Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

PAGINA PRINCIPALĂ

RECUNOAŞTEREA DIPLOMELOR ÎN UE                                                             

 

Listele se actualizează in permanenta la primirea de CERTIFICATE DE CONFORMITATE de la Ministerul Sanatatii 

PROGRAM DEPUNERE DOSARE / RIDICARE CERTIFICATE

Marti, Miercuri, Joi 10:00 - 12:00Depunerea dosarului pentru recunoașterea calificărilor românești în celelalte state membre ale Uniunii Europene se face la direcţia de sănătate publică din județul de domiciliu al solicitantului. Pentru solicitantii cu domiciliul in judetul Cluj, dosarul se depune la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Compartimentul de Evaluare și Promovare a Sănătății, str. Constanța nr. 5, parter, camera 5, telefon: 0264-431128, e-mail: certificate@dspcluj.ro.

Ridicarea certificatului se face de către titular. Acesta se legitimează cu CI / PAȘAPORT.

Ridicarea cerificatului de către altă persoană se poate face DOAR cu împuternicire de la notar și CI / PAȘAPORT al persoanei împuternicite. Un exemplar, în original, al împuternicirii notariale va fi reținut la DSP Cluj, drept dovadă de ridicare a certificatului de către împuternicit.

Responsabil titular cu preluarea și gestionarea documentelor în baza cărora se eliberează certificatele de conformitate, necesare recunoașterii în celelalte state membre ale Uniunii Europene a calificărilor de medic, medic dentist, farmacist, obținute în România 

FILIP CARMI

Inlocuitorul responsabilului titular – HOZA RADITA


SUS

pagina principală

© 2010 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj