DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ
Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I; Telefon: 0264-433-645; Fax: 0264-530-388
Web: www.dspcluj.ro; E-mail: dspj.cluj@dspcluj.ro; dspj.cluj@wawenet.ro


 

 

 

Pagina principală

LegislaţieORDONANŢĂ   Nr. 27 din 30 ianuarie 2002
privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor

EMITENT:            GUVERNUL ROMĀNIEI
PUBLICATĂ ĪN:  MONITORUL OFICIAL  NR. 84 din  1 februarie 2002

    Īn temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia Romāniei şi ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,

    Guvernul Romāniei adoptă prezenta ordonanţă.

    ART. 1
    (1) Prezenta ordonanţă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăţeni a dreptului de a adresa autorităţilor publice petiţii formulate īn nume propriu.
    (2) Dreptul de petiţionare este recunoscut şi organizaţiilor legal constituite, acestea putānd formula petiţii īn numele colectivelor pe care le reprezintă.
    ART. 2
    Īn sensul prezentei ordonanţe, prin petiţie se īnţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată īn scris sau prin e-mail, pe care un cetăţean ori o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale din unităţile administrativ-teritoriale, societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean sau local, precum şi regiilor autonome, denumite īn continuare autorităţi şi instituţii publice.
    ART. 3
    Petiţiile adresate autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi soluţionate īn termenele şi īn condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă.
    ART. 4
    Conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare şi desfăşurare a activităţii de primire, evidenţiere şi rezolvare a petiţiilor ce le sunt adresate, precum şi de legalitatea soluţiilor şi comunicarea acestora īn termenul legal.
    ART. 5
    Pentru soluţionarea legală a petiţiilor ce le sunt adresate conducătorii autorităţilor şi instituţiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare şi analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.
    ART. 6
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să īşi organizeze un compartiment distinct pentru relaţii cu publicul, īncadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare şi care va primi, va īnregistra şi se va īngriji de rezolvarea petiţiilor.
    (2) Pentru rezolvarea temeinică şi legală a petiţiilor compartimentul prevăzut la alin. (1) le va īndruma către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.
    (3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească soluţionarea şi redactarea īn termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către petiţionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a īnregistrat petiţia, acesta īngrijindu-se şi de clasare şi arhivare.
    (4) Petiţiile greşit īndreptate vor fi trimise īn termen de 5 zile de la īnregistrare de către compartimentul prevăzut la alin. (1) autorităţilor sau instituţiilor publice īn ale căror atribuţii intră rezolvarea problemelor semnalate īn petiţie.
    ART. 7
    Petiţiile anonime sau cele īn care nu sunt trecut datele de identificare a petiţionarului nu se iau īn considerare şi vor fi clasate potrivit prezentei ordonanţe.
    ART. 8
    (1) Autorităţile şi instituţiile publice sesizate au obligaţia să comunice petiţionarului, īn termen de 30 de zile de la data īnregistrării petiţiei, răspunsul, indiferent dacă soluţia este favorabilă sau nefavorabilă.
    (2) Pentru soluţionarea petiţiilor primite de la o altă autoritate sau instituţie publică, potrivit art. 6 alin. (4), curge un nou termen de 30 de zile.
    ART. 9
    Īn situaţia īn care aspectele sesizate prin petiţie necesită o cercetare mai amănunţită, conducătorul autorităţii sau instituţiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.
    ART. 10
    (1) Īn cazul īn care un petiţionar adresează mai multe petiţii, sesizānd aceeaşi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmānd să primească un singur răspuns.
    (2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeşte o nouă petiţie cu acelaşi conţinut, aceasta se clasează la numărul iniţial, făcāndu-se menţiune despre faptul că s-a răspuns.
    ART. 11
    Īn cazul īn care prin petiţie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi soluţionată de persoana īn cauză sau de către un subordonat al acesteia.
    ART. 12
    (1) Repartizarea petiţiilor īn vederea soluţionării lor de către personalul de specialitate se face de către şeful compartimentului căruia i s-a trimis petiţia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
    (2) Funcţionarii publici şi persoanele īncadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petiţiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenţi, să intervină sau să depună stăruinţă pentru soluţionarea acestora īn afara cadrului legal.
    ART. 13
    Semnarea răspunsului se va face numai de către şeful compartimentului care a soluţionat petiţia. Īn răspuns se va indica īn mod obligatoriu temeiul legal al soluţiei adoptate.
    ART. 14
    Semestrial autorităţile şi instituţiile publice vor analiza activitatea proprie de soluţionare a petiţiilor, pe baza raportului īntocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.
    ART. 15
    Constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici sau, după caz, potrivit legislaţiei muncii următoarele fapte:
    a) nerespectarea termenelor de soluţionare a petiţiilor, prevăzute īn prezenta ordonanţă;
    b) intervenţiile sau stăruinţele pentru rezolvarea unor petiţii īn afara cadrului legal;
    c) primirea direct de la petiţionar a unei petiţii īn vederea rezolvării, fără a fi repartizată de şeful compartimentului.
    ART. 16
    La data intrării īn vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă orice dispoziţii contrare.

                  PRIM-MINISTRU
                  ADRIAN NĂSTASE

                         Contrasemnează:
                         Ministrul administraţiei publice,
                         Octav Cozmāncă

                         Ministrul informaţiilor publice,
                         Vasile Dīncu

                              ---------------


SUS

Pagina principală

Legislaţie