulmonare sau afecţiunile neurologice cronice şi copiii cu vârsta cuprinsă între 6-59 luni.

Persoanele cu simptome severe sau neobişnuite asemănătoare gripei trebuie să se prezinte la medic

Indiferent de tipul de virus gripal implicat, gripa este întotdeauna neplăcută, dar de obicei este uşoară şi cei mai mulț i oameni se recuperează rapid. Persoanele cu simptome cum ar fi tuse, strănut, durere în gât, dureri de cap şi febră mică vor lua analgezice şi decongestionante de la farmacie şi vor sta la domiciliu.

Persoanele care dezvoltă orice simptome severe şi care nu se ameliorează în termen de 72 de ore de la debut sau care au un risc crescut de boli severe ar trebui să se prezinte la medic, astfel încât tratamentul cu medicamente antivirale (oseltamivir sau zanamivir) să poată fi început cât mai curând posibil. Un astfel de tratament nu ar trebui să fie amânat pâna la sosirea rezultatelor de laborator.


Marți, 22 decembrie 2015

COMUNICAT DE PRESĂ

    Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj vă face cunoscut faptul că asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalicească este asigurată 24 de ore din 24  în perioada Sărbătorilor de Iarnă in toate unităţile sanitare publice, pentru toate specialităţile medico-chirurgicale şi stomatologice.

     În Municipiul Cluj-Napoca toate unităţile sanitare publice au serviciul de urgenţă asigurat prin gardă permanentă. Pentru populaţia adulta urgenţele medico chirurgicale se vor adresa Unitatii de Primire Urgente din structura Spitalului Clinic Judetean de Urgenta Cluj, strada Clinicilor nr. 3-5 iar pentru copii la Unitatea de Primire Urgenţe din structura Spitalului Clinic de Urgenţa pentru Copii Cluj Napoca, strada Motilor nr. 68.

    În teritoriul Judeţului Cluj, respectiv în Municipiile Turda, Câmpia Turzii, Dej, Gherla şi Oraşul Huedin, serviciile de urgenţă sunt asigurate prin compartimentele de primiri urgente, respectiv, prin camerele de gardă ale spitalelor.

    Asistenţa medicală de urgenţă stomatologică funcţionează pentru adulti şi copii, în permanenţă, pe toată această perioadă, în Municipiul Cluj-Napoca, Str. Cardinal Iuliu Hossu nr. 37.

    Centrele de Permananta functioneaza in  program continuu sambata, duminica si  in zilele de sarbatori legale.

 • Centrul de Permanenta din Cluj Napoca, str. Baita nr. 9
 • Centrul de Permanenta din Cluj Npoca, str. Horea nr. 78
 • Centrul de Permanenta din Turda, str. Calea Victoriei nr. 7C
 • Centrul de Permanenta din comuna Mociu, str. Principala nr. 88

     Serviciul de Ambulanţă al Judeţului Cluj funcţionează în regim de permanenţă şi poate fi apelat la numărul de telefon 112.

     Farmaciile care asigura serviciul permanent:

 • S.C. CYNARA FARM IMPEX S.R.L.Cluj-Napoca Calea Floreşti Nr. 75
 • S.C. FARMACON S.R.L.Cluj-Napoca P-ta Cipariu Nr.15,   Bloc IIIA  
 • S.C. REMEDIUM FARM S.R.L.Cluj-Napoca B-dul 21 Decembrie Nr. 131
 • S.C. SIEPCOFAR S.R.L. - DONA 190Cluj-Napoca Str. Horea Nr.66 Ap.25
 • S.C. VIAFARM S.R.L.Cluj-Napoca P-ţa M. Viteazu FN

Vineri, 4 decembrie 2015

Informaţii utile rezidenţi seria noiembrie 2015


Vineri, 27 noiembrie 2015

1 DECEMBRIE - ZIUA MONDIALĂ DE LUPTĂ ÎMPOTRIVA HIV / SIDA

Detalii


Joi, 26 noiembrie 2015

INFORMARE

    Urmare adresei DIRECŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 411580 / 443 / 19.11.2015 ,

    Vă comunicăm faptul că în perioada 02.12.2015 – 31.12.2015 , între orele 08:00 – 16:00, se va desfăşura acţiunea de DERATIZARE a domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

    În funcţie de condiţiile meteo, perioada de acţiune poate fi decalată sau prelungită.

    Deratizarea va fi efectuată cu produsul AGRORAT WAX BLOCKS şi / sau AGRORAT PELLET – raticide pentru combaterea rozătoarelor, produs avizat de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produse care fac parte din grupele Xi şi   Xn de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

    În caz de ingerare accidentală, antidotul este Vit. K1 şi se găseşte la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.


Joi, 19 noiembrie 2015

19 NOIEMBRIE 2015
ZIUA NAȚIONALĂ FĂRĂ TUTUNVineri, 13 noiembrie 2015

14 NOIEMBRIE - ZIUA  MONDIALĂ  DE LUPTĂ  ÎMPOTRIVA   DIABETULUI ZAHARAT

Detalii


Luni, 12 octombrie 2015

CONCURS REZIDENȚIAT
SESIUNEA 15 NOIEMBRIE 2015

Detalii

Vineri, 9 octombrie 2015

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Compartimentul statistică/informatică în sănătate publică.


Joi, 1 octombrie 2015

INFORMARE

Urmare adresei DIREC ŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 349083 / 443 / 25.09.2015,

Vă comunicăm faptul că în perioada 01.10.2015 – 16.10.2015 , între orele 21:00 – 05:00 , se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.

Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE PROFI EC 25 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


Joi, 1 octombrie 2015

INFORMARE

Urmare adresei DIREC ŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 349179 / 443 / 25.09.2015 ,

Vă comunicăm faptul că în perioada 01.10.2015 – 10.10.2015 , între orele 08:00 – 16:00, se va desfăşura acţiunea de DERATIZARE a domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

În funcţie de condiţiile meteo, perioada de acţiune poate fi decalată sau prelungită.

Deratizarea va fi efectuată cu produsul FACORAT PASTA şi STAKORAT BLOCK – raticide pentru combaterea rozătoarelor, produs avizat de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate şi se regăseşte în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

În caz de ingerare accidentală, antidotul este Vit. K1 şi se găseşte la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.


Luni, 14 septembrie 2015
INFORMARE

        Organizația Mondială a Sănătății recomandă vaccinarea antipoliomielită pentru persoanele care călătoresc în următoarele țări: Afganistan, Camerun, Etiopia, Guineea Ecuatorială, Irak, Israel, Madagascar, Nigeria, Siria, Somalia și Pakistan. Vaccinarea se va face cu 4 săptămâni înaintea călătoriei sau în cazuri extreme cu câteva zile înaintea călătoriei. Vaccinarea va fi înscrisă în carnetul/format al OMS conform IHR 2005 și va însoți celelalte documente de călătorie.


Marți, 11 august 2015

INFORMARE

Urmare adresei DIREC ŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 287206 / 443 / 31.07.2015,

Vă comunicăm faptul că în perioada 08.08.2015 – 22.08.2015 , între orele 21:00 – 05:00 , se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.

Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE EC 25 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


Vineri, 24 iulie 2015

Direcția de Sănătate Publică organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de   referent IA   la Secretariat

Detalii

Joi, 2 iulie 2015

INFORMARE

    Urmare adresei DIREC ŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 239.738 / 443 / 25.06.2015,

    Vă comunicăm faptul că în perioada 01.07.2015 – 15.07.2015 , între orele 21:00 – 05:00 , se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.

    ratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.

    În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.

    Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE EC 25 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.


Miercuri, 24 iunie 2015
INFORMARE
       
Urmare a informării primite de la MINISTERUL SĂNĂTĂŢII - Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile referitor la evoluţia mai multor cazuri de boală respiratorie severă asociată cu noua tulpină de coronavirus identificată în Peninsula Arabică în 2012, cazuri apărute în luna mai 2015 în Coreea de Sud vă aducem la cunoştinţă următoarele:
Sfaturi de călătorie în Republica Coreea (“Coreea de Sud”), în relație cu izbucnirea de cazuri cu
Sindrom al coronavirusului Orientului Mijlociu (MERS-CoV)
Evenimentul nu reprezintă un risc crescut de infecție pentru călători către Republica Coreea. Totuși, cetățenii EU care călătoresc către Republica Coreea trebuie să conștientizeze prezența MERS-CoV în aceste regiuni, în special în unitățile sanitare . În prezent nu putem exclude un risc crescut de expunere în unitățile sanitare afectate, din care au fost recent raportate cazuri cu MERS-CoV.
WHO nu recomandă restricții de călătorie în Republica Coreea și nici restricții comerciale !


Vineri, 12 iunie 2015
ANUNȚ

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul Compartimentului de supraveghere și control al bolilor transmisibile:
 • 1 post de asistent medical principal generalist cu studii PL
 • 1 post de asistent medical generalist cu studii PL
 • 1 post de medic specialitatea mediciă de laborator
Detalii


Joi, 11 iunie 2015
ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada iunie-iulie 2015 , a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi.

Depunerea cererilor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 10 iunie – 24 iunie 2015, inclusiv.

Miercuri, 3 iunie 2015
INFORMARE

     Urmare adresei DIRECŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 200.275 / 443 / 29.05.2015,
     Vă comunicăm faptul că în perioada 03.06.2015 – 17.06.2015 , între orele 21:00 – 05:00 , se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.
Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.
     În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.
     Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE EC 25 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

Joi, 28 mai 2015
31 mai - Ziua Mondială Fără Tutun
World No Tobacco Day - WNTD

    În data de 31 mai se celebrează pe tot globul Ziua Mondială fără Tutun -   (World No Tobacco Day - WNTD).

    Organizatia Mondiala a Sanatatii a decis pentru anul 2015 ca   această zi sa fie cu tema: Actualizarea politicilor globale, regionale ş i na ţ ionale î mpotriva comer ţ ului ilicit cu tutun, iar sloganul campaniei este: “ Aten ţ ie la tutunul netimbrat: v ă p â nde ş te complicitatea la contraband ă !”

Detalii

Joi, 14 aprilie 2015
INFORMARE

     În perioada 16.05.2015 - 04.06.2015 la nivelul judeţului Cluj va demara acţiunea de vaccinare antirabică la vulpi prin distribuţia aeriană şi manuală (acolo unde distribuţia aeriană nu este posibilă) de momeli vaccinale antirabice (contra turbării).
    Acţiunea se înscrie în strategia de prevenire, supraveghere, control şi eradicare a turbării(rabiei) pe teritoriul României aprobată prin H.G. Nr. 55 / 2008 şi beneficiazăde sprijinul financiar din partea Uniunii Europene (Decizia Comisiei Nr. SANTE/VP/2O15/R0/S12.700815).
    În perioada premergătoare demarării acţiunii de vaccinare se va distribui la toate primăriile din judeţul Cluj materiale informative şi instrucţiuni (postere) care vizează populaţia şi crescătorii de animale din zonele în care se va face distribuţia aeriană a momelilor vaccinale antirabice (de către distribuitorul de momeli vaccinale).
 
Informaţii:
 
- Rabia este o boală incurabilă la om şi animale.
- Rezervorul principal de virus este reprezentat de vulpi.
- Metoda cea mai eficientă de prevenire a acestei boli este vaccinarea antirabică a vulpilor şi a tuturor carnasierelor domestice (câini, pisici).
- Timp de 14 zile de la momentul declanşării campaniei de vaccinare plimbarea în spaţiile publice a câinilor este permisă doar dacă sunt legaţi şi au botniţă.
- În zonele limitrofe localităţilor momelile vor fi distribuite manual, iar in zonele din afara localităţilor momelile vor fi distribuite aerian (aviaţia utilitară).
- Pe teritoriile supuse vaccinării este interzis păşunatul animalelor timp de 14 zile.
- Persoanele care găsesc animale moarte pe teritoriile supuse vaccinării, sunt obligate să le lase neatinse şi să anunţe imediat cel mai apropiat medic veterinar din localitate, administraţia publică locala (primăria) sau unitatea de vânătoare, în scopul prelevării cadavrelor şi efectuării de analize de laborator.
- Momeala vaccinală nu este periculoasă pentru oameni, însă trebuie evitat contactul cu vaccinul.
- Dacă se intră accidental în contact cu vaccinul mâinile trebuie bine spălate cu apă şi săpun, şi efectuată o clătire din abundenţă.
- Dacă un copil a muşcat accidental dintr-o momeală trebuie contactat pentru evitarea oricărui pericol, medicul de familie sau Direcţia de Sănătate Publică Cluj.
- Nu există riscul ca vaccinul să producă boala la om sau animale , chiar dacă este înghiţită accidental (de om).
- Momelile vaccinale trebuie lăsate în spaţiile unde au fost găsite.
- Dacă se găseşte momeala vaccinală într-o zonă în care sunt copii sau animale de companie, protejându-vă mâinile, cu ajutorul unei pungi de plastic, luaţi momeala şi plasaţi-o într-o zonă împădurită.

Miercuri, 13 mai 2015
INFORMARE

    Urmare adresei DIREC ŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 169.734.1 / 443 / 07.05.2015,
    Vă comunicăm faptul că în perioada 08.05.2015 – 22.05.2015 , între orele 21:00 – 05:00 , se va desfăşura acţiunea de DEZINSECȚIE pe domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.
    Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.
În cazul în care nu este posibilă desfășurarea acțiunilor de dezinsecție datorită condițiilor meteorologice nefavorabile, durata se poate decala și / sau prelungi.
    Produsele folosite în acțiunea de DEZINSECȚIE sunt K”OTHRINE EC 25 și / sau DETRAL SUPER insecticide pentru combaterea adulților și BAYICIDAL WP 25 – insecticid pentru combaterea larvelor. Produsele menționate mai sus sunt avizate de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn, respectiv Xi de toxicitate şi se regăsesc în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.

Miercuri, 29 aprilie 2015

Asistența medicală în perioada 1-3 mai 2015 este asigurată în permanență, în toate unitățile sanitare publice.

Detalii

Joi, 23 aprilie 2015
INFORMARE

PROTEJAȚI-VĂ COPILUL DE TUSEA CONVULSIVĂ !

Detalii

Joi, 16 aprilie 2015

Anunţ recrutare Membri în Consiliul de Administraţie al Companiei Naţionale Unifarm S.A.

Detalii

Joi, 9 aprilie 2015

RECOMANDARI PENTRU POPULATIE
 CU OCAZIA SARBATORILOR DE PASTE

Recomandari
Joi, 9 aprilie 2015

Asistenta medicala in perioada 11-13 aprilie 2015 cu ocazia Sarbatorilor de Paste este asigurata la nivelul tuturor spitalelor.
Va dorim Sarbatori fericite!Comunicat de presa

Luni, 6 aprilie 2015

ZIUA MONDIALĂ A SĂNĂTĂȚII
7 APRILIE 2015


„De la fermă până în farfurie / Mâncarea sigură să fie”

Detalii

Marti, 31 martie 2015 - Miercuri, 1  aprilie 2015

Modificat în 1 aprilie 2015

Vineri, 20 martie 2015

22 martie 2015 - Ziua Mondială a Apei
World Water Day 2015

APĂ ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ


Miercuri, 18 martie 2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU MEDICII REZIDENȚI / SPECIALIȘTI LA A 2-A SPECIALITATE

Schimbare CONT IBAN  taxă examen, taxă concurs, taxă pregătire.
Medici Rezidenți Medici Specialiști


Marti, 3 martie 2015

In atenția: Medicilor de Familie / Medicilor Specialiști / Unitaților Sanitare de Specialitate

Modul de eliberare a retetelor  de tip PSIHOTROP / ONCOLOGIC


Luni, 23 februarie 2015

INFORMARE

Urmare adresei DIRECŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 54812 / 443 / 18.02.2015,
Vă comunicăm faptul că în perioada 02.03.2015 – 06.03.2015 , între orele 08:00 – 16:00 , se va desfăşura acţiunea de DERATIZARE a domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.
Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.
În funcţie de condiţiile meteo, perioada de acţiune poate fi decalată sau prelungită.
Deratizarea va fi efectuată cu produsul FACORAT PASTA – raticid pentru combaterea rozătoarelor , produs avizat de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate şi se regăseşte în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.
În caz de ingerare accidentală, antidotul este Vit. K1 şi se găseşte la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.


Marti, 10 februarie 2015

ANUN Ț IMPORTANT PENTRU REZIDEN Ț I
Ministerul Sănătă
ț ii anun ț ă că va organiza în perioada februarie-martie 2015, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru reziden ț i.

Detalii


Joi, 5 februarie 2015

Anunt pentru recrutarea unnui membru reprezentant al Ministerului Sanatatii in Consiliul de Administratie al
S.C. Antibiotice Iasi S.A.

Detalii


Luni, 19 ianuarie 2015

CALENDARUL DE EXAMENE, CONCURSURI ŞI A SESIUNILOR DE INSCRIERE LA
A DOUA SPECIALITATE , CE VOR FI ORGANIZATE DE
MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ÎN ANUL 2015

CALENDARUL DE EXAMENE si CONCURSURI PENTRU ANUL 2015


Miercuri, 14 ianuarie 2015

În atentia colaboratorilor

    Vă aducem la cunoştinţă că noul cont în care se încasează veniturile datorate Direcţiei de Sănătate Publică din activităţi de prestari servicii este RO58TREZ21620E365000XXXX deschis pe numele Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Cluj  la Trezoreria Municipiului Cluj-Napoca, incepand cu data de 01.01.2015 . Cod fiscal 4305873.

      Va rugam sa luati toate masurile care se impun pentru intocmirea corecta a ordinelor de plata .


Luni, 2 februarie 2015

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
24 martie 2015

DETALII


Marti, 23 decembrie 2014
Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj vă face cunoscut faptul că asistenţa medicală de urgenţă prespitalicească şi spitalicească este asigurată în permanenţă în perioada Sărbătorilor de Iarnă in toate unităţile sanitare publice, pentru toate specialităţile medico-chirurgicale şi stomatologice.
Detalii in documentul atasat
Marti, 09 decembrie 2014

ANUNT

Incepand cu data de 10.12.2014 se reiau testarile HIV.Luni, 08 decembrie 2014
REPARTITIA IN PRIM STAGIU
A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I
CARE   INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2015
 
Medicii/farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea noiembrie 2014, care au ales centrul universitar de pregatire Cluj-Napoca , se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, str. Constanta nr. 5,   parter, Sala de sedinta in ziua de   16 decembrie 2014 incepand cu   orele 9,00
pentru repartitia in prim stagiu de pregatire.
LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU   URMATOARELE DOCUMENTE:
Ř Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din   care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea
Ř Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie dupa   cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail
Ř Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
Ř Candida ț ii care   de ț in un titlu de specialist sau primar ș i au ales loc/post au obliga ț ia ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătă ț ii (str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, Bucure ș ti) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate. Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.  Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
Alte informatii utile si programul repartitiei

Model cerere pentru iesirea din starea de incompatibilitate
Model angajament de plata
Regulamentul de detasari 2015
Taxa pentru a 2-a specializare ( ORDIN Nr. 973/4592 din 28 iunie 2010)
Miercuri, 03 decembrie 2014

ANUNT

Pentru gravide, Directia de sanatate Publica a judetului Cluj efectueaza gratuit urmatoarele testari:

- Ac anti HIV prin tehnica ELISA
- Ac anti Treponema pallidum prin metoda RPR si TPHA
Miercuri, 03 decembrie 2014

ANUNT

Incepand cu data de 02.12.2014, Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, din motive obiective nu mai poate efectua testari HIV.
Reluarea programului va fi anuntata prin aceeasi modalitate.
Miercuri, 03 decembrie 2014

ANUNT IMPORTANT !
          Ridicare carnete de rezident pentru rezidentii din sesiunea noiembrie 2013 cu data inceperii pregatirii 01.01.2014
                         Incepand cu data de 02.12.2014 in intervalul orar : 8,30- 15,00
  Un reprezentant desemnat al fiecarei specialitati se va prezenta la DSP CLUJ – STR CONSTANTA NR. 5 ,Et. 1, CAM 107-  BIROU RUNOS   in vederea ridicarii carnetelor de rezident pe baza de carte de identitate.
Miercuri, 03 decembrie 2014

INFORMARE
  Urmare adresei DIREC ŢIEI TEHNICE – SERVICIUL TEHNIC REPARAŢII IMOBILE – Monitorizare Servicii Comunitare de Utilităţi Publice Nr. 420141 / 443 / 20.11.2014,
Vă comunicăm faptul că în perioada 02.12.2014 – 07.12.2014, între orele 08:00 – 16:00, se va desfăşura acţiunea de DERATIZARE a domeniului public al municipiului Cluj-Napoca.
Tratamentele vor fi efectuate de către S.C. CORAL IMPEX S.R.L.
În funcţie de condiţiile meteo, perioada de acţiune poate fi decalată sau prelungită.
Deratizarea va fi efectuată cu produsul FACORAT PASTA – raticid pentru combaterea rozătoarelor, produs avizat de Ministerul Sănătăţii – Comisia Naţională a Produselor Biocide, produs care face parte din grupa Xn (gr. III), respectiv Xi (gr. IV) de toxicitate şi se regăseşte în Registrul Naţional al Produselor Biocide avizate pentru profilaxia sanitar umană.
În caz de ingerare accidentală, antidotul este Vit. K1 şi se găseşte la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj.
Luni, 13 octombrie 2014
Luni, 06 octombrie 2014

Actiune dezinsectie spatii publice octombrie 2014
Actiune deratizare spatii publice octombrie 2014
Vineri, 05 septembrie 2014

MODIFICARE ORAR INSCRIERE LA DSP CLUJ
PENTRU EXAMENUL DE OBTINERE A GRADULUI PROFESIONAL DE MEDIC/MEDIC DENTIST/ FARMACIST SPECIALIST


Perioada de inscriere 01.09.2014 - 16.09.2014, inclusiv

Program inscriere:

luni-joi intre orele 10,00 - 15,00
vineri intre orele 10,00 - 12,00

Vineri, 29.08.2014
Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti sesiunea 24 septembrie 2014
Ministerul Sănătăţii organizează la data de 24 septembrie 2014 examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
       În această sesiune se pot înscrie candidaţii care finalizează până la data de 31 august 2014, pregătirea teoretică şi practică. Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.
        Înscrierea candidaţilor la examen se va face începând cu data de 25 august 2014 şi până la data de 9 septembrie 2014 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din Str. George Vraca nr.9, Bucureşti, cu excepţia atestatului în Implantologie.
        Înscrierile pentru atestatul de Implantologie se fac în aceeaşi perioadă, respectiv între 25 august - 9 septembrie 2014 inclusiv, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătire pentru obţinerea acestui atestat: Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.

ORAR INSCRIERI LA DSP CLUJ PENTRU ATESTATUL DE  IMPLANTOLOGIE
Perioada 25.08.2014 - 09.09.2014, INCLUSIV
Program de inscriere: luni-joi intre 11,30 - 15,00
vineri intre 10,00 - 12,00
Modele de cereri pentru inscrierea la examenul pentru obtinerea de atestate de studii complementare le regasiti la meniul Éxamene,concursuri din partea de sus a acestei pagini
Vineri, 29.08.2014

ANUNT
EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI PROFESIONAL DE MEDIC/MEDIC DENTIST/FARMACIST SPECIALIST
sesiunea 16 octombrie 2014

        Ministerul Sănătăţii organizează la data de 16 octombrie 2014 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, cu excepţia specialităţii Anestezie şi terapie intensivă pentru care examenul se organizează la data de 20 septembrie 2014.

        Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, inclusiv. 

            Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune la sediul Ministerului Sănătăţii din str.George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti, în perioada 25 august - 5 septembrie 2014, inclusiv. 
        Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.
ORAR INSCRIERE LA DSP CLUJ

Perioada de inscriere 01.09.2014 - 16.09.2014, inclusiv

Program inscriere:

luni-joi intre orele 11,30 - 15,00
vineri intre orele 10,00 - 12,00

Modele de cereri, adeverinte, recomandari pentru inscrierea la examen le regasiti la meniul Éxamene,concursuri din partea de sus a acestei pagini.
APEL LA SOLIDARITATE UMANA

      In aceasta perioada, sistemul sanitar se confrunta cu o acuta lipsa de sange,la Centrele de transfuzii prezentandu-se cu 20-25% mai putini donatori fata de media obisnuita, situatie ce ar putea conduce la deteriorarea starii de sanatate a unor pacienti sau, mai grav, chiar la pierderi de vieti omenesti.
        Ministrul sanatatii, domnul Nicolae Banicioiu, a lansat un apel la solidaritate umana, incurajand populatia sa doneze voluntar sange.


Pentru a deveni donator de sange trebuie sa indepliniti următoarele condiţii:
 • vârsta cuprinsă în intervalul 18-60 ani
 • greutate peste 50Kg
 • puls regulat, 60 -100 bătăi/minut.
 • tensiune arterială sistolică între 100 şi 180 mmHg
 • să nu fi suferit în ultimele 6 luni intervenţii chirurgicale
 • femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie, în perioada menstruală
 • să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 48 de ore înaintea donării
 • sa nu fi sub tratament pentru diferite afectiuni: hipertensiune,boli de inima,boli renale,boli psihice,boli hepatice,boli endocrine
Donatorii nu trebuie să aiba sau sa fi avut urmatoarele boli:
 • hepatită (de orice tip)
 • TBC
 • sifilis
 • malarie
 • epilepsie si alte boli neurologice
 • boli psihice
 • bruceloză
 • ulcer
 • diabet zaharat
 • boli de inimă
 • boli de piele: psoriazis, vitiligo
 • miopie forte peste (-) 6 dioptrii
 • cancer
CENTRUL DE TRANSFUZIE SANGUINA   CLUJ
   Cluj-Napoca, Str. Nicolae Balcescu nr. 19 (colt cu strada Paris)
                Telefon: 0364/417641 sau 0364/417640 ;     Telefon/Fax:  0264/597120
Telefon mobil: 0753318440
SUS
acasă © 2010 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj