Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasăe - D O C U M E N T E

Formulare pentru petiții, sesizări, reclamații

Formulare pentru avize / autorizări

In conformitate cu prevederuile Ordinului MS nr,. 453/2023, publicat in Monitorul Oficial nr. 150/22.02.2023, noua lista a tarifurilor pentru procedurile de reglementare sanitara este:

                         LISTA
cuprinzând tarifele pentru procedurile de reglementare sanitară

_______________________________________________

|Nr. |   Denumirea procedurilor        | Tariful|
|crt.|   de reglementare sanitară      |  (lei) |
|____|_________________________________|________|
|  1.| Autorizare sanitară în baza     |    500 |
|    | referatului de evaluare         |        |
|____|_________________________________|________|
|  2.| Certificarea conformităţii      |    400 |
|____|_________________________________|________|
|  3.| Asistenţă de specialitate de    |    400 |
|    | sănătate publică                |        |
|____|_________________________________|________|
|  4.| Tarif suplimentar pentru        |    150 |
|    | rezolvarea  în regim de urgenţă |        |
|____|_________________________________|________|
|  5.| Acordare viză anuală            |    400 |
|____|_________________________________|________|

     NOTĂ: Tarifele nu includ contravaloarea investigaţiilor necesare evaluării riscului asupra sănătăţii populaţiei.

Formulare pentru Igiena Radiațiilor

Formulare raportări medici de familie


Formulare vaccinari incepand cu luna octombrie 2018

acasă© 2010 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj