Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

Înapoi

MEDICI REZIDENŢI 

 


Întrerupere rezidenţiat

ORDIN   Nr. 1141/1386 din 28 iunie 2007
privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE - Nr. 1.141
                  MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI - Nr. 1.386
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din  1 octombrie 2007
 
 ART. 17
    (1) Rezidenţiatul se poate întrerupe din următoarele motive: participarea la forme de pregătire în afara României, însoţirea soţului/soţiei în misiune oficială sau la studii în străinătate, concediu de boală, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la doi ani şi altele, potrivit legii.
    (2) Întreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire efectuate în afara României şi recunoscute, duc la prelungirea rezidenţiatului cu perioada respectivă.
    (3) Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioadă mai mare de 6 luni atrage măsura încetării calităţii de rezident.
 

 
EFECTUAREA CONCEDIULUI LEGAL DE ODIHNA
   Ord.1141 Art.12 (2) Rezidenţii efectuează concediul legal de odihnă conform programării coordonatorului de program, astfel încât să nu fie afectată pregătirea (de exemplu, în cadrul unor module a căror durată depăşeşte cel puţin dublul duratei concediului).
ÎNAPOI LA ÎNCEPUTUL PAGINII

acasă

© 2009 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj