Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

Acasă

MEDICI REZIDENŢI 

 

Informaţii medici rezidenţi - Biroul RUNOS: 0264-530-012, etaj I, cam.107
Program cu publicul: Luni-Joi 11:30 - 14:00


Pentru orice informatie privind pregatirea in rezidentiat, medicul rezident este obligat sa prezinte carnetul de rezident (cu exceptia rezidentilor de anul I)

MODEL DE CERERE ROTAȚIE STAGIU |  ORDIN MS 833/2020

LEGISLAȚIE
CURRICULE
DETAȘĂRI
ÎNTRERUPERI
APROBĂRI  MS
(23
11 2021)
IEȘIREA DIN INCOMPATIBILITATE
RENUNȚAREA LA CALITATEA DE REZIDENT
COORDONATORI

În atenția medicilor rezidenți
Având în vedere contextul epidemiologic actual, pentru evitarea deplasărilor multiple la BIROUL RUNOS al DSPJ Cluj medicii rezidenți sunt rugați să transmită toate documentele cu caracter urgent (cereri intrerupere, ridicare detasari, depunere rotatii stagiu, etc.) - prin mijloace electronice de comunicare la urmatoarea adresa de e-mail: runos2@dspcluj.ro
Alte informatii se pot obtine la urmatoarele numere de telefon:
0264-530012; Tel.0264-433645 int. 133


ANUNŢ IMPORTANT

Eliberare carnete medici rezidenţi anul I de pregatire

    In perioada 09.11.2021-26.11.2021 se vor elibera carnetele de rezident pentru rezidentii si medicii specialisti inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa care au inceput pregatirea cu 1 ianuarie 2021 in Centrul Universitar Cluj-Napoca conform urmatorului program:

 • Luni-Joi: 8.30-15.30
 • Vineri : 8.30-12.30

    Va rugam sa desemnati un reprezentant pentru fiecare specialitate, care in baza propriei carti de identitate va ridica carnetele de rezident de la Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Biroul R.U.N.O.S., str.Constanta nr. 5 etaj 1, camera 107.


ANUNT IMPORTANT PENTRU REZIDENTI

Referitor la schimbarea centrelor de pregatire sesiunea

septembrie – octombrie 2021

 

     Având în vedere situația epidemiologică actuală, rezidentii care solicita schimbarea               centrului de pregatire  in Centrul Universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele exclusiv        prin poștă sau servicii de curierat la urmatoarea adresa:

Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj,

Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I

în perioada 15 septembrie 2021-29 septembrie 2021, data poștei, inclusiv.

Cerere transfer

Anunt transferuri 

Capacitate transfer


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada martie-aprilie 2021, sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi (TRANSFER)

            Având în vedere situația epidemiologică actuală, rezidentii care solicita schimbarea centrului de pregatire in Centrul Universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele exclusiv prin poștă sau servicii de curierat la

Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj,
Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I

în perioada 8 martie 2021 - 25 martie 2021, data poștei, inclusiv.   

    Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

 1. anul de rezidenţiat ( VI, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat sau la mai puțin de 100 km;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat
 7. cadru didactic în centrul universitar solicitat

    Criteriile se vor aplica în ordinea enumerată mai sus.   

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauza pot  beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

    În vederea schimbării centrului de pregătire, solicitanții vor prezenta următoarele documente:
    a) cerere de schimbare a centrului de pregătire în care se vor menționa obligatoriu elementele de contact (telefon, email);
    b) documente justificative privind motivele solicitării;
    c) acordul de plecare al conducerii instituției de învățământ superior cu profil medical;
    d) acordul de primire al conducerii instituției de învățământ superior cu profil medical;
    e) acordul unui coordonator de rezidențiat din specialitatea în care este confirmat rezidentul din centrul universitar de primire;
    f) acordul unității angajatoare, pentru rezidenții pe post, iar rezidenții pe loc vor prezenta avizul unei unități angajatoare din centrul universitar solicitat.

    Recomandăm solicitanților să obțină acordurile mai sus menționate prin corespondență electronică, cu condiția ca acestea să îndeplinească toate cerințele privind semnăturile avizate și număr de înregistrare

     Toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii.

   Analizarea cererilor depuse se va face în perioada 05-09 aprilie 2021, iar afișarea cererilor admise/respinse se va face la data de 15 aprilie 2021 pe site-ul Ministerului Sănătății și pe site-ul oficial al rezidențiatului.

    Schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 1 mai  2021.

CERERE TRANSFER | LISTA LOCURILOR DISPONIBILE


PROGRAMAREA PE CLINICI SI COORDONATORI DE REZIDENTIAT

REPARTITIEI MEDICILOR, MEDICILOR STOMATOLOGI SI FARMACISTILOR REZIDENTI - SESIUNEA 15 NOIEMBRIE 2020 - 

CARE ISI INCEP PREGATIREA IN REZIDENTIAT CU DATA DE 01 IANUARIE 2021

DATA SI ORA REPARTIZARII

LISTA MEDICILOR DE FAMILIE – INFRUMATORI DE STAGIU PENTRU MEDICII REZIDENTI CARE ISI INCEP PREGATIREA INCEPAND CU DATA DE 01.01.2021

Repartitia se va desfasura la Universitatea de Medicina si Farmacie “ I.Hatieganu” in Aula ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, str. Gh.Marinescu, nr.23 in zilele de 15, 16, 17, 18, 21, 22 si 23 decembrie 2020.


ACTE NECESARE LA REPARTITIE:
- Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, în cazul în care rezidentul nu se poate prezenta, procură notarială și act de identitate (BI/CI) pentru împuternicit.
- Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea
- Copie carte de identitate a rezidentului pe care se trece numarul de telefon si adresa de e-mail


Informaţii utile pentru medicii, medicii dentisti, farmacisti rezidenţi - serie 15 noiembrie 2020
Data incepere pregatire in rezidentiat 1 ianuarie 2021

    Medicii/medicii dentisti/ farmacistii rezidenti - seria 15 noiembrie 2020 - care si-au ales specialitatea in perioada 24-27 noiembrie 2020 cu pregatire in Centrul Universitar Cluj-Napoca se vor prezenta în perioada 07 decembrie 2020 – 15 decembrie 2020, la unitatea sanitară desemnata pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durata determinată/nedeterminată. Incheierea contractului de munca se va face incepand cu data de 1 ianuarie 2021.

Rezidenţii cu post cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatea sanitara care a  publicat postul respectiv.

Rezidentii pe loc cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatile sanitare desemnate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, conform listei.

Unitatile sanitare vor elibera rezidentilor adeverinta de incadrare din care sa reiasa specialitatea in care au fost incadrati, tipul contractului individual de munca (determinata/nedeterminata), adeverinta  este necesara la repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat.

Informatii suplimentare privind repartitia pe zile si specialitati se vor afisa, in timp util, la o data ulterioara.

LISTA SPITALELOR DE ANGAJARE


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada septembrie-octombrie 2020, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi (TRANSFER)

            Având în vedere situația epidemiologică actuală, rezidentii care solicita schimbarea centrului de pregatire in Centrul Universitar Cluj-Napoca vor transmite dosarele exclusiv prin poștă sau servicii de curierat la

Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj,
Cluj-Napoca, 400158, Str. Constanţa nr. 5, etaj I

în perioada 14 septembrie 2020 - 24 septembrie 2020, data poștei, inclusiv.   


    Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

 1. anul de rezidenţiat ( VI, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat sau la mai puțin de 100 km;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat
 7. cadru didactic în centrul universitar solicitat

    Criteriile se vor aplica în ordinea enumerată mai sus.   

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauza pot  beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

    În vederea schimbării centrului de pregătire, solicitanții vor prezenta următoarele documente:
    a) cerere de schimbare a centrului de pregătire în care se vor menționa obligatoriu
elementele de contact (telefon, email);
    b) documente justificative privind motivele solicitării;
    c) acordul de plecare al conducerii instituției de învățământ superior cu profil
medical;
    d) acordul de primire al conducerii instituției de învățământ superior cu profil
medical;
    e) acordul unui coordonator de rezidențiat din specialitatea în care este confirmat
rezidentul din centrul universitar de primire;
    f) acordul unității angajatoare, pentru rezidenții pe post, iar rezidenții pe loc vor prezenta avizul unei unități angajatoare din centrul universitar solicitat.

    Recomandăm solicitanților să obțină acordurile mai sus menționate prin corespondență electronică, cu condiția ca acestea să îndeplinească toate cerințeleprivind semnăturile avizate și număr de înregistrare

     Toți solicitanții vor prezenta acte justificative privind motivele cererii.

    Direcţiile de sănătate publică vor transmite prin e-mail Ministerului Sănătăţii  tabelele cu solicitările înregistrate până cel târziu  la data de 30 septembrie 2020.

    Tabelele (în format Excel) cu solicitările înregistrate, vor cuprinde următoarele rubrici:

 • numele şi prenumele;
 • specialitatea;
 • rezident pe loc/post
 • unitatea sanitară de încadrare;
 • anul de rezidenţiat;
 • centrul universitar în care se pregăteşte;
 • centrul universitar solicitat;
 • motivele solicitării (pe scurt)

    Analizarea cererilor depuse se va face în perioada 01-07 octombrie 2020, iar afișarea cererilor admise/respinse se va face la data de 12 octombrie 2020 pe site-l Ministerului Sănătății.

    Schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 15 octombrie  2020.

CERERE TRANSFER | LISTA LOCURILOR DISPONIBILE


ANUNŢ
Eliberare carnete medici rezidenţi
anul I de pregatire

    In perioada 23 - 25 IULIE 2019 intre orele 9.00-15.00 se vor elibera carnetele de rezident pentru:

    Rezidentii si medicii specialisti inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa care au inceput pregatirea la data de 1 ianuarie 2019, respectiv 15 februarie 2019 in Centrul Universitar Cluj-Napoca.

    Va rugam sa desemnati un reprezentant pentru fiecare specialitate, care in baza propriei carti de identitate va ridica carnetele de rezident de la Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Biroul R.U.N.O.S., str.Constanta nr. 5 etaj 1, camera 107.

Specialitatea

Orele 9.00-15.00

Alergologie si imunologie clinica

Anatomie patologica

Anestezie si terapie intensiva

Boli infectioase

Cardiologie

Chirurgie cardiovasculara

Chirurgie generala

Chirurgie pediatrica

Chirurgie plastica, estetica si microchirurgie reconstructiva

Chirurgie vasculara

Dermatovenerologie

Diabet zaharat, nutritie si boli metabolice

Endocrinologie

Epidemiologie

Farmacologie clinica

 

Data 24 iulie 2019

Orele 9.00-15.00

Genetica medicala

Gastroenterologie pediatrica

Geriatrie si gerontologie

Hematologie

Igiena

Medicina de urgenta

Medicina fizica si de reabilitare

Medicina legala

Medicina de familie

Medicina muncii

Medicina nucleara

Microbiologie medicala

Nefrologie

Neonatologie

Neurologie

Neurologie pediatrica

Obstetrica-ginecologie

Oftalmologie

Ortopedie pediatrica

Ortopedie si traumatologie

Otorinolaringologie

 

Data 25 iulie 2019

Orele 9.00-15.00

Pediatrie

Psihiatrie

Psihiatrie pediatrica

Radiologie-imagistica medicala

Reumatologie

Sanatate publica si management

Urologie

Chirurgie dento-alveolara

Pedodontie


ANUNȚ

În ziua de marți, 14 mai 2019, Biroul RUNOS NU va avea program cu publicul.


Informaţii utile pentru medicii rezidenti redistribuiti

Data incepere pregatire in rezidentiat 15 februarie 2019

    Medicii care au fost confirmaţi rezidenţi pe loc in centrul universitar Cluj-Napoca, pe baza punctajului obtinut la concursul de rezidentiat din 19 noiembrie 2017 si a redistribuirii locurilor ramase libere pentru domeniul medicina la concursul de rezidentiat din 18 noiembrie 2018 se vor prezenta în perioada 4 februarie 2019-14 februarie 2019, la urmatoarele unitati sanitare desemnate pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durata determinata:

 • Specialitatea Medicina de familie la Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie “L.Daniello” Cluj Napoca, Str. B.P. Hasdeu, nr 6; Telefon 0264-597453
 • Specialitatea Medicina de urgenta la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj-Napoca , str. Clinicilor nr. 3-5; Telefon 0264-59277(1), (2) , (3)

    Incheierea contractului de munca se va face incepand cu data de 15 februarie 2019.

    Repartiția pe clinici și coordonatori de rezidențiat, va avea loc în data de 14 februarie 2019, ora 10.00 la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta, nr.5, Biroul RUNOS, et.1, cam. 107,

    Repartitia se va face in baza unui act de indentitate in termen de valabilitate (imputernicitii vor prezenta si imputernicirea notariala) si adeverinta eliberata de unitatea sanitara cu care s-a incheiat contractul individual de munca pe durata determinata.

    Candidatii care detin un titlu de specialist si aleg loc/post au obligatia ca in termen de 15 zile de la data incheierii contractului individual de munca pe durata determinate sau nedeterminata dupa caz, sa transmita la Ministerul Sanatatii-Centrul de Resurse Umane in Sanatate Publica ( str. Bodesti, nr.1 sector 2, Bucuresti) angajamentul de plata pentru pregatire in cea de a doua specialitate.


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada februarie-martie 2019, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi

    Depunerea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 11 februarie 2019 – 25 februarie 2019, inclusiv.

    Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

Luni - Joi : 10,00 - 15,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

Solicitanții vor depune următoarele documente:

 • Dosar plic
 • Cerere
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să continue pregătirea;
 • Avizul  coordonatorului de pregătire in specialitatea in care sunt confirmati din centrul universitar solicitat in care urmează să se pregătească;
 • Avizul direcţiei de sănătate publică din centrul universitar in care urmează să se pregătească
 • Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
 • Rezidenţii in specialitatea medicină de familie vor prezenta numai avizele direcţiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program de plecare şi de primire
 • Copia primei file din carnetul de  rezident din care sa reiasa ordinul de confirmare in rezidentiat ( exceptie rezidentii anul I de pregatire care nu au primit carnet de rezident )
 • Acte justificative privind motivele solicitării.

Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat.

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

    Afișarea dosarelor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 12 martie 2019.

    Schimbarea centrelor de pregatire va fi operationala cu data de 15 martie 2019.


ANUNT IMPORTANT TAXE PREGATIRE

PENTRU MEDICII SPECIALISTI AFLATI IN PREGATIRE LA A 2-A SPECIALITATE CU TAXA

    Atenționăm pe această cale pe toți posesorii certificatului de medic, medic dentist respectiv farmacist specialist, aflați în programe de pregătire în rezidențiat sau în cea de a doua specialitate cu taxă, să-și achite la zi taxele prevăzute pentru pregătirea efectuată, conform prevederilor alin 1, 2 si 3 ale art. 19 din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare, până cel târziu la data de 31 ianuarie 2019.

    Ulterior acestei date, cei rămași cu taxele neachitate pe o perioadă mai veche de  6 luni, vor fi excluși din programele de pregătire.


Informaţii utile pentru medicii, medicii dentisti, farmacisti rezidenţi
serie 18 noiembrie 2018
Data incepere pregatire in rezidentiat 1 ianuarie 2019

    Medicii/medicii dentisti/ farmacistii rezidenti seria 18 noiembrie 2018 care si-au ales specialitatea in perioada 25-26 noiembrie 2018 cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca se vor prezenta în perioada 06 dec. 2018 – 17 dec. 2018, la unitatea sanitară desemnata pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durata determinată / nedeterminată.

    Incheierea contractului de munca se va face incepand cu data de 1 ianuarie 2019.

    Rezidenţii cu post cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatea sanitara care a  publicat postul respectiv.

    Rezidentii pe loc cu pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca isi vor face incadrarea la unitatile sanitare desemnate de Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj, conform listei.

    Unitatile sanitare vor elibera rezidentilor adeverinta de incadrare din care sa reiasa specialitatea in care au fost incadrati, tipul contractului individual de munca (determinata/nedeterminata), adeverinta  este necesara la repartitia pe clinici si coordonatori de rezidentiat care va avea loc la sediul DSP Cluj in zilele de 17,18,19 si 20 decembrie 2018.

Informatii suplimentare privind repartitia pe zile si specialitati se vor afisa, in timp util, la o data ulterioara.


Anunț  privind DETAȘAREA rezidenților

    În atenția medicilor rezidenți (prima specialitate și a 2-a specialitate în regim cu taxă) care solicită DETAȘARE

    Vă informăm că în vederea aprobării detașării, în baza dosarului de detașare depus la Centrul de Resusrse Umane în Sănătate Publică, conform Regulamentului de detașări, solicitantul trebuie să facă acest demers cu minim 3 zile înainte de începerea stagiului care urmează a fi efectuat.

Sursa: www.ms.ro


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

    Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada     iunie- iulie 2018, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi

    Depunerea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 11 iunie 2018-22 iunie 2018, inclusiv.

    Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

Luni - Joi : 10,00 - 15,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

    Solicitanții vor depune următoarele documente:

 • Dosar plic
 • Cerere
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să continue pregătirea;
 • Avizul  coordonatorului de pregătire in specialitatea in care sunt confirmati din centrul universitar solicitat in care urmează să se pregătească;
 • Avizul direcţiei de sănătate publică din centrul universitar in care urmează să se pregătească
 • Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
 • Rezidenţii in specialitatea medicină de familie vor prezenta numai avizele direcţiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program de plecare şi de primire
 • Copia primei file din carnetul de rezident din care sa reiasa ordinul de confirmare in rezidentiat (exceptie rezidentii an I de pregatire )
 • Acte justificative privind motivele solicitării.

    Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în central universitar solicitat.

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

    Afișarea solicitarilor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 10 iulie 2018

    Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna august 2018.


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

 

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada februarie-martie 2018, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi

 

Depunerea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 19 februarie 2018 - 2 martie 2018, inclusiv.

Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

Luni - Joi : 10,00 - 15,00

Vineri  : 10,00 – 12,00

Solicitanții vor depune următoarele documente:

§  Dosar plic

§  Cerere

§  Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;

§  Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să continue pregătirea;

§  Avizul  coordonatorului de pregătire in specialitatea in care sunt confirmati din centrul universitar solicitat in care urmează să se pregătească;

§  Avizul direcţiei de sănătate publică din centrul universitar in care urmează să se pregătească

§  Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată;

§  Rezidenţii in specialitatea medicină de familie vor prezenta numai avizele direcţiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program de plecare şi de primire

 • Copia primei file din carnetul de rezident din care sa reiasa ordinul de confirmare in rezidentiat (exceptie rezidentii an I de pregatire )

§  Acte justificative privind motivele solicitării.

 

Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt

1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);

2. unic susținător al unui copil minor;

3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii

4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;

5. locuinţă în centrul universitar solicitat;

6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în central universitar solicitat.

În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

Afișarea dosarelor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 16 martie 2018.

Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna aprilie 2018.

Lista locuri disponibile pentru aceasta sesiune :


ÎN ATENȚIA REZIDENȚILOR - SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2017

CARE AU ALES LOC SAU POST CU PREGĂTIRE ÎN CENTRUL UNIVERSITAR CLUJ - NAPOCA

Medicii/medicii dentiști/ farmaciștii rezidenți seria 19 noiembrie 2017 care și-au ales specialitatea în perioada 26-27 noiembrie 2017 cu pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca se vor prezenta în perioada 07 dec 2017 – 15 dec 2017, la unitatea sanitară desemnată pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durată determinată / nedeterminată.

Încheierea contractului de muncă se va face începand cu data de 1 ianuarie 2018.

Rezidenţii cu post cu pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca își vor face încadrarea la unitatea sanitară care a  publicat postul respectiv.

Rezidentii pe loc cu pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca își vor face încadrarea la unitățile sanitare desemnate de Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, conform listei (download: xls).

             Unitățile sanitare vor elibera rezidenților adeverința de încadrare din care să reiasă specialitatea în care au fost încadrați, durata contractului individual de muncă (determinată/nedeterminată), adeverință care este necesară la repartiția pe clinici și coordonatori de rezidențiat care va avea loc la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj în data de 15 și 18 decembrie 2017.

Model de cerere solicitare ieșire din starea de incompatibilitate

Programarea repartiției pe zile și ore

Model angajament de plată

Denumirea și durata primului stagiu de pregătire în rezidențiat

Lista nominală a medicilor de familie valabilă pentru repartiția în stagiu de pregătire a medicilor


În atenția rezidenților care au început pregătirea la 01.01.2017 și ulterior

    Pe site-ul Ministerului Sănătății puteți găsi Comunicatul privind specialitățile care au curriculum de pregătire modificat.

    Curriculum-urile modificate se găsesc în secțiunea Curriculum de pregătire a site-ului www.rezidentiat.ms.ro .


ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada iunie - iulie 2017, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi

    Depunerea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 15 iunie – 30 iunie 2017, inclusiv.

    Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

Luni - Joi : 11,30-15,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

Solicitanții vor depune următoarele documente:

 • Dosar plic
 • Cerere
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să continue pregătirea;
 • Avizul  coordonatorului de pregătire in specialitatea in care sunt confirmati din centrul universitar solicitat in care urmează să se pregătească;
 • Avizul direcţiei de sănătate publică din centrul universitar in care urmează să se pregătească
 • Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
 • Rezidenţii in specialitatea medicină de familie vor prezenta numai avizele direcţiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program de plecare şi de primire
 • Copia primei file din carnetul de rezident din care sa reiasa ordinul de confirmare in rezidentiat (exceptie rezidentii anul I de pregatire )
 • Acte justificative privind motivele solicitării.

Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în central universitar solicitat.

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

    Afișarea dosarelor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 14 iulie 2017.

    Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna august 2017. Redam alaturat lista locuri disponibile pentru aceasta sesiune.


În atenția medicilor rezidenți - Schimbarea centrelor de pregătire sesiunea februarie-martie 2017

    Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada februarie-martie 2017, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi

    Depunerea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 20 februarie 2017 - 3 martie 2017, inclusiv.

    Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

Luni - Joi : 11,30-15,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

Solicitanții vor depune următoarele documente:

 • Dosar plic
 • Cerere (model cerere)
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să continue pregătirea;
 • Avizul  coordonatorului de pregătire in specialitatea in care sunt confirmati din centrul universitar solicitat in care urmează să se pregătească;
 • Avizul direcţiei de sănătate publică din centrul universitar in care urmează să se pregătească
 • Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
 • Rezidenţii in specialitatea medicină de familie vor prezenta numai avizele direcţiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program de plecare şi de primire
 • Copia primei file din carnetul de rezident din care sa reiasa ordinul de confirmare in rezidentiat (exceptie rezidentii an I de pregatire )
 • Acte justificative privind motivele solicitării.

Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere în central universitar solicitat.

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

    Afișarea dosarelor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 16 martie 2017.

    Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna aprilie 2017.


ÎN ATENȚIA MEDICILOR REZIDENȚI ANUL I CARE ÎNCEP PREGĂTIREA CU 1 IANUARIE 2017

    REPARTITIA PE CLINICI SI CORDONATORI A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE  INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2017

    Denumirea si durata primului stagiu de pregatire in rezidentiat pentru rezidentii care incep pregatirea cu 1 ianuarie 2017 si au ales pregatirea in centrul universitar Cluj-Napoca

    Lista nominala a medicilor de familie pentru repartitia in stagiu de pregatire a medicilor rezidenti in specialitatea Medicina Familiei care incep pregatirea din 01.01.2017

    Angajament de plată, pentru medicii specialiști/primari care se pregătesc în a 2-a specialitate


ÎN ATENȚIA MEDICILOR REZIDENȚI

    Lista spitalelor/institute pentru medicii rezidenti care vor incheia contract de munca pe perioada determinata care incep pregatirea cu data de 01.01.2017

    Rezidenții care au ales loc de pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca  la concursul de rezidentiat, sesiunea 20 noiembrie 2016, își vor face angajarea la spitalul platitor în functie de specialitatea aleasă.


În atenția medicilor rezidenți - Schimbarea centrelor de pregătire sesiunea iunie-iulie 2016

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada  iunie-iulie 2016, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire  pentru rezidenții din  acest an.

Depunerea  cererilor se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 13-27 iunie 2016, inclusiv.

Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului  Cluj, str.Constanța nr.5, et.1, camera 107 conform următorului program:

Luni - Joi : 11,30-15,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

AnunțLocuri disponibile


Informaţii utile pentru medicii rezidenţi seria 22 mai 2016

Data începerii pregătirii: 16 iunie 2016

    Medicii/farmaciștii rezidenți seria 22 mai 2016, care și-au ales specialitatea în data de 29 mai 2016, cu pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca se vor prezenta, în perioada 06-15 iunie 2016  la unitatea sanitară desemnată pentru încheierea  contractului individual de muncă pe durată determinată / nedeterminată.

    Stagiul de pregătire va începe la data de 16 iunie 2016.

    Rezidenţii cu post cu pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca își vor face încadrarea la unitatea sanitară care a  publicat postul respectiv.

    Rezidenții pe loc cu pregătire în centrul universitar Cluj-Napoca își vor face încadrarea la următoarele unități sanitare în funcție de specialitate:


UNITATEA DE ÎNCADRARE SPECIALITATEA
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, str.Clinicilor nr.3-5. Telefon 0264-592771, 2 , 3 Chirurgie orală și maxilo-facială
Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca str.Tabacarilor nr.11. Telefon 0735406105; 0735406101 Farmacologie clinica
Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, str.Iuliu Moldovan nr.23. Tel. 0264-593105; 0264-594655 Igienă
Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Cluj, str.Clinicilor nr.3-5. Telefon 0264-592771/ 2/3 Medicină de urgență
Institutul Oncologic “Prof. Dr. I. Chiricuta” Cluj -Napoca, str.Republicii nr.34-36 Tel.0264-598361 Radioterapie
Spitalul Clinic de Boli Infectioase Cluj-Napoca, str.Iuliu Moldovan nr.23. Tel. 0264-593105; 0264-594655Sănătate publică  și management sanitar

REPARTIȚIA ÎN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENȚI ANUL I

CARE  ÎNCEP PREGĂTIREA CU DATA DE 16.06.2016

    Medicii/farmaciștii confirmați rezidenți pe loc și post sesiunea 22 mai 2016, care au ales centrul universitar de pregatire Cluj-Napoca, se vor prezenta la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, str. Constanța nr. 5,  parter, Sala de sedință în ziua de  15 iunie 2016  începand cu  orele 12,00 pentru repartiția în prim stagiu de pregătire.

LA REPARTIȚIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU  URMĂTOARELE DOCUMENTE:

 • Adeverința eliberată de unitatea angajatoare, din care să rezulte încheierea contractului individual de muncă, pe durată determinată sau nedeterminată și specialitatea în care este confirmat;
 • Cartea de identitate/buletinul sau pașaportul în termen de valabilitate, precum și o xerocopie după  cartea de identitate pe care se va nota: numărul de telefon și adresa de e-mail;
 • Medicii rezidenți care nu pot fi prezenți la repartiție pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie;
 • Candidații care  dețin un titlu de specialist și au ales loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate. Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.  Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
 • Rezidentii care au susținut un nou concurs de rezidențiat și au ales loc/post au obligația ca în termen de 15 zile (de la data  confirmării în noua specialitate) să opteze pentru una din specialități și să anunțe, în scris, Ministerul Sănătății printr-o cerere însoțită de copia Cărții de identitate în termen de valabilitate. Pe site-ul www.ms.ro si www.dspcluj.ro: Model cerere de iesire din starea de incompatibilitate.

ANUNȚ

Eliberare carnete medici rezidenți și medici specialiști înscriși la a doua specialitate cu taxă

Începand cu data de 25 februarie 2016 se vor elibera carnetele de medic rezident pentru:

 

 • medicii rezidenti care au inceput pregatirea la data de: 1 august 2014, 1 ianuarie 2015 si 1 ianuarie 2016

              

 • medicii specialisti inscrisi la a 2-a specialitate cu taxa din sesiunea octombrie 2015 si data inceperii pregatirii 2 decembrie 2015, 1 ianuarie 2016

 

Medicii rezidenti vor desemna un reprezentant pentru fiecare specialitate, care pe baza cartii de identitate va ridica carnetele de rezident conform urmatorului program:

Luni - Joi: 11,30 –14,00

Sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj,

Biroul R.U.N.O.S., str.Constanta nr.5 etaj 1, camera 107.ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2016, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți.

    Depunerea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 15-29 februarie 2016, inclusiv.

    Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

Luni - Joi : 11,30-15,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

    Solicitanții vor depune următoarele documente:

 • Dosar plic
 • Cerere
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;
 • Avizul conducerii universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să continue pregătirea;
 • Avizul  coordonatorului de pregătire in specialitate din centrul universitar solicitat in care urmează să se pregătească;
 • Avizul direcţiei de sănătate publică
 • Rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
 • Rezidenţii in specialitatea medicină de familie vor prezenta avizele direcţiilor de sănătate publică şi al coordonatorilor de program de plecare şi de primire
 • Copia primei file din carnetul de rezident din care sa reiasa ordinul de confirmare in rezidentiat (exceptie rezidentii an I si II de pregatire si rezidentii care au inceput pregatirea cu 1 aug.2014)
 • Acte justificative privind motivele solicitării.

    Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt:

 1. anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
 2. unic susținător al unui copil minor;
 3. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 4. soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 5. locuinţă în centrul universitar solicitat;
 6. părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere.

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.

    Afișarea dosarelor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 15 martie 2016.

    Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna aprilie 2016.ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚIANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

Ministerul Sănătăţii anunţă că va organiza în perioada iunie-iulie 2015, a doua sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenţi

    Depunerea cererilor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 10 iunie – 24 iunie 2015, inclusiv.

    Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:
Luni-Joi : 11,30-14,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

Solicitanții vor depune următoarele documente:
 • dosar plic
 • cerere
 • avizul universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care se află în pregătire;
 • avizul universității de medicină şi farmacie, respectiv facultăţii de medicină, medicină dentară sau farmacie din centrul universitar în care doreşte să continue pregătirea;
 • avizul  coordonatorului de pregătire in specialitate din centrul universitar solicitat;
 • avizul direcţiei de sănătate publică din centrul universitar în care doreşte sa continue pregătirea ( pentru rezidenţii pe loc);
 • rezidenţii pe post vor prezenta și avizul unității sanitare cu care au încheiat contract individual de muncă pe durată nedeterminată;
 • copia primei file din carnetul de rezident din care sa reiasa ordinul de confirmare in rezidentiat
 • acte justificative privind motivele solicitării.

    Criteriile pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări sunt :
 • anul de rezidenţiat ( VII, VI…. I);
 • unic susținător al unui copil minor;
 • soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat şi având în îngrijire copii
 • soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;
 • locuinţă în centrul universitar solicitat;
 • părinţi bolnavi sau alte persoane în întreținere.

    În situaţiile în care numărul solicitărilor depășește numărul de locuri anunţat, cei în cauză pot beneficia de detaşări pentru module de pregătire pentru care capacitatea de pregătire nu este depăşită.
    Afișarea dosarelor aprobate se va face pe site-ul Ministerului Sănătății la data de 10 iulie 2015. Încadrarea în noile centre de pregătire se va face începând cu luna august 2015.

Miercuri, 18 martie 2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI/MEDICI SPECIALISTI DIN A 2-A SPECIALITATE


Ministerul Sănătății aduce la cunoștința celor interesați modificarea contului în care se achită taxele pentru :
 • rezidenți înscriși la examenul pentru obținerea titlului de specialist;
 • rezidenți care urmează al doilea rezidențiat prin concurs;
 • specialiști la a 2-a specialitate - specialiști în programul de obținere a celei de a 2-a specialitate.

Noul  cont IBAN este :
RO36 TREZ 7002 0E36 5000 XXXX.

Atragem atenția privind completarea informațiilor de identificare a persoanei pentru care se achită taxa : nume și prenume, CNP, scop achitare (taxă examen, taxă concurs, taxă pregătire).

Joi, 12 martie 2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI/MEDICI SPECIALISTI DIN A 2-A SPECIALITATE


    Vă aducem la cunoștință prevederile Ordinului MS/MECS nr. 101/3180/06.02.2015 pentru completarea Ordinului MSP/MECT nr. 1141/1386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice

    Pentru punerea in aplicare a acestui ordin este necesara o perioada de timp in vederea organizarii structurilor din institutiile implicate.

    In perioada urmatoare repartitia pe module de pregatire pe unitati sanitare acreditate/ sectii clinice se va face tot la nivelul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul Resurse Umane, str.Constanta nr.5 etaj 1, cam.107, conform curriculelor de pregatire pe specialitati si a modulelelor de rotare in stagii,  intocmite de Prorectoratul pentru Rezidenţiat şi Cursuri Postuniversitare al  Universitatii de Medicina si Farmacie Cluj-Napoca.

    Inainte de inceperea modului urmator de pregatire toti rezidentii/medicii specialisti au obligatia sa se prezinte la Biroul Resurse Umane din cadrul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj cu carnetul de rezident completat la zi (nota, semnatura, parafa, stampila sectie clinica/disciplina, data examen). Rezidentii/specialistii care nu si-au primit carnetul de rezident din motive justificative se vor prezenta pentru a primi repartitia in modulul de pregatire cu cartea de identitate.


Marti, 10 februarie 2015

ANUNȚ IMPORTANT PENTRU REZIDENȚI

    Ministerul Sănătății anunță că va organiza în perioada februarie-martie 2015, prima sesiune de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți.
    Depunerea dosarelor de schimbare a centrului de pregătire se va face la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii in perioada 11-25 februarie 2015, inclusiv.
Medicii rezidenti care solicita schimbarea centrului de pregatire in centrul universitar Cluj-Napoca vor depune dosarele la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului  Cluj, str.Constanta nr.5, et.1, camera 107 conform urmatorului program:

Luni - Joi : 11,30-14,00
Vineri  : 10,00 – 12,00

Mai multe detalii Model cerere Locuri disponibile

Luni, 8 decembrie 2014

REPARTITIA IN PRIM STAGIU A MEDICILOR REZIDENTI ANUL I CARE  INCEP PREGATIREA CU DATA DE 01.01.2015    Medicii/farmacistii confirmati rezidenti pe loc si post sesiunea noiembrie 2014, care au ales centrul universitar de pregatire Cluj-Napoca, se vor prezenta la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, str. Constanta nr. 5,  parter, Sala de sedinta in ziua de  16 decembrie 2014 incepand cu  orele 9,00 pentru repartitia in prim stagiu de pregatire.

    LA REPARTITIE SE VOR PREZENTA OBLIGATORIU  URMATOARELE DOCUMENTE:

 • Adeverinta eliberata de unitatea angajatoare, din  care sa rezulte incheierea contractului individual de munca, pe durata determinata sau nedeterminata si specialitatea
 • Cartea de identitate/buletinul sau pasaportul în termen de valabilitate, precum si o xerocopie dupa  cartea de identitate pe care se va nota: numarul de telefon si adresa de e-mail
 • Medicii rezidenti care nu pot fi prezenti la repartitie pot delega un împuternicit care se va prezenta cu propriul act de identitate şi cu actul notarial de împuternicire. Procura notarială va fi reţinută ca dovadă de către comisia de repartiţie.
 • Candidații care  dețin un titlu de specialist sau primar și au ales loc/post au obligația ca în termen de 15 zile de la data încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată sau nedeterminată după caz, să transmită Ministerul Sănătății (str.Cristian Popişteanu, nr.1-3, sector 1, București) angajamentul de plată la cea de a doua specialitate. Plata taxei se face în lei, anual, în două tranşe semestriale egale, în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la începutul semestrului.  Neplata taxei în condiţiile stipulate în angajamentul de plată atrage excluderea definitivă din programul de pregătire.
ÎNAPOI LA ÎNCEPUTUL PAGINII

acasă

© 2009 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj