DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ
Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I; Telefon: 0264-433-645; Fax: 0264-530-388
Web: www.dspcluj.ro; E-mail: dspj.cluj@dspcluj.ro; dspj.cluj@wawenet.ro


 

 

 

Pagina principală

Legislaţie


LEGE   Nr. 233 din 23 aprilie 2002
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor
EMITENT:      PARLAMENTUL
PUBLICATĂ ĪN: MONITORUL OFICIAL  NR. 296 din 30 aprilie 2002

    Parlamentul Romāniei adoptă prezenta lege.

    ARTICOL UNIC
    Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 27 din 30 ianuarie 2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor, adoptată īn temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată īn Monitorul Oficial al Romāniei, Partea I, nr. 84 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări şi completări:
    1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor şi instituţiilor publice petiţii formulate īn nume propriu, precum şi modul de soluţionare a acestora."
    2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    Īn sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se īnţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată īn scris ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instituţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite īn continuare autorităţi şi instituţii publice."
    3. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, care să primească, să īnregistreze, să se īngrijească de rezolvarea petiţiilor şi să expedieze răspunsurile către petiţionari.
    (2) Compartimentul prevăzut la alin. (1) īnaintează petiţiile īnregistrate către compartimentele de specialitate, īn funcţie de obiectul acestora, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
    (3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea īn termen a răspunsului.
    (4) Expedierea răspunsului către petiţionar se face numai de către compartimentul pentru relaţii cu publicul, care se īngrijeşte şi de clasarea şi arhivarea petiţiilor."
    4. După articolul 6 se introduce articolul 6^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 6^1
    Petiţiile greşit īndreptate vor fi trimise īn termen de 5 zile de la īnregistrare de către compartimentul prevăzut la art. 6 alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice care au ca atribuţii rezolvarea problemelor sesizate, urmānd ca petiţionarul să fie īnştiinţat despre aceasta."
    5. Articolul 7 va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    Petiţiile anonime sau cele īn care nu sunt trecute datele de identificare a petiţionarului nu se iau īn considerare şi se clasează, potrivit prezentei ordonanţe."
    6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru soluţionarea petiţiilor transmise, potrivit art. 6^1, de la alte autorităţi sau instituţii publice, termenul de 30 de zile curge de la data īnregistrării petiţiei la autoritatea sau instituţia publică competentă."
    7. Articolul 10 va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) Īn cazul īn care un petiţionar adresează aceleiaşi autorităţi sau instituţii publice mai multe petiţii, sesizānd aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmānd să primească un singur răspuns care trebuie să facă referire la toate petiţiile primite.
    (2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie de la acelaşi petiţionar ori de la o autoritate sau instituţie publică greşit sesizată, cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează, la numărul iniţial făcāndu-se menţiune despre faptul că s-a răspuns."
    8. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    Semnarea răspunsului se face de către conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ori de persoana īmputernicită de acesta, precum şi de şeful compartimentului care a solicitat petiţia. Īn răspuns se va indica, īn mod obligatoriu, temeiul legal al soluţiei adoptate."
    9. La articolul 15, litera c) va avea următorul cuprins:
    "c) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii, īn vederea rezolvării, fără să fie īnregistrată şi fără să fie repartizată de şeful compartimentului de specialitate."
    10. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:
    "ART. 15^1
    Modul de soluţionare a petiţiilor adresate Parlamentului şi Preşedintelui Romāniei se face potrivit reglementărilor proprii."
    11. Articolul 16 se abrogă.

    Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor īn şedinţa din 5 martie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romāniei.

                   PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
                            VALER DORNEANU

    Această lege a fost adoptată de Senat īn şedinţa din 2 aprilie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia Romāniei.

                          PREŞEDINTELE SENATULUI
                             NICOLAE VĂCĂROIU

                              ---------------


SUS

Pagina principală

Legislaţie