Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

Acasă

MEDICI REZIDENŢI 

 

Informaţii medici rezidenţi - Biroul RUNOS: 0264-530-012, etaj I, cam.107
Luni-Joi       11:30 - 14:00


Pentru orice informatie privind pregatirea in rezidentiat, medicul rezident este obligat sa prezinte carnetul de rezident (cu exceptia rezidentilor de anul I)


ORDIN   Nr. 1141/1386 din 28 iunie 2007 - privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală

ORDIN   Nr. 1333/6556 din 20 decembrie 2012 - privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialitatea Medicină de urgenţă

ORDIN   Nr. 167 din 13 februarie 2014 - pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor art.18 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice

CURRICULE DE PREGATIRE

REGULAMENT DE DETASARI 2014

REGULAMENT DE DETASARI 2015
Lista coordonatorilor de rezidentiat (oct. 2014)


Aprobari detasari an 2013

Aprobari detasari an 2014

Aprobari detasari incepand cu ianuarie 2015 actualizat la data de 25.09.2015Aprobari  MS intreruperi/recunoasteri rezidentiat actualizat la 25 09 2015


Carnete de rezident pentru rezidenti inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa fara concurs de rezidentiat
carnete a 2-a specialitate cu taxa Data inceperii pregatirii 1 iul.2014
carnete a 2-a specialitate cu taxa Data inceperii pregatirii 1 aug.2015
carnete   a 2-a specialitate cu taxa Data inceperii pregatirii 2 dec.2013
carnete a 2-a specialitate cu taxa Data inceperii pregatirii 15 iul.2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada iunie-iulie 2015, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi


    Depunerea cererilor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 10 iunie – 24 iunie 2015, inclusiv.

    Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

        Luni-Joi : 11,30-14,00
        Vineri  : 10,00 – 12,00    

Solicitanții vor depune următoarele documente:

 • dosar plic
 • cerere
 • avizul universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;
 • avizul universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să continue pregătirea;
 • avizul  coordonatorului de pregătire in specialitate din centrul universitar solicitat;
 • avizul direcţiei de sănătate publică din centrul universitar în care doreşte sa continue pregătirea ( pentru rezidenţii pe loc);
 • rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
 • copia primei file din carnetul de rezident din care sa reiasa ordinul de confirmare in rezidentiat
 • acte justificative privind motivele solicitării.


    Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere.


    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.
    Afișarea dosarelor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 10 iulie 2015. Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna august 2015. 

               Model CerereNumăr locuri disponibile


Miercuri, 18 martie 2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI/MEDICI SPECIALISTI DIN A 2-A SPECIALITATE


Ministerul Sănătății aduce la cunoștința celor interesați modificarea contului în care se achită taxele pentru :

 • rezidenți înscriși la examenul pentru obținerea titlului de specialist;
 • rezidenți care urmează al doilea rezidențiat prin concurs;
 • specialiști la a 2-a specialitate - specialiști în programul de obținere a celei de a 2-a specialitate.

Noul  cont IBAN este :
RO36 TREZ 7002 0E36 5000 XXXX
.

Atragem atenția privind completarea informațiilor de identificare a persoanei pentru care se achită taxa : nume și prenume, CNP, scop achitare (taxă examen, taxă concurs, taxă pregătire).

Joi, 12 martie 2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI/MEDICI SPECIALISTI DIN A 2-A SPECIALITATE

Vă aducem la cunoștință prevederile Ordinului MS/MECS nr. 101/3180/06.02.2015 pentru completarea Ordinului MSP/MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice

Pentru punerea in aplicare a acestui ordin este necesara o perioada de timp in vederea organizarii structurilor din institutiile implicate.

In perioada urmatoare repartitia pe module de pregatire pe unitati sanitare acreditate/ sectii clinice se va face tot la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul Resurse Umane, str.Constanta nr.5 etaj 1, cam.107, conform curriculelor de pregatire pe specialitati si a modulelelor de rotare in stagii,  intocmite de Prorectoratul pentru Rezidenţiat şi Cursuri Postuniversitare al  Universitatii de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca.

Inainte de inceperea modului urmator de pregatire toti rezidentii/medicii specialisti au obligatia sa se prezinte la Biroul Resurse Umane din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj cu carnetul de rezident completat la zi (nota, semnatura, parafa, stampila sectie clinica/disciplina, data examen). Rezidentii/specialistii care nu si-au primit carnetul de rezident din motive justificative se vor prezenta pentru a primi repartitia in modulul de pregatire cu cartea de identitate.


Marti, 10 februarie 2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

 Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2015, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți.

Depunerea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 11-25 februarie 2015, inclusiv.

Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

Luni - Joi : 11,30-14,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

Mai multe detalii
Model cerere
Locuri disponibile

 


Luni, 08 decembrie 2014

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I

CARE  INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2015

 
Medicii/farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea noiembrie 2014, care au ales centrul universitar de pregatire Cluj-Napoca, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, str. Constanta nr. 5,  parter, Sala de sedinta in ziua de  16 decembrie 2014 incepand cu  orele 9,00

pentru repartitia in prim stagiu de pregatire.

LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU  URMATOARELE DOCUMENTE:

Ř Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din  care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea

Ř Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie dupa  cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail

Ř Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.

            Ř    Candidații care  dețin un titlu de specialist sau primar și au ales loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate. Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.  Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.


            Alte informatii utile si programul repartitiei pe specialitati

           
Model cerere pentru iesirea din starea de incompatibilitate
            Model angajament de plata
            Regulamentul de detasari 2015
            Taxa pentru a 2-a specializare ( ORDIN Nr. 973/4592 din 28 iunie 2010)Vineri, 6 iunie 2014

SCHIMBARE CENTRE DE PREGATIRE - sesiunea iunie-iulie 2014

Anunt
Model cerere de transfer
Capacitate transfer


Marti, 20 mai 2014

Concurs rezidentiat - sesiunea 29 iunie 2014

<hr size=2 width="100%" align=center>

Joi, 13 februarie 2014

SCHIMBARE CENTRE DE PREGATIRE -sesiunea februarie-martie 2014

<hr size=2 width="100%" align=center>

Miercuri, 27 noiembrie 2013

ANUNT in atentia medicilor rezidenti seria noiembrie 2013, care incep pregatirea cu 1 ianuarie 2014

<hr size=2 width="100%" align=center>

Miercuri, 27 noiembrie 2013

Informatii utile rezidenti serie noiembrie 2013 - STAREA DE INCOMPATIBILITATE

Cerere iesire din starea de incompatibilitate

<hr size=2 width="100%" align=center>

Joi, 11 noiembrie 2013

Coordonatorii de rezidentiat - reactualizata in octombrie 2013


Marti, 11 iunie 2013

ANUNT important pentru rezidenti, privind a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregat perioada iunie-iulie 2013

<hr size=2 width="100%" align=center>

Miercuri, 5 iunie 2013

ANUNT  eliberare carnet rezident

<hr size=2 width="100%" align=center>


Marti, 16 aprilie 2013

Coordonatorii de rezidentiatVineri, 22 martie 2013

Anunt medici rezidenti anul  III -  specialitatea medicina de familie

<hr size=2 width="100%" align=center>

Joi, 14 februarie 2012

SCHIMBARE CENTRE PREGATIRE - sesiunea februarie-martie 2013

<hr size=2 width="100%" align=center>

Joi, 13 decembrie 2012

REPARTITIA IN STAGII A MEDICILOR REZIDETI DE ANUL I,  care incep pregatirea cu 01.01.2013

<hr size=2 width="100%" align=center>

Luni, 8 octombrie 2012

CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 25 noiembrie 2012Marti, 26 iunie 2012

ANUNŢ în atenţia medicilor rezidenţi care au solicitat schimbarea centrelor de pregatire sesiunea iunie 2012


Marti, 19 iunie 2012

Eliberarea carnetelor pentru medicii rezidenti de anul I


Miercuri, 6 iunie 2012

In atentia medicilor care au sustinut concurs de rezidentiat sesiunea 20 mai 2012

<hr size=2 width="100%" align=center>

Vineri, 25 mai 2012

SCHIMBAREA CENTRULUI DE PREGATIRE (TRANSFER)  PENTRU REZIDENTI - perioada mai-iunie 2012


Anunt privind schimbarea centrului de pregatire (transfer)

Lista locurilor disponibile de schimbare a centrului de pregatire (transfer)


Vineri, 20 aprilie 2012

REZIDENTIAT  - 20 MAI 2012

 


Miercuri, 11 aprilie 2012

Eliberare adeverinta necesara in strainatate, cu stagiile efectuate in tara


Joi, 29 martie 2012

Regulament de detasari 2011


size=2 width="100%" align=center>

Luni, 19 martie 2012

Anunţ pentru medicii rezidenţi anul III specialitatea Medicină de familie


size=2 width="100%" align=center>

Marti, 28 februarie 2012

APROBARE MS - schimbare centre de pregatire sesiunea februarie 2012

MEDICII REZIDENTI PE LOC: cuprinsi in anexa, isi vor face lichidarea la unitatea actuala de incadrare si vor efectua incadrarea la unitatea sanitara mentionata in anexa.

MEDICII REZIDENTI PE POST:cuprinsi in anexa, nu vor efectua forme de lichidare/incadrare.


Miercuri 1 februarie 2012

ANUNŢ REZIDENTI-privind schimbarea centrului de pregatire - prima sesiune 2012

Cerere schimbare centru de pregatire 

Întrerupere rezidenţiat 

ORDIN   Nr. 1141/1386 din 28 iunie 2007

privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE - Nr. 1.141
              MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI - Nr. 1.386
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 671 din  1 octombrie 2007

 
 
ART. 17
    (1) Rezidenţiatul se poate întrerupe din următoarele motive: participarea la forme de pregătire în afara României, însoţirea soţului/soţiei în misiune oficială sau la studii în străinătate, concediu de boală, concediu de maternitate, concediu pentru îngrijirea copilului până la doi ani şi altele, potrivit legii.
    (2) Întreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire efectuate în afara României şi recunoscute, duc la prelungirea rezidenţiatului cu perioada respectivă.
    (3) Întreruperea nejustificată a rezidenţiatului pe o perioadă mai mare de 6 luni atrage măsura încetării calităţii de rezident.

 


1. Pentru obţinerea aprobării Ministerului Sănătăţii privind întreruperea rezidentiatului în vederea efectuării de stagii în străinătate:

 • Veţi transmite prin Prioripost, pe adresa Ministerului Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane si Certificare, str.Cristian Popişteanu nr.1 - 3, sector I,  Bucureşti, cod 010024, urmatoarele acte:
  • Cerere
  • Avizul favorabil al coordonatorului de rezidentiat in specialitate;
  • copie după acceptul oficial din străinătate/contractul din strainatate actualizat (traducere autorizata dacă este în alta limba decât franceza)
  • acceptul spitalului angajator (numai pentru rezidentii pe post)

Cererea va cuprinde toate datele dvs. de medic rezident, respectiv: numele şi prenumele, specialitatea, nr.ordin de confirmare în rezidenţiat (din carnetul de rezident), unitatea de încadrare, centrul universitar de pregătire (Cluj-Napoca), întreruperea rezidenţiatului începând cu data de (data prevăzuta în acceptul/contractul din străinătate), pe o perioadă de (perioada prevazuta în acceptul din străinătate) şi motivarea cererii, deasemeni va fi însoţită de avizul favorabil al coordonatorului de rezidenţiat in specialitate.

 • La  Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Cluj, la Prorectoratul de Rezidentiat si Studii Postuniversitare al Universitatii de Medicina si Farmacie " Iuliu Hatieganu" Cluj - Napoca  si la unitatea de încadrare veti depune aceleasi documente.

Pentru  prelungirea întreruperii rezidenţiatului, veti depune aceleasi documente, actualizate, ca pentru intrerupere.

Întreruperile de rezidenţiat, cu excepţia stagiilor de pregătire efectuate în afara României şi recunoscute, duc la prelungirea rezidenţiatului cu perioada respectivă.

Recunoasterea stagiilor din strainatate

La întoarcerea în ţară vă veţi adresa tot Ministerului Sănătăţii- Direcţia Generală Resurse Umane si Certificare, str.Cristian Popişteanu nr.1 - 3, sector I,  Bucureşti, cod 010024 cu o cerere la care anexaţi o copie după actul doveditor al stagiului sau stagiilor efectuate în străinătate, cu semnătura, parafa şi stampila coordonatorului din străinătate precum şi o traducere legalizata .

Cererea către Ministerul Sănătăţii va cuprinde toate datele dvs.de medic rezident, solicitarea de recunoaştere a perioadei şi stagiului efectuat în străinătate şi va fi avizată favorabil de coordonatorul de rezidenţiat în specialitatea dvs. (semnătura, parafa) şi stampila secţiei clinice / catedrei.

 

Recunoasterea stagiilor din alt rezidentiat

Va adresati Ministerului Sanatatii - Direcţia Generală Resurse Umane si Certificare, str.Cristian Popişteanu nr.1 - 3, sector I,  Bucureşti, cod 010024 cu urmatoarele acte:

 • Cerere (cuprinde toate datele dvs.de medic rezident)
 • Copie din carnetul de medic rezident pentru stagiile care doresc sa fie recunoscute (nota, semnatura, parafa medicului + stampila sectiei clinice/catedrei)
 • Avizul favorabil al coordonatorului de rezidenţiat în specialitatea dvs.

2. Pentru întreruperea rezidenţiatului pentru sarcină şi lăuzie, respectiv concediu pre/postnatal şi concediu de creştere şi îngrijire copil în vârsta de până la 2 ani

- La  Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Cluj si la Prorectoratul de Rezidentiat si Studii Postuniversitare al Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca veţi depune o cerere care va cuprinde toate datele dvs. de rezident, avizul favorabil al coordonatorului de rezidentiat din specialitate, data de la care întrerupeţi rezidenţiatul şi perioada întreruperii.
      - La unitatea de încadrare veţi depune certificatele medicale respectiv cererea de suspendare a contractului de muncă pentru concediu de creştere şi îngrijire copil în vârstă de până la 2 ani.
       -  Înainte cu o lună de reluarea pregătirii în rezidenţiat vă veţi adresa Ministerului Sănătăţii - Direcţia Generală Resurse Umane si Certificare, str.Cristian Popişteanu nr.1 - 3, sector I,  Bucureşti, cod 010024 (prin Prioripost) cu urmatoarele acte:

 • cerere
 • avizul favorabil al coordonatorului de rezidentiat din specialitate 
 • copie xerox după certificatul de naştere al copilului
 • adeverinţă de la unitatea de încadrare care să cuprindă perioada exacta cât aţi beneficiat de concediu pre / postnatal, respectiv de concediu de creştere şi îngrijire copil în vârsta de pana la 2 ani.

Cererea către M.S. va cuprinde toate datele dvs.de medic rezident şi perioada întreruperii, solicitând reluarea rezidenţiatului precum şi prelungirea cu perioada întreruptă.


3. Pentru întreruperea rezidenţiatului pentru alte probleme personale (concediu de boala, concediu fara salar, şi altele, potrivit legii)

Concediu de boala

veti anunta unitatea de incadrare situatia dvs unde veti depune concediile de boala

 

Concediu fara salar

- La unitatea de încadrare veţi depune o cerere prin care solicitaţi concediu fără plată

- La Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj si la Prorectoratul de Rezidentiat si Studii Postuniversitare al Universitatii de Medicina si Farmacie "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca veţi depune o cerere (cererea va cuprinde toate datele dvs. de rezident, data de la care întrerupeţi rezidenţiatul şi perioada întreruperii) la care anexati aprobarea unitatii angajatoare si avizul favorabil al coordonatorului de rezidentiat.

 
 
Pentru aprobarea întreruperii, reluării şi prelungirii pregătirii în rezidenţiat din motivele enumerate mai sus (concediu de boala, concediu fara salar, şi altele, potrivit legii), înainte cu o lună de reluarea pregătirii în rezidenţiat, vă veţi adresa Ministerului Sănătăţii  - Direcţia Generală Resurse Umane si Certificare, str.Cristian Popişteanu nr.1 - 3, sector I,  Bucureşti, cod 010024 cu urmatoarele documente:

- cerere cu toate datele dumneavoastră de medic rezident;

- avizul favorabil al coordonatorului de rezidentiat din specialitate

- adeverinţă de la unitatea de încadrare cu precizarea perioadei exacte cât aţi beneficiat de concediu fără plată/boala.

 

EFECTUAREA CONCEDIULUI LEGAL DE ODIHNA

   Ord.1141 Art.12 (2) Rezidenţii efectuează concediul legal de odihnă conform programării coordonatorului de program, astfel încât să nu fie afectată pregătirea (de exemplu, în cadrul unor module a căror durată depăşeşte cel puţin dublul duratei concediului).

 


Documente necesare pentru inversare stagiu

 

Cerere adresata DSP CLUJ care va contine:

 • Avizul favorabil al coordonatorului de stagiu de unde pleaca medicul rezident
 • Avizul favorabil al coordonatorului de stagiu unde doreste sa mearga medicul rezident
 • Aprobarea Prorectoratului de Studii Postuniversitare si Rezidentiat al UMF "Iuliu Hatieganu" Cluj-Napoca


Vineri, 16 decembrie 2011

Repartiţia medicilor rezidenţi, din data de 19.12.2011, in stagiul de pregatire


Vineri, 25 noiembrie 2011

ANUNŢ privind repartiţia medicilor rezidenţi pe post-sesiunea 20.11.2011

<hr size=2 width="100%" align=center>

Marti, 20 septembrie 2011
Concursul de rezidentiat sesiunea 20 noiembrie 2011
Miercuri, 29 iunie 2011

ANUNŢ
Eliberarea carnetelor de medici rezidenti care au inceput pregatirea cu data de 01.01.2010, 15.02.2010 si 01.01.2011


Luni, 27 iunie 2011

IN ATENTIA MEDICILOR REZIDENTI  de anul I cu 01.01.2011

Repartitia in stagiul de pregatire cu 01.07.2011
Lista nominala cu rezidentii pe specialitati


Marti, 16 mai 2011
ANUNŢ
in atentia medicilor rezidenti privind organizarea celei de a doua sesiuni de schimbare a centrelor de pregatire din anul 2011marti, 13 mai 2011

ANUNŢ in atentia medicilor rezidenti anterior promotiilor 2010-2011


miercuri, 16 martie 2011

Anunţ medici rezidenţi anul III medicină de familie

Medicii rezidenţi anul III, specialitatea medicină de familie vor fi prezenţi, cu carnetele de rezidenţi, la data de 22 martie a. c. începând cu ora 9:00, la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str. Constanţa nr. 5, parter, sala de şedinţe în vederea repartiţiei în stagiul de medicină de familie pentru perioada 1 aprilie - 31 decembrie 2011.

Prezenţa este obligatorie.

 

        Conducerea Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

·         Lista medicilor primari eligibili pentru stagiul practic de rezidenţiat pentru rezidenţi anul III, în Cluj-Napoca, anul 2011

·         Tabel nominal cu medicii rezidenţi anul III cu 01.01.2011 încadraţi la Spitalul Clinic de Urgenţă "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca confirmaţi prin Ordinul Ms nr.1980/04.12.2008 în specialitatea Medicină de familie REPARTIZAŢI PENTRU STAGIUL DE MEDICINĂ DE FAMILIE ÎN PERIOADA 01.04-31.12.2011 (9 LUNI)


luni, 30 ianuarie 2011


luni, 3 ianuarie 2011
În atenţia medicilor rezidenţi:


joi, 9 decembrie 2010
Repartiţie medici rezidenţi

vedeţi această listă cu 


luni, 11 octombrie 2010
Concursul de rezidenţiat sesiunea  21 noiembrie 2010


luni, 15 martie 2010
Medici rezidenţi anul III MEDICINĂ DE FAMILIE


Medicii rezidenţi anul III, specialitatea medicină de familie vor fi prezenţi cu carnetele de rezidenţiat,  joi, 25 martie 2010 începând cu orele 9:00 la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str. Constanţa nr.5, parter, sala de şedinţe, în vederea repartiţiei în stagiul de medicină de familie pentru perioada 1 aprilie 2010 - 31 decembrie 2010   

Prezenţa este obligatorie.


vineri, 22 ianuarie 2010
Sesiunea de schimbare a centrelor universitare de pregătire pentru rezidenți


 

Întrerupere rezidenţiat

1. Pentru obţinerea aprobării Ministerului Sănătăţii privind întreruperea rezidentului în vederea efectuării de stagii în străinătate:

 • veţi transmite prin Prioripost, pe adresa Ministerului Sănătăţii - Direcţia Generală Dezvoltare Profesională şi Resurse Umane, str.Cristian Popişteanu nr.1 - 3, sector I,  Bucureşti, cod 010024, o cerere la care anexaţi copie după acceptul oficial din străinătate (traducere autorizata dacă este în alta limba decât franceza).

Cererea va cuprinde toate datele dvs. de medic rezident, respectiv: numele şi prenumele, specialitatea, nr.ordin de confirmare în rezidenţiat, unitatea de încadrare, centrul universitar de pregătire (Cluj-Napoca), întreruperea rezitenţiatului începând cu data de (data prevăzuta în acceptul din străinătate), pe o perioadă de (perioada prevazuta în acceptul din străinătate) şi motivarea cererii.

 • veti depune la unitatea de încadrare o cerere identica însoţită de copie după acceptul de primire din străinătate
 • veti depune la Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Cluj o cerere identica însoţită de o copie după acceptul de primire din străinătate

 


1

Dacă doriţi prelungirea întreruperii rezitenţiatului, veţi depune o noua cerere la Ministerul Sănătăţii, la Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Cluj şi la spitalul de încadrare.

La întoarcerea în ţară vă veţi adresa tot Ministerului Sănătăţii cu o cerere la care anexaţi o copie după actul doveditor al stagiului sau stagiilor efectuate în străinătate, cu semnătura, parafa şi stampila coordonatorului din străinătate precum şi o traducere legalizata.

Cererea către Ministerul Sănătăţii va cuprinde toate datele dvs.de medic rezident, solicitarea de recunoaştere a perioadei şi stagiului efectuat în străinătate şi va fi avizată favorabil de coordonatorul de rezidenţiat în specialitatea dvs. din centrul universitar Cluj-Napoca, semnătura, parafa şi stampila secţiei clinice / catedrei.


2. Pentru întreruperea rezidenţiatului pentru sarcină şi lăuzie, respectiv concediu pre / post natal şi concediu de creştere şi îngrijire copil în vârsta de până la 2 ani veţi depune o cerere la Direcţia de Sănătate Publica a Judeţului Cluj. Cererea va cuprinde toate datele dvs. de rezident, data de la care întrerupeţi rezidenţiatul şi perioada întreruperii.


La unitatea de încadrare veţi depune certificatele medicale respectiv cererea de suspendare a contractului de muncă pentru concediu de creştere şi îngrijire copil în vârstă de până la 2 ani.


 2

Înainte cu o lună de reluarea pregătirii în rezidenţiat vă veţi adresa Ministerului Sănătăţii (prin Prioripost) cu o cerere la care veţi anexa copie xerox după certificatul de naştere al copilului precum şi o adeverinţă de la unitatea de încadrare care să cuprindă perioada exacta cât aţi beneficiat de concediu pre / post natal respectiv de concediu de creştere şi îngrijire copil în vârsta de pana la 2 ani.

Cererea către M.S. va cuprinde toate datele dvs.de medic rezident şi perioada întreruperii, solicitând reluarea rezidenţiatului precum şi prelungirea cu perioada întreruptă.

3. Pentru întreruperea rezidenţiatului pentru alte probleme personale:

 • la unitatea de încadrare veţi depune o cerere prin care solicitaţi concediu fără plată
 • la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj veţi depune o copie xerox după cerere aprobată de spitalul de încadrare

Pentru aprobarea întreruperii, reluării şi prelungirii pregătirii în rezidenţiat din motive personale, înainte cu o lună de reluarea pregătirii în rezidenţiat, vă veţi adresa Ministerului Sănătăţii cu o cerere cu toate datele dumneavoastră de medic rezident la care veţi anexa o adeverinţă de la unitatea de încadrare cu precizarea perioadei exacte cât aţi beneficiat de concediu fără plată.


3


marţi, 12 ianuarie 2009:

Repartizarea celor 1500 locuri suplimentate de rezidenti medicina de familie.

 

Urmare comunicatului de presa al Ministerului Sanatatii publicat pe site-ul www.ms.ro , va comunicam urmatoarele:

1.    Schimbarea centrelor de pregatire pentru cei care au ales loc/post in specialitatea MEDICINA DE FAMILIE:

Medicii care au ales locuri sau posturi in specialitatea medicina de familie, si care conform punctajului obtinut au ales centre universitare de pregatire, altele decat cele in care au interese familiale, sociale, vor beneficia de schimbarea centrului de pregatire,incepand cu data de 16.01.2010. In acest sens, vor depune cereri (conform modelului anexat) insotite de copie BI/CI la Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj din Str. Constanta Nr. 5,Cluj-Napoca pana la data de 15 ianuarie 2010.Incepand cu data de 16.01.2010 se va incheia contract de munca cu Spitalul Clinic de Urgenta “Prof.Dr.O Fodor”Cluj-Napoca, dupa incetarea contractului de munca incheiat cu spitalul desemnat prin repartitia initiala.

2.    Medicii care in cadrul teleconferintei din 28-29.11.2009 au ales locuri sau posturi si doresc SA RENUNTE la acestea in vederea participarii la alegerea locurilor suplimentate in specialitatea MEDICINA DE FAMILIE, vor transmite cereri in acest sens la Ministerul Sanatatii, prin fax la nr. 021/3072601, pana la data de 15 ianuarie 2010. Cererile vor fi olografe şi însoţite de copia actului de identitate.

Posturile sau locurile vacantate prin aceasta renunţare vor fi transformate în locuri de medicină de familie şi vor fi raportate la noua repartiţie.

3.    Clasificarea candidaţilor care urmează să opteze pentru loc în specialitatea medicină de familie va fi afişata pe site-ul Ministerului Sănătăţii la data de 28 ianuarie 2010, odată cu repartiţia locurilor de medicină de familie pe centre de pregătire.

4.    Alegerea locurilor şi a centrelor de pregătire va avea loc în ziua de 3 februarie 2010. Locul desfasurarii repartitiei va fi comunicat la o data ulterioara

·         MODEL  CERERE   DE   SCHIMBARE  CENTRU  DE   PREGATIRE  pentru  medicii rezidenti medicina de familie care au ales  locuri sau posturi in alt centru decat  cel  in care au  interese familiale,sociale,etc.ÎN ATENŢIA REZIDENŢILOR:

·         pentru rezidenţii anul I, cu 1.01.2010 REPARTIŢIA PE CLINICI

·         TABELUL NOMINAL CU MEDICII PRIMARI din CLUJ-NAPOCA care primesc in pregatire practica medici rezidenti medicina de familie

TAXA ELIBERARE CARNET DE REZIDENT PERSONALIZAT, CURRICULUM DE PREGĂTIRE ŞI LOG-BOOK

o    Toţi rezidenţii care se vor prezenta pentru repartiţia pe clinici de îndrumare şi stagii de pregătire vor achita o taxă de 75 RON, care va acoperi cheltuielile pentru carnetele de rezident personalizate, curriculum-ul de pregatire în rezidentiat şi log-book (caietul de monitorizare a activităţii).

o    Aceasta va fi platită în contul nr. RO72TREZ7025025XXX000266, COD CONT 5025, COD FISCAL 16142125, deschis în numele CNPDSB la Trezoreria sector 2 Bucureşti, pe adresa str. Bodeşti nr. 1, sector 2, Bucureşti.

 • Prezentarea la repartiţie se face obligatoriu cu chitanţa de plată a taxei în original, chitanţă care va fi păstrată la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.

28 - 29 noiembrie 2009 - Repartiţie Rezidenţiat

Vă facem cunoscut că alegerea posturilor/locurilor pe specialităţi şi centre de pregătire, pentru candidaţii declaraţi ADMIŞI la CONCURSUL NAŢIONAL DE REZIDENŢIAT din data de 15 noiembrie 2009, va avea loc prin TELECONFERINŢĂ în zilele de  28 şi 29 NOIEMBRIE 2009, în amfiteatrele “MANTA” şi “PREDA” ale UNIVERSITĂŢII DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE "IULIU HAŢIEGANU" CLUJ-NAPOCA, str. Pasteur nr. 6.

ALEGEREA se face conform următoarei PLANIFICĂRI:

   • Sâmbăta 28 noiembrie 2009

·         ora 9,00 - domeniul FARMACIE;

·         ora 10,00 - domeniul MEDICINĂ DENTARĂ;

·         ora 12,30 - 21,00 - domeniul MEDICINĂ

   • Duminica 29 noiembrie 2009
    • ora 9,00 - continuare domeniul MEDICINĂ

CONDUCEREA DSP CLUJ


REPARTITIE MEDICI – A II-A SPECIALITATE 02.02.2009


REPARTITIE REZIDENTIAT 2008


REZIDENTIAT CU TIMP PARTIAL – MEDICINA DE FAMILIE – Repartitaia din 15.09.2008
ÎNAPOI LA ÎNCEPUTUL PAGINII

acasă

© 2009 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj