Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
Acasă

EXAMENE, CONCURSURI

EXAMEN DE PRIMARIAT

SESIUNEA 19 IUNIE 2019

    Ministerul Sănătății  organizează în perioada 19 iunie-23 iulie 2019, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii stomatologi și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 30 septembrie 2019, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Înscrieri:

    Candidații vor depune dosarele pentru înscrierea la acest examen de grad profesional la Direcțiile de Sănătate Publică Județene din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.

    Pentru ministerele cu rețea medicală proprie, dosarele candidaților vor fi depuse la direcțiile  medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie tot  în perioada 15-29 mai 2019, inclusiv.

    Dosarele cadrelor didactice, ale angajaților cu funcții în cercetarea științifică medicală, ale candidaților cu activitate prestată înafara României precum și dosarele care au nevoie de alte aprobări speciale vor fi depuse sau transmise prin servicii poștale, în aceeași perioadă, respectiv între 15-29 mai 2019, inclusiv,   la sediul Centrului de Resurse Umane în Sănătate Publică al Ministerului Sănătății, str. Bodești nr. 1, sector 2, București.

Program de înscriere

Dosarele de inscriere se depun la Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107.
Perioada de inscriere : 15.05.2018 – 29.05.2019 inclusiv

    Orar de inscriere :

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

PUBLICAȚIE EXAMEN
CERERE MS
CERERE DSP
MODEL ADEVERINȚĂ

Examen pentru obtinerea titului de specilalist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti din sesiunea 29 mai 2019

Ministerul Sănătăţii organizează la data de 29 mai 2019, examen pentru obţinerea titlului de specialist/principal pentru biologii, chimiştii şi biochimiştii încadraţi în  unităţile sanitare şi/ sau  de cercetare ştiinţifică medicală, în condițiile prevăzute de Legea nr. 460/2003.

Detalii

Miercuri, 6 februarie 2019

EXAMEN SPECIALIST

SESIUNEA MARTIE 2019

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 20 martie-26 aprilie 2019 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în rezidențiat respectiv în cea de a doua specialitate până la data de 30 aprilie 2019 cu respectarea prevederilor  Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare.

PUBLICAȚIE EXAMEN
MODEL RECOMANDARE
MODEL CERERE
MODEL CERERE CĂTRE DSP CLUJ

Perioada de inscriere

04.02.2019 ÷ 18.02.2019 inclusiv

Program de inscriere

luni ÷ joi orele 10:00-15:00
vineri : 10:00- 12:00
Vineri, 9 noiembrie 2018

ANUNȚ

    Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2018, Ministerul Sănătătii organizează sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

    Candidații pot obține avizul instituţiilor de învăţământ medical superior pentru înscriere în perioada 22.10.2018-06.11.2018 inclusiv.

    Dosarele de înscriere pentru efectuarea programului de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, sesiunea noiembrie 2018, se depun la Centrul de Resurse Umane în Sănătate Publică / Ministerului Sănătăţii din str. Bodești, nr. 1, sector 2, Bucureşti, în perioada 01.11.2018-09.11.2018, inclusiv, precum și prin serviciile poștale (data poştei cel târziu 09.11.2018).

Luni, 15 octombrie 2018

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 18 NOIEMBRIE 2018

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de Boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 15.10.2018 - 26.10.2018 inclusiv
De luni pana joi  : orele 9:00-15:00
Vineri : orele 9:00 – 14:00

Anunț ConcursCerere de înscriere
MetodoligieActe necesare pentru înscriere
LOCURI scoase la concursPOSTURI scoase la concurs

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA TOATE DIRECȚIILE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

Miercuri, 22 august 2018

EXAMEN SPECIALIST

SESIUNEA OCTOMBRIE 2018

    Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 17 octombrie-23 noiembrie 2018 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2018, cu respectarea prevederilor  Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu completările ulterioare.

    Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 15 septembrie 2018 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

Publicație de examen

Model adeverință coordonator pentru medicii înscriși la a 2-a specialitate

Cerere de înscriere DSP Cluj

Perioada de inscriere:

Pentru spec. ATI :20.08.2018 ÷ 31.08.2017 inclusiv

Pentru alte spec. : 03.09.2018-18.09.2018 inclusiv

Program de inscriere:

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri  orele 10,00- 12,00

Marți, 21 august 2018

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie - inspectori - din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică.

Marți, 15 mai 2018

EXAMEN DE PRIMARIAT

SESIUNEA 20 IUNIE 2018

    Ministerul Sănătății organizează în perioada 20 iunie-20 iulie 2018, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medici specialişti, medici dentiști specialişti și respectiv farmaciști specialişti.

    La examen se pot prezenta specialiştii cu o vechime de minimum 5 ani până la data de 31 decembrie 2018 în specialitatea pe care o practică în mod curent şi pentru care doresc să obțină gradul profesional. La examen se mai pot prezenta şi specialiştii din sesiunea octombrie 2013 confirmaţi prin Ordinul MS nr.1/2014 cu vechime neîntreruptă, cu normă întreagă până la data mai sus menţionată.

    Dosarele de înscriere se depun la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanța nr. 5, etaj 1, camera 107.

Publicație examenCerere de înscriere
Model adeverințăModel Declarație Notarială

Perioada de inscriere: 14.05.2018 – 29.05.2018 inclusiv

Program de inscriere:

luni ÷ joi: orele 10:00-15:00
vineri: orele 10:00- 12:00
Miercuri, 15 noiembrie 2017

ANUNŢ

In baza art. 64 si 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, precum si art. 125 si 126 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie.

Examenul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, în data de 14.12.2017, ora 9.

Examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    

   a) selecţia dosarelor de înscriere;

   b) proba scrisă;

   c) interviul.

             La examen se pot prezenta funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

                a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

                b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

                c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

                Dosarele de înscriere la examen pot fi depuse la Biroul RUNOS al Directiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului de examen, respectiv până cel târziu la data de 04.12.2017, ora 16, inclusiv, şi vor conţine :

a)     copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

b)      copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani

c)       formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008.

Proba scrisă va avea loc în data de 14.12.2017, ora 9, la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I.

BIBLIOGRAFIA:

·         Pentru promovarea în grad profesional a consilierilor principali din cadrul Biroului RUNOS:

 1. Constituţia României, republicată în 31 octombrie 2003;
 2. Lege 188/1999, republicată în 29 mai 2007 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Lege 7/2004, republicată în 2 august 2007 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 5. Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Legea-cadru 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 7. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1141/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidenţiat în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, cu modificările şi completările ulterioare;
 8. Ordonanţa Guvernului României nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările şi completările ulterioare.

·         Pentru promovarea în grad profesional a referentului asistent din cadrul Compartimentului Statistică/Informatică în Sănătate Publică:

 1. Constituţia României, republicată în 31 octombrie 2003;
 2. Lege 188/1999, republicată în 29 mai 2007 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. Lege 7/2004, republicată în 2 august 2007 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;
 4. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti;
 5. Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului
 6. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1481/2007 privind indicatorii de sănătate din România ce se raportează Ministerului Sănătăţii Publice.

11.12.2017 - LISTA NOMINALĂ a candidaţilor selectaţi să participe la examenul pentru promovarea în grad profesional organizat în data de 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI STATISTICA/INFORMATICA IN SANATATE PUBLICA AL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISĂ A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL BIROULUI RUNOS AL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA INTERVIU A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL COMPARTIMENTULUI STATISTICA/INFORMATICA IN SANATATE PUBLICA AL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA INTERVIU A EXAMENULUI DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL BIROULUI RUNOS AL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

REZULTATELE OBŢINUTE LA EXAMENUL DE PROMOVARE ÎN GRAD PROFESIONAL A FUNCŢIONARILOR PUBLICI DIN CADRUL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.12.2017

Miercuri, 18 octombrie 2017

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 19 NOIEMBRIE 2017

Publicația de concurs
Metodologia
Lista locurilor scoase la concursTematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ
Lista posturilor scoase la concursTematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Tematica și Bibliografia, domeniul FARMACIE
Cerere de înscriere

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 18.10.2017 - 27.10.2017 inclusiv
De luni pana joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA ORICE DIRECȚIE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

www.rezidențiat.ms.ro

Marți, 22 august 2017

EXAMEN PENTRU OBȚINEREA TITLULUI DE SPECIALIST, MEDIC DENTIST SPECAILIST ȘI FARMACIST SPECIALIST

18 OCTOMBRIE 2017 - 24 NOIEMBRIE 2017

PUBLICAȚIE privind organizarea și desfășurarea examenului
Cerere de înscriereCerere de înscriere specialitatea
ANESTEZIE ȘI TERAPIE INTENSIVĂ
Orar de înscriereRecomandare Coordonatori pentru medicii rezidenți
Recomandare Coordonatori pentru medicii la a 2-a specialitateAdeverință Coordonatori pentru medicii la a 2-a specialitate
Miercuri, 5 iunie 2017

ANUNŢ

Concursul pentru ocuparea postului vacant medic specialist, specialitatea Epidemiologie la Colectivul alertă epidemiologică și produse antiepidemice, va avea loc în data de 19.07.2017, ora 09:00, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5, etajul I.

Concursul pentru ocuparea postului vacant medic specialist, specialiatea Igienă la Colectiv igiena alimentului, va avea loc în data de 20.07.2017, ora 09:00, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5, etajul I.

Joi, 22 iunie 2017
A N U N Ţ

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

organizează concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacante de:

INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR,

LA SERVICIUL CONTROL ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

Concursul va consta din următoarele probe:

1.      Selecţia dosarelor se va desfăşura in perioada 12.07.2017 – 18.07.2017

2.      Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 25.07.2017, ora 9

3.      Interviu care va avea loc în data de : 31.07.2017, ora 9

Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.
 

Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 22.06.2017 – 11.07.2017, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

1.    formularul de înscriere (download) prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil şi la sediul instituţiei);

2.    copia actului de identitate;

3.    copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;

4.    copia carnetului de muncă şi adeverinţă (download) care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil şi la sediul instituţiei);

5.    cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);

6.    adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);

7.    declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică (download) și declarația pe proprie răspundere care să ateste că nu a fost destituit/ă dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani (download) (modele declaraţie disponibile și la sediul instituţiei);

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină

- certificat de medic specialist în specialitatea epidemiologie

- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

BIBLIOGRAFIA:

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

3. Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătăţii – Titlul I – “Sănătatea publică”.

4. Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judetene şi a Municipiului Bucureşti.

5. Ordinul MS nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare

6. Ordinul MS nr.1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

7. Ordinul MSP nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

8. Ordinul MSP nr. 1338/2007 pentru aprobarea Normelor privind structura funcţională a cabinetelor medicale şi de medicină dentară

9. Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul RUNOS, camera 108, sau la telefon: 0264-532325 ; 0264-484996.

Vineri, 16 iunie 2017

ANUNŢ

In baza art. 64 si 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata, precum si art. 125 si 126 din HGR nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen de promovare în grad profesional pentru funcţionarii publici de execuţie - inspectori - din cadrul Serviciului Control în Sănătate Publică.

Examenul va avea loc la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, în data de 17.07.2017, ora 9.

Examenul de promovare constă în 3 etape succesive, după cum urmează:    

   a) selecţia dosarelor de înscriere;

   b) proba scrisă;

   c) interviul.

             La examen se pot prezenta funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

                a) au cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

                b) au obţinut cel puţin calificativul «bine» la evaluarea anuală a performanţelor individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

                c) nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile  legii.

Dosarele de înscriere la examen pot fi depuse la Biroul RUNOS al Directiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului de examen, respectiv până cel târziu la data de 05.07.2017, ora 16.

Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2017, ora 9, urmat de interviu în aceeaşi dată la ora 13, la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I.

BIBLIOGRAFIA:

Reglementări generale şi specifice

1.        Lege 188/1999 republicată în 29 mai 2007 – privind statutul funcţionarilor publici, republicată 2;

2.        Lege 7/2004 republicată în 2 august 2007 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

3.        Ordin nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

4.        HGR nr. 857/2011 – privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor din domeniul sănătăţii publice;

5.        Ordonanţa nr. 2 din 25 iulie 2001  - privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;

6.        Hotarare nr. 355 din 11 aprilie 2007 – privind supravegherea sanatatii lucratorilor, cu modificările şi completările ulterioare;

7.        Ordinul nr. 1225/5031 din 24 decembrie 2003- privind aprobarea Metodologiei pentru organizarea şi certificarea instruirii profesionale a personalului privind însuşirea noţiunilor fundamentale de igienă, cu modificările şi completările ulterioare;

8.        Ordin MS nr.119/2014 – pentru aprobarea Normelor de igienă şi a recomandărilor privind mediul de viaţă al populaţiei, cu modificările şi completările ulterioare;

Domeniu: Mediu; Apa potabilă

1.        Lege nr. 458/2002 – privind calitatea apei potabile, republicată 2, cu modificările şi completările ulterioare;

2.        Hotarare nr. 974 din 15 iunie 2004  -  pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile, cu modificările şi completările ulterioare;

3.        Ordin MS nr. 1136/2007 – privind aprobarea Normelor de igienă pentru cabinete de înfrumuseţare corporală, cu modificările şi completările ulterioare;

4.        HG nr. 956/2005 – privind plasarea pe piaţă a produselor biocide, completat cu Regulamentul CE nr. 528/2012, cu modificările şi completările ulterioare.

Domeniu: Epidemiologie

1.        Ordin nr. 914din 26 iulie 2006 – pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să lew îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare;

2.        Ordin nr. 1144 din 15 septembrie 2006- privind modificarea şi completarea Ordinului nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească un spital în vederea obţinerii autorizaţiei sanitare de funcţionare

3.          Ordin MS nr. 1101 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare

4.        Ordin nr. 1338 din 31 iulie 2007  -  pentru aprobarea Normelor privind structura functionala a cabinetelor medicale si de medicina dentara;

5.        Ordin nr. 1226 din 2012  -  pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

6.        Ordin MS  nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare;

Domeniu: Şcolară

1.        Ordin MS nr. 1955/1995 -  pentru aprobarea Normelor de igienă privind unităţile pentru ocrotirea, educarea şi instruirea copiilor şi tinerilor, cu modificările şi completările ulterioare;

2.        Ordin MS nr. 1563/2008 – pentru aprobarea Listei alimentelor nerecomandate preşcolarilor şi şcolarilor şi a principiilor care satu la baza unei alimentaţii sănătoase pentru copii şi adolescenţi;

3.        Lege nr. 123/2008 – pentru alimentaţie sănătoasă în unităţile de învăţământ.

Domeniu: Aliment

1.        Regulament CE nr. 852/2004 – privind igiena produselor alimentare, cu modificările şi completările ulterioare;

2.        Regulament CE nr. 853/2004 – de stabilire a unor norme specifice de igienă care se aplică alimentelor de origine animală, cu modificările şi completările ulterioare;

3.        Ordin MS nr. 976/1998 – pentru aprobarea Normelor de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea  alimentelor;

4.        Legea nr. 349 din 6 iunie 2002 – pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului din tutun, cu modificările şi completările ulterioare;

5.        Ordinul MS nr. 1069 din 2007 – pentru aprobarea Normelor privind suplimentelor alimentare.

Marți, 6 iunie 2017

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ organizează

CONCURS

    în conformitate cu prevederile Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 869/2015, cu completările și modificările ulterioare, pentru ocuparea următoarelor posturi:

 • un post de medic specialist confirmat în specialitatea Epidemiologie la Colectivul Alertă epidemiologică și produse antiepidemice;
 • un post de medic specialist confirmat în specialitatea Igienă la Colectivul Igiena alimentului.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 • cerere în care se menționează postul pentru care dorește să concureze;
 • copie xerox de pe diploma de medic și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;
 • copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una din sancțiunile prevăzute la
 • art. 455 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 541 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 628 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările ulterioare;
 • acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în Anexa nr. 3 la ordin;
 • cazierul judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează;
 • chitanță de plată a taxei de concurs;
 • copia actului de identitate în termen de valabilitate.

Taxa de concurs este de 150 de lei și se achită la Casieria instituției.

Tematica și bibliografia de concurs

Tematică și Bibliografie post la Colectiv Alertă epidemiologică și produse antiepidemiceTematică și Bibliografie  post la Colectiv Igiena alimentului

    Înscrierile la concurs se fac la Biroul RUNOS, str. Constanța nr. 5, et. 1, camera 108, în termen de 15 zile calendaristice de la apariția acestui anunț în Revista „Viața medicală”, respectiv 02.06.2017 – 16.06.2017, iar concursul se organizează în perioada cuprinsă între 31 și 90 de zile de la publicarea lui.

Relații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS, tel.: 0264.53.23.25, e-mail: runos@dspcluj.ro.

Joi, 25 mai 2017

ANUNȚ

Conform prevederilor Calendarului de examene si concursuri pentru anul 2017, Ministerul Sănătătii organizează în perioada 24 mai-20 iunie inclusiv,   sesiune de înscriere pentru intrarea în programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă.

Alăturat punem la dispoziția celor interesați: metodologia aprobată pentru această sesiune, numărul locurilor pentru această sesiune pe specialități și centre universitare; modelul tip al angajamentului de plată; modelul tip al cererii; Ordinul MS 973/2010 privind cuantumul taxei de pregătire.

Marți, 16 iunie 2017

PUBLICAŢIE DE EXAMEN

Privind organizarea și desfășurarea examenului pentru obținerea gradului profesional de medic, medic dentist respectiv farmacist primar, sesiunea 21 iunie 2017

Ministerul Sănătății  organizează la data de 21 iunie 2017, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minimum 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2017, efectuată  în  specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

Candidatii vor depune dosarele de inscriere pentru acest examen de grad profesional la Directiile de Sanatate Publica Judetene din centrele universitare in care solicita sustinerea examenului, respectiv: Bucuresti, Cluj-Napoca, Craiova, Constanta, Iasi, Oradea, Sibiu, Timisoara, Targu-Mures, Arad, Brasov  si Galati in perioada 15.05.2017- 30.05.2017 inclusiv.

Publicație Examen

Adeverință - model

Declarație notarială - model

Orar de înscriere

Joi, 4 mai 2017

Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti sesiunea 31 mai 2017

Specialist

Ministerul Sănătății organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obținerea titlului de specialist pentru biologii, chimiștii și biochimiștii încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicala in conditiile prevazute de Legea 460/2003

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen se pot prezenta biologii, chimiștii și biochimiștii care au minimum 4 ani vechime de încadrare în sectorul sanitar și în specialitatea solicitată până la data de 31 decembrie 2017, cu excepția specialității Managementul calității în laboratoarele medicale.

Principal

Ministerul Sănătății organizează la data de 31 mai 2017, examen pentru obținerea gradului de principal pentru biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală in conditiile prevazute de Legea 460/2003

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen pot participa biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști care practică specialitatea pentru care solicită susținerea examenului și care au minim 5 ani vechime în activitate în sectorul sanitar, în specialitatea solicitată, până la data de 31 decembrie 2017.

Înscriere

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca, nr.9, sector 1, București.

Dosarele pot fi transmise și prin servicii poștale pe adresa mai sus menționată, tot în perioada 02 – 12 mai 2017 inclusiv, data poștei.

Luni, 10 aprilie 2017EXAMEN DE INTRARE IN REZIDENTIAT 21 MAI 2017

Perioada de inscriere : 07.04.2017 - 25.04.2017

ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA URMATOARELE DIRECȚII DE SĂNĂTATE PUBLICĂ: ARAD, BIHOR, BRAȘOV, BUCUREȘTI, CLUJ, CONSTANȚA, DOLJ, GALAȚI, IAȘI, MUREȘ, SIBIU, TIMIȘ

La DSP JUD. CLUJ, inscrierile se fac la sediul din Municipiul Cluj-Napoca, Str. Constanța Nr. 5 etaj 1, camera 107 

 ORAR INSCRIERE

De luni pâna joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00
!!!Exceptie ziua libera de 17.04.2017!!!

 
Informatii suplimentare gasiti pe site-ul dedicat rezidentiatului: www.rezidentiat.ms.ro

Luni, 6 februarie 2017

   Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist sesiunea 22 martie - 28 aprilie 2017

Ministerul Sănătăţii  organizează în perioada 22 martie-28 aprilie 2017 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 30 aprilie 2017, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 103/2012, cu modificările şi completarile ulterioare

Perioada de inscriere

06.02.2017 ÷ 23.02.2017 inclusiv

Program de inscriere :


luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Publicatie examen specialist martie 2017
Model cerere inscriere DSP Cluj
Model adeverinta de la spitalul angajator
Model recomandare coordonator medici rezidenti
Model Adeverinta coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate
Model recomandare coordonator pentru rezidentii inscrisi la a 2-a specialitate
Marți, 20 decembrie 2016

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante, pe perioadă nedeterminată, de :

I.    CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANȚE-CONTABILITATE

    CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

        1.    Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        2.    Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiintelor economice
- minim 9 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 20.12.2016 – 09.01.2017, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil la sediul instituţiei);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil la sediul instituţiei);
 5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA:

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
3.Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificările şi completările ulterioare.
4. Legea nr. 82/1991 a contabilitătii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
5.Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea anagajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
6.Ordinul MFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordinul MEF nr. 3512/2008 privind documentele financiar-contabile.
8. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
9. HGR nr. 276/2013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
10.Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judetene şi a Municipiului Bucureşti.
11. Ordinul SGG nr. 400/2016 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare.

II.    CONSILIER, CLASA I, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

    CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

        1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        2. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul sănătate
- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 20.12.2016 – 09.01.2017, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil la sediul instituţiei);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil la sediul instituţiei);
 5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
3.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile ulterioare, Titlul I
4. Ordinul Ministrului Sănătăţii  Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului.
5. Ordinul Ministrului Sănătăţii Publice nr. 1481/2007 privind indicatorii de sănătate din România ce se raportează Ministerului Sănătăţii Publice
6. Ordinul Ministrului Sănătăţii  Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

III.CONSILIER PRINCIPAL LA COMPARTIMENTUL ACHIZIȚII PUBLICE

    CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

        1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 20 NOIEMBRIE 2016

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

        2. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul ştiintelor economice
- minim 5 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

    Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 20.12.2016 – 09.01.2017, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil la sediul instituţiei);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil la sediul instituţiei);
 5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

    Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

BIBLIOGRAFIA:

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
3. Legea 98/2016 privind achizitiile publice;
4. Legea nr. 101/2016 privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari siconcesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National deSolutionare a Contestatiilor;
5. H.G.R. nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica / acordului- cadru din Legea nr. 98/2016;
6.Ordinul MFP nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea anagajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completările ulterioare.
7. Ordinul MFP nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
8.Ordinul MS nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice a direcţiilor de sănătate publică judetene şi a Municipiului Bucureşti.

        Concursurile vor consta din următoarele probe:

 1. Dosarele de înscriere se pot depune la DSP Cluj, biroul RUNOS, camera 108, în perioada 20.12.2016 - 09.01.2017 inclusiv.
 2. Selecţia dosarelor care se va desfăşura in perioada 10.01.2017 – 16.01.2017
 3.  Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 19.01.2017, ora 9 pentru posturile de consilier superior la Serviciul buget-finanțe-contabilitate și consilier principal la Compartiment Statistică/Informatică și în 20.01.2017, ora 9 pentru postul de consilier principal la Compartimentul de achiziții publice.
 4. Interviu care va avea loc în data de : 25.01.2017, ora 9
Concursul se va desfăşura la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.
Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul RUNOS, camera 108, sau la telefon: 0264-532325 ; 0264-484996, e-mail : runos@dspcluj.ro

Formular de înscriere
Model adeverințe
OPIS documente înscriere la concurs
Declarație pe proprie răspundere conform art. 54 din Legea nr. 188
Declarație pe proprie răspundere conform art. 49 alin. (1) lit. (g) din HG nr. 611/2008


Rezultatele selecției dosarelor de înscriere
Luni, 17 ctombrie 2016

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 20 NOIEMBRIE 2016

Publicația de concurs
Metodologia
Lista locurilor scoase la concursTematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ
Lista posturilor scoase la concursTematica și Bibliografia, domeniul MEDICINĂ DENTARĂ
Tematica și Bibliografia, domeniul FARMACIE
Cerere de înscriereORDIN  Nr. 1117/2016

    Pentru candidații care se înscriu la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Certificatul medical va fi eliberat de către Spitalul Clinic de boli infecțioase Cluj-Napoca - Ambulatoriul integrat al spitalului (fostul C.D.T.),  situat în Cluj-Napoca, str. Moților nr. 19-21.

PROGRAM DE ÎNSCRIERE

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Str. Constanta Nr. 5 etaj 1, camera 107
Perioada : 14.10.2016 - 28.10.2016
De luni pana joi  : orele 9,00-15,00
Vineri : orele 9,00 – 14,00

NOTĂ: ÎNSCRIERILE SE POT FACE LA ORICE DIRECȚIE DE SĂNĂTATE PUBLICĂ DIN ȚARĂ

www.rezidențiat.ms.ro

Joi, 27 septembrie 2016

ATESTATE DE STUDII COMPLEMENTARE - SESIUNEA 9 NOIEMBRIE 2016

Cerere de inscriere
Publicatie
Orar de inscriere
Marți, 20 septembrie 2016

ANUNŢ

 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen pentru promovarea în grad profesional, din gradul profesional asistent în  gradul profesional principal, în conformitate cu prevederile art. 65 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, şi cu ale art. 125 din H.G. nr.611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, de către funcţionarii publici de execuţie din cadrul instituţiei, care au fost cuprinşi pentru promovare în grad profesional în Planul de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016.

a)      Probele stabilite pentru examen sunt:

-          Selecţia de dosare

-          Proba scrisă

-          Interviu

b)      Condiţiile de desfăşurare ale examenului sunt:

-              Dosarele de înscriere la examen pot fi depuse la Biroul RUNOS al  DSP Cluj până la data de 17.10.2016, ora 16.

-              Proba scrisă a  examenului se va desfăşura în data de 20.10.2016, ora 10, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul I.

-              Interviul se va desfăşura în data de 24.10.2016, ora 10, la sediul DSP Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul I.

c)      Condiţii de participare la examen:

La examen se pot prezenta funcţionarii publici care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

-              au cel puţin 3 ani vechime în  gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;

-              au obţinut cel puţin calificativul “BINE” la evaluarea anuală a performanţelor profesionale individuale în ultimii 2 ani calendaristici;

-              nu au în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată in conditiile legii.

d)      Dosarele de înscriere la examen trebuie să conţină:

-              copie după carnetul de muncă sau adeverinţă eliberată de Biroul RUNOS în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;

-              copii după rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani;

-            formularul de inscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR nr. 611/2008, cu modificările si completările ulterioare.

e)      Bibliografia pentru examen constă din:

§  Legea 188/1999 republicată în 29 mai 2007 – privind statutul funcţionarilor publici;

§  Legea 7/2004 republicată în 2 august 2007 – privind codul de conduită al funcţionarilor publici;

§  Ordin nr. 1078 din 27 iulie 2010 – privind aprobarea regulamentului de organizare si a structurii organizatorice ale directiilor de sanatate publica judetene si a municipiului Bucuresti

·             ORDIN Nr. 1030 din 20 august 2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul RUNOS din cadrul Directiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etajul 1, Camera 108, telefon: 0264433645; 0264532325; 0264484996; e-mail: runos@dspcluj.ro.

Marți, 23 august 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist

SESIUNEA  19 oct. 2016 (17 sept. 2016 ATI) 

    Ministerul Sănătăţii organizează în perioada 19 octombrie-19 noiembrie 2016 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentişti şi farmaciştii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 31 decembrie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidentiatului, cu modificările şi completarile ulterioare.

    Excepţie de la data de începere a sesiunii de examen face specialitatea Anestezie şi terapie intensivă, pentru care examenul se organizează la data de 17 septembrie 2016 (sâmbătă), simultan cu examenul EDA.

Publicația de examneCerere de înscriere
Cerere de înscriere ATIRecomandare  coordonator a 2-a specialitate
Adeverință coordonator a 2-a specialitateRecomandare coordonator pentru medicii care finalizează pregătirea între 1 ianuarie - 19 aprilie 2017

Perioada de inscriere

25.08.2016 – 06.09.2016 inclusiv-specialit. ATI
05.09.2016-19.09.2016 inclusiv, toate specialitatile cu exceptia ATI

Program de inscriere :

luni ÷ joi orele 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00
Marți, 31 mai 2016

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj

organizează concurs

pentru ocuparea postului vacant de asistent medical generalist cu studii PL la Colectiv programe de sănătate în relaţie cu mediul şi statistica


    Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, www.dspcluj.ro .

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează; În cazul în care candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curiculum vitae
 8. certificatul de membru al Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti,    Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Cluj
 9. adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România , Filiala Cluj
 10. Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    Actele prevăzute la  lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE

     Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

 •  diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
 •  minim 6 luni  vechime ca asistent medical generalist PL

    Concursul se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

 1. selecţia dosarelor de concurs – 14.06.2016 – 15.06.2016;
 2. proba scrisă – 22.06.2016 ora 9.00;
 3. interviul- 28.06.2016 ora 9.00.

CALENDAR CONCURS

 1. perioada înscriere: 31.05.2016-13.06.2016;
 2. afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 15.06.2016 ora 9:00;
 3. proba scrisă: în data de 22.06.2016 ora 9:00;
 4. comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 23.06.2016, ora 9.
 5. Depunere contestatii proba scrisă: 23.06.2016, ora 9 – 24.06.2016, ora 9
 6. Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 25.06.2016, ora 9
 7. Interviu: 28.06.2016, ora 11 (maxim 4 zile lucrătoare de la proba scrisă)
 8. Comunicare rezultate interviu: 29.06.2016, ora 9.
 9. Depunere contestatii interviu: 29.06.2016, ora 9 – 30.06.2016, ora 9.
 10. Afisare rezultate contestatie interviu: 01.07.2016, ora 9.
 11. Afisare rezultate finale concurs: 04.07.2016, ora 10.

Bibliografia

 1. ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 2. ORDIN   Nr. 119 din  4 februarie 2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;
 3. Hotărârea Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016
 4. ORDIN   Nr. 386 din 31 martie 2015 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016 - ANEXA NR. 3 la normele tehnice - Programul naţional de monitorizare a factorilor determinanţi din mediul de viaţă şi muncă.
 5. Ordinul MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.
 6. HOTĂRÂRE   Nr. 2 din  9 iulie 2009 privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România
Date de contact pentru informatii suplimentare: Birou Resurse Umane, tel.: 0264-532325,
e-mail: runos@dspcluj.ro.
Luni, 16 mai 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar sesiunea 21 iunie 2016

    Ministerul Sănătății organizează la data de 21 iunie 2016, examen pentru obținerea gradului de primar pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii cu o vechime de minim 5 ani ca specialiști până la data de 31 decembrie 2016, efectuată în specialitatea pentru care doresc să obțină gradul profesional.

    Examenul se va desfășura în centrele universitare medicale care pot asigura condițiile de organizare și desfășurare a tuturor probelor prevăzute în tematicile specialităților solicitate, precum și componența comisiilor de examinare pentru specialitățile respective.

    Cadrele didactice și de cercetare științifică medicală vor depune dosarele de examen în perioada 16-31 mai 2016, inclusiv la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca nr. 9 sector 1, București.

    Candidații vor depune dosarele de înscriere pentru examen la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare: București, Cluj-Napoca, Craiova, Constanța, Iași, Oradea, Sibiu, Timișoara, Târgu Mureș, Arad, Brașov și Galați, respectiv la direcțiile medicale ale ministerelor cu rețea sanitară proprie, în perioada 16-31 mai 2016, inclusiv.

    Dosarele de înscriere se depun la Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj, Cluj-Napoca, Str. Constanța nr. 5, etaj 1, camera 107, în perioada mai sus menționată după următorul program:

 • luni - joi : 10:00 - 15:00;
 • vineri : 10:00 -  12:00.
Publicație de examenModel cerere de înscriere
Marți, 3 mai 2016

Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti sesiunea 7 iunie 2016

Specialist

Ministerul Sănătății organizează la data de 07 iunie 2016, examen pentru obținerea titlului de specialist pentru biologii, chimiștii și biochimiștii încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală.

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen se pot prezenta biologii, chimiștii și biochimiștii care au minimum 4 ani vechime de încadrare în sectorul sanitar și în specialitatea solicitată până la data de 31 decembrie 2016, cu excepția specialității Managementul calității în laboratoarele medicale.

Principal

Ministerul Sănătății organizează la data de 07 iunie 2016, examen pentru obținerea gradului de principal pentru biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști încadrați în unitățile sanitare și de cercetare științifică medicală.

Examenele se vor desfășura în Centrele Universitare medicale: București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Timișoara și Târgu Mureș.

La acest examen pot participa biologii, chimiștii și biochimiștii specialiști care practică specialitatea pentru care solicită susținerea examenului și care au minim 5 ani vechime în activitate în sectorul sanitar, în specialitatea solicitată, până la data de 31 decembrie 2016.

Înscriere

Dosarele de înscriere pentru examen se vor depune în perioada 03 – 16 mai 2016 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătății din str. George Vraca, nr.9, sector 1, București.

Dosarele pot fi transmise și prin servicii poștale pe adresa mai sus menționată, tot în perioada 03 – 16 mai 2016 inclusiv, data poștei.

PUBLICAȚIEDE EXAMEN
Marți, 3 mai 2016

Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă sesiunea mai 2016

    În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009, cu modificările și completările ulterioare privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, posesorii certificatului de medic specialist, pot efectua pregătire pentru obținerea celei de a doua specialități, în regim cu taxă.

    În perioada 27.04.2016 - 12.05.2016 cei interesați se vor adresa instituțiilor de învățământ medical superior, pentru obținerea avizului privind înscrierea la acest program de pregătire.

    Dosarele de înscriere la programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, se depun la Ministerul Sănătății, sediul din str. George Vraca nr. 9, sector 1, București, în perioada 09.05.2016 - 20.05.2016.

    IMPORTANT!!! Solicitările medicilor specialiști pentru înscrierea la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă, specialitatea Medicina de urgenta vor fi analizate ulterior de către Comisia de Specialitate a Ministerului Sănătății.

    Contul Ministerul Sănătății deschis la Direcția de Trezorerie a Municipiului București este: 

RO36TREZ70020E365000XXXX

METODOLOGIELOCURI
ORDIN TAXĂ ANUALĂANGAJAMENT DE PLATĂ
MODEL CERERE DE ÎNSCRIERE

Marți, 26 aprilie 2016

ANUNȚ

    Proba scrisă la concursul organizat pentu ocuparea postului de medic, specialitatea epidemiologie, va avea loc în data de

10 MAI 2016, ora 09:00,

    la sediul Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj din

Cluj-Napoca, str. Constanța nr. 5
Marți, 12 aprilie 2016

EXAMEN pentru obținerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentiști și farmaciști

SESIUNEA 18 MAI 2016

Marți, 12 aprilie 2016

CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 22 MAI 2016

Lista posturilor și locurilor scoase la concurs
Lista locurilor scoase la concursLista posturilor scoase la concurs
Publicație de concurs și Metodologia de desfășurare a concursului
MetdologiePublicația de concurs
Tematica și bibliogarfia
Domeniul MEDICINĂDomeniul MEDICINĂ - erată
Înscrieri
Acte necesare pentru înscriereCerere de înscriere
Orar de înscriere
Rezidențiat.ms.ro
Vineri, 18 martie 2016

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj

organizează concurs

pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea epidemiologie la Compartimentul de supraveghere epidemiologica si control al bolilor transmisibile - Colectiv supraveghere epidemiologica, boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS si statistica boli transmisibile.

   Înscrierile la concurs se fac în termen de 15 zile de la data publicării anunțului, respectiv 18.03.2016 – 01.04.2016, iar concursul se va desfașura în perioada cuprinsă între 31 zile şi 90 de zile de la publicarea în Revista ”Viața Medicală”.

    Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următorele documente:

 • cerere de înscriere la concurs în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze;
 • copia xerox a diplomei de medic si a certificatului de confirmare ca medic specialist;
 • copie xerox a certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România cu viza pe anul în curs;
 • dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicată una dintre sancţiunile prevăzute la art. 447 alin. (1) lit. e) sau f), la art. 531 alin. (1) lit. d) ori e), respectiv la art. 618 alin. (1) lit. d) sau e) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
 • cazier judiciar;
 • certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic şi neuropsihic pentru exercitarea activităţii pentru postul pentru care candidează;
 • chitanţa de plată a taxei de concurs.

    Taxa de concurs în valoare de 150 lei se achită la Caseria Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj.

    Dosarele de înscriere se vor depune la Biroul RUNOS al Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj din Cluj-Napoca, str. Constanţa nr. 5, etajul I, camera 108.

Tematica de concursBibliografia

    Tematica de concurs și bibliografia pot fi consultate și la avizierul unității.

Informații suplimentare se pot obține la Biroul RUNOS al Direcției de Sănătate Publică a Județului Cluj, telefon: 0264-532325.
Marți, 15 martie 2016

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ

organizează concurs pentru ocuparea funcţiilor publice de execuţie vacante de:

1.REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

2.REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANŢE-CONTABILITATE


Concursurile vor consta din următoarele probe:

 1. Selecţia dosarelor se va desfăşura in perioada 05.04.2016 – 11.04.2016
 2. Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 25.04.2016, ora 9
 3. Interviu care va avea loc în data de : 27.04.2016, ora 9

Concursul se va desfăşura la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.

Dosarele de înscriere la concurs se vor putea depune la sediul Directiei de Sanatate Publică a Judetului Cluj, etajul 1, camera 108, în perioada 15.03.2016 – 04.04.2016, şi vor conţine, în mod obligatoriu, următoarele acte:

 1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr. 3 la HGR 611/2008, modificată, (formular disponibil la sediul instituţiei);
 2. copia actului de identitate;
 3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
 4. copia carnetului de muncă şi adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice (model de adeverinţă disponibil la sediul instituţiei);
 5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere cu obligaţia de  a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
 6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate (adeverinţa va conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii);
 7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică.

Copiile după actele de mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Model formular de înscriereModel adeverință

    CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Condiţii generale:
 1. are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 7. îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 8. nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 9. nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 10. nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. Condiţii specifice:

A. REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ

 •  studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat
 •  minim 9 ani  vechime in specialitatea studiilor
 •  sa detina gradul de asistent medical principal

B. REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANŢE-CONTABILITATE

 • studii medii absolvite cu diploma de bacalaureat în domeniul economic
 • minim 9 ani vechime in specialitatea studiilor

    BIBLIOGRAFIA

A. REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA COMPARTIMENTUL STATISTICĂ/INFORMATICĂ ÎN SĂNĂTATE PUBLICĂ


 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 3. Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile ulterioare, Titlul I
 4. ORDIN   Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului
 5. ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

B. REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL SUPERIOR, LA SERVICIUL BUGET-FINANŢE-CONTABILITATE

 1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.
 2. Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.
 3. Legea nr.82/1991 a contabilităţii, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
 4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale, cu modificările şi completăruile ulterioare;
 5. Ordinul ministrului finanţelor publice nr.1917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, Planul de conturi pentru instituţii publice şi instrucţiunile de aplicare a acestuia, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. Ordinul Ministrului economiei şi finanţelor, nr.3512/2008 privind documentele financiar contabile;
 7. Hotărârea Guvernului nr.276/2013, privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe.
 8. Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, cu modificările şi completările ulterioare.
 9. Ordinul Ministrului Sănătăţii Nr. 386/2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016, cu modificările şi completările ulterioare.

Informaţii suplimentare se pot obţine la Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul RUNOS, camera 108, sau la telefon: 0264-532325 ; 0264-484996.
Luni, 14 martie 2016

Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj 

organizează concurs 

pentru ocuparea postului vacant de asisten medical generalist cu studii PL la Colectiv programe de sănătate în relație cu mediul și statistică

    Condiţiile de participare la concurs precum şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, www.dspcluj.ro.

    Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curiculum vitae
 8. certificatul de membru al Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Cluj
 9. adeverinţă pentru participare la concurs eliberată de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, Filiala Cluj

    Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

    În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

    Actele prevăzute la  lit. b) - d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

CONDIŢII GENERALE

    Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

 • diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă
 • minim 6 luni  vechime ca asistent medical generalist PL

CONCURSUL

se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, str.Constanţa nr.5 şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:
 1. selecţia dosarelor de concurs - 28 martie 2016 - 29 martie 2016;
 2. proba scrisă - 07 aprilie 2016 ora 9.00;
 3. interviul- 13 aprilie 2016 ora 9.00.

CALENDAR CONCURS

a. perioada de înscriere:
14 martie 2016-25 martie 2016
b. afişare rezultat selecţie dosare de concurs:
30 martie 2016 ora 12.00
c. proba scrisă:
07 aprilie 2016 ora 9.00
d. comunicarea rezultatelor la proba scrisă:
08 aprilie 2016 ora 13.00
e. depunerea contestaţiilor la proba scrisă:
08 aprilie 2016 ora 13.00 - 11 aprilie 2016 ora 13.00
f. comunicarea rezultatelor la contestaţii proba scrisă:
12 aprilie 2016 ora 13.00
g. interviul:
13 aprilie 2016 ora 9.00
h. comunicarea rezultatelor la interviu:
14 aprilie 2016 ora 9.00
i. depunerea contestaţiilor la interviu:
14 aprilie 2016 ora 9.00 - 15 aprilie 2016 ora 9.00
j. comunicarea rezultatelor la contestaţii interviu:
18 aprilie 2016 ora 10.00
k. comunicarea rezultatelor finale la concurs:
19 aprilie 2016 ora 12.00

Bibliografia

1.    ORDIN   Nr. 119 din  4 februarie 2014
pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al
populaţiei;

2.    ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010
privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

3.    ORDIN   Nr. 386 din 31 martie 2015
privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică pentru anii 2015 şi 2016

4.    HOTĂRÂRE   Nr. 2 din  9 iulie 2009
privind adoptarea Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România

    Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Cluj-Napoca str. Constanţa nr.5.etaj1, cam. 108, în  perioada 14.03.2016 - 25.03.2016, inclusiv.

    Date de contact pentru persoana care asigură secretariatul comisiei de concurs:

Birou Resurse Umane, tel.: 0264-484996, e-mail: runos@dspcluj.ro.
Vineri, 12 februarie 2016

Examen pentru obținerea gradului de medic, medic dentist și farmacist specialist

SESIUNEA 29 MARTIE 2016

    Ministerul Sănătății organizează începând cu data de 29 martie 2016 sesiune de examen pentru obținerea titlului de specialist, pentru medicii, medicii dentiști și farmaciștii care finalizează pregătirea în specialitate până la data de 15 aprilie 2016, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr.18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, cu modificările și completările ulterioare.

    Medicii, medicii dentiști și farmaciștii rezidenți din rețeaua de asistență medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcțiile de sănătate publică județene sau a municipiului București, respectiv la ministerele cu rețea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între15 februarie și 04 martie 2016, inclusiv.

Program de înscriere :
15 februarie - 04 martie 2016, inclusiv
luni - joi : 10,00-15,00
vineri : 10,00- 12,00

Publicație Examen Recomandarea Coordonatorilor de rezidențiat Cerere de înscriere Adeverință Spital

Miercuri, 10 februarie 2016
Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant de medic specialist în specialitatea epidemiologie la Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control al bolilor transmisibile - Colectiv supraveghere epidemiologică, boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile.

Anunț concurs                    Tematică și Bibliografie
Miercuri, 14 octombrie 2015 REZULTATELE PROBEI SCRISE LA CONCURSUL PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE
ASISTENȚI MEDICALI DIN CADRUL DSP CLUJ ORGANIZAT ÎN DATA DE 14.10.2015

Rezultate
Luni, 12 octombrie 2015 CONCURS REZIDENȚIAT SESIUNEA 15 NOIEMBRIE 2015
Publicație Concurs Metodologie
Locuri scoase la concurs Posturi scoase la concurs
Acte necesare la înscriere Cerere de înscriere
Orar înscriere
Vineri, 9 octombrie 2015

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CLUJ  

Organizează concurs pentru ocuparea functiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, de la Compartimentul statistică/informatică în sănătate publică

Concursul va consta din următoarele probe:

1.      Selecţia dosarelor se va desfăşura in perioada 29.10.2015 – 04.11.2015

2.      Proba scrisă din bibliografie care va avea loc la data de: 09.11.2015, ora 9

3.      Interviu care va avea loc în data de : 12.11.2015, ora 9

Concursul se va desfăşura la sediul Directiei de Sanatate Publica a Judetului Cluj, Cluj-Napoca, str. Constanta nr. 5, etaj I, telefon 0264-433645, 0264-484996.

CALENDARUL CONCURSULUI:

 1. Perioada de inscriere: 09.10.2015 – 28.10.2015 (20 zile calendaristice de la publicarea anuntului)
 2. Selectia dosarelor: 29.10.2015-04.11.2015 (maxim 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de înscriere)
 3. Afisare rezultate selectie dosare: 05.11.2015, ora 12.
 4. Proba scrisă: 09.11.2015, ora 9. (la minim 30 zile de publicare anunt)
 5. Comunicare rezultate proba scrisă: 10.11.2015, ora 9.
 6. Depunere contestatii proba scrisă: 10.11.2015, ora 9 – 11.11.2015, ora 9
 7. Comunicare rezultate contestaţii proba scrisă: 12.11.2015, ora 9
 8. Interviu: 12.11.2015, ora 10 (maxim 5 zile lucrătoare de la proba scrisă)
 9. Comunicare rezultate interviu: 12.11.2015, ora 13.
 10. Depunere contestatii interviu: 12.11.2015, ora 13 – 13.11.2015, ora 13.
 11. Afisare rezultate contestatie interviu: 16.11.2015, ora 13.
 12. Afisare rezultate finale concurs: 16.11.2015, ora 14.

            CONDITII DE PARTICIPARE LA CONCURS

 1. Condiţii generale:

a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;

b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;

c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;

d) are capacitate deplină de exerciţiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;

f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;

g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;

h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;

i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

 1. Condiţii specifice:

- studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă, în domeniul medicină

- certificat de medic specialist/primar în specialităţi medicale

- minim 9 ani vechime ca medic

BIBLIOGRAFIA

1.Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, republicata.

2.Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicata.

3.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanitar, cu modificarile ulterioare, Titlul I

4. ORDIN   Nr. 919 din 27 iulie 2006 privind aprobarea normelor metodologice de înregistrare, stocare, prelucrare şi transmitere a informaţiilor legate de activitatea spitalului

5. ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Miercuri, 7 octombrie 2015

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTURILOR VACANTE DE

ASISTENŢI MEDICALI PL

DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Detalii

Marti, 22 septembriue 2015

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj
organizează concurs
pentru ocuparea
următoarelor posturi vacante: 

-         1 post de asistent medical principal generalist cu studii PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

-         1 post de asistent medical principal PL, specialitatea igienă, la Colectiv Programe de sănătate în relaţie cu mediul şi statistică din cadrul Compartimentului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă si muncă

-         1 post de asistent medical generalist cu studii PL la Colectiv Program Naţional de Imunizare din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile

 

CONDIŢII GENERALE:

 Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

CONDIŢII SPECIFICE:

Pentru postul vacant de asistent medical principal generalist PL

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

 - minim 5 ani vechime ca asistent medical PL

 - adeverinţă de obţinere a gradului de asistent medical principal generalist

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 

Pentru postul de asistent medical principal PL, specialitatea igienă :

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

- minim 5 ani vechime ca asistent medical PL

- adeverinţă de obţinere a gradului de asistent medical principal specialitatea igienă

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 

Pentru postul vacant de asistent medical generalist PL

- diplomă de şcoală sanitară postliceală sau echivalentă

 - minim 6 luni vechime ca asistent medical PL

- certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R.

 
Concursul
se va desfăşura la sediul Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Cluj-Napoca, str.Constanţa nr.5,  şi constă în trei etape succesive, după cum urmează:

a)     selecţia dosarelor de concurs: 22.09.2015 – 05.10.2015;

b)    proba scrisă: 14.10.2015 ora 9.00;

c)     interviul: 20.10.2015, ora 9.00.

Pentru înscrierea la concurs candidaţii vor prezenta un dosar de concurs care va conţine următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;|[c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice; (text original în vigoare până la 24 noiembrie 2014) ]|

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor

d) copie după adeverinţa de obţinere a gradului de asistent medical principal generalist

e) copie după certificat de membru eliberat de O.A.M.G.M.A.M.R. vizat la zi.

f) copie după carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în specialitatea studiilor;
g) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
h) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
i) curriculum vitae;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. g), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Actele prevăzute la  lit. b) - f) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu documentele originale. 

 CALENDAR CONCURS

a)     perioada înscriere: 22.09.2015 – 05.10.2015

b)    afişare rezultat selecţie dosare de concurs: 08.10.2015, ora 12:00;

c)     proba scrisă: 14.10.2015, ora 9:00;

d)    comunicarea rezultatelor la proba scrisă: 15.10.2015, ora 12:00;

e)     depunerea contestaţiilor la proba scrisă: 15.10.2015, ora 12:00 – 16.10.2015, ora 12:00;

f)      comunicarea rezultatelor la contestaţii proba scrisă: 19.10.2015, ora 12:00;

g)     interviul: 20.10.2015, ora 9:00;

h)    comunicarea rezultatelor la interviu: 21.10.2015, ora 10:00;

i)       depunerea contestaţiilor la interviu: 21.10.2015, ora 10:00 – 22.10.2015, ora 10:00;

j)       comunicarea rezultatelor la contestaţii interviu: 25.10.2015, ora 10:00;

k)    comunicarea rezultatelor finale la concurs: 26.10.2015 ora 14:00.

 

Bibliografia :

a)    Pentru posturile din cadrul Compartimentului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile:

1.     HOTĂRÂRE   Nr. 589 din 13 iunie 2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru supravegherea bolilor transmisibile

2.     ORDIN   Nr. 1466 din 20 august 2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor transmisibile

3.     ORDIN   Nr. 916 din 27 iulie 2006 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi control al infecţiilor nosocomiale în unităţile sanitare

4.   Hotărârii Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

5.     Ordinul ministrului sănătății nr. 386 /2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 – 2016, ANEXA NR. 2 la normele tehnice - PROGRAMELE NAȚIONALE DE BOLI TRANSMISIBILE

6.     ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

7.     Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009.

 

b)    Pentru postul din cadrul Compartiment de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si munca:

1.     Hotărârii Guvernului 206/2015 pentru privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015 şi 2016

2.     Ordinul ministrului sănătății nr. 386 /2015 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2015 – 2016, ANEXA NR. 3 la normele tehnice - PROGRAMUL NAŢIONAL DE MONITORIZARE A FACTORILOR DETERMINANŢI DIN MEDIUL DE VIAŢĂ ŞI MUNCĂ

3.     ORDIN   Nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

4.     Codul de etica si deontologie al asistentului medical generalist, al moasei si al asistentului medical din Romania/2009.

5.     Ordinul MS nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei.

 Dosarele de înscriere la concurs se depun la Biroul Resurse Umane, Cluj-Napoca str. Constanţa nr.5, etaj1, Camera 108, în  perioada de la data de 22.09.2015 până la data de 05.10.2015, inclusiv.

 Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcției de Sănătate Publică a Judeţului Cluj, Biroul Resurse Umane, din Cluj-Napoca, str. Constanţa, nr. 5, etajul I, camera 108, telefon 0264-484996, 0264-532325, e-mail: runos@dspcluj.ro, www.dspcluj.ro.

Joi, 27 august 2015 Examen pentru obţinerea titlului de medic specialist,
medic dentist specialist si farmacist specialist sesiunea 20 octombrie 2015

Detalii

Model
Cerere înscriere
 DSP Cluj
Model
Adeverință Unitate de încadrare
Model
Adeverință coordonator
(pentru medicii înscriși la a 2-a specilaitate)
Model
Recomandare coordonator
(pentru medicii rezidenți sau medicii specialiști la a 2-a specialitate)

Perioada de înscriere:
1.09.2015 - 16.09.2015 (inclusiv)
Program de înscriere:
luni - joi: 10:00 - 15:00
vineri: 10:00 - 12:00
Vineri, 24 iulie 2015 Direcția de Sănătate Publică organizează concurs pentru ocuparea postului vacant pe perioadă nedeterminată de referent IA la Secretariat

Detalii

Bibliografie: http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/intro.htm
sau
Download (.doc)
Miercuri, 15 iulie 2015

ANUNȚ IMPORTANT !

PENTRU MEDICII ÎNSCRIȘI LA A 2-A SPECIALITATE ÎN REGIM CU TAXĂ
SESIUNEA MAI 2015

Programul de pregătire în cea de a doua specialitate în regim cu taxă, va începe la data de 15.07.2015, cu efectuarea a 6 luni din stagiul de bază.
Medicii care au dosarul complet se vor prezenta la DSP JUD CLUJ , Str. Constanța Nr. 5, etajul 1, camera 107 pentru ridicarea adeverinței în prim stagiu.
Vineri, 12 iunie 2015
Direcția de Sănătate Publică a Județului Cluj organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante în cadrul Compartimentului de supraveghere și control al bolilor transmisibile:
 • 1 post de asistent medical principal generalist cu studii PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS și statistică boli transmisibile;
 • 1 post astistent medical generalist cu studii PL la Colectiv Program Național de Imunizare.
 • 1 post de medic specialitatea medicină de laborator la Laboratorul de Diagnostic și Investigare în Sănătate Publică - Diagnostic microbiologic, în conformitate cu Ordinul MS 628/2001 cu modificările și completările ulterioare, post publicat în Viața Meicală Nr. 24 din 12.06.2015.
Joi, 30 aprilie 2015 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează concurs pentru ocuparea postului vacant de asistent medical principal generalist PL la Colectiv supraveghere epidemiologică boli transmisibile prioritare HIV, TBC, ITS şi statistică boli transmisibile

Detalii
Joi, 30 aprilie 2015 Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 17 iunie 2015
Miercuri, 29 aprilie 2015

Examen pentru obținerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimiști, biochimiști
sesiunea 3 iunie 2015

Miercuri, 29 aprilie 2015

Sesiunea de înscriere la programul de pregătire în cea de a 2-a specialitate, în regim cu taxă
sesiunea mai 2015

Miercuri, 1 aprilie 2015 EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti , sesiunea 05 mai 2015

Model Cerere          Publicatie de examen
Luni, 23 martie 2015 REZULTATUL CONCURSULUI ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT I A LA SECRETARIATUL/REGISTRATURA DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ
Centralizator Rezultate Rezulate interviu Rezultate proba scrisa

Miercuri, 18 martie 2015

REZULTATUL SELECŢIEI DOSARELOR DE ÎNSCRIERE LA CONCURSUL ORGANIZAT PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE REFERENT I A LA SECRETARIATUL/REGISTRATURA DIN CADRUL DIRECŢIEI DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI CLUJ

Detalii
Joi, 12 martie 2015 ANUNȚ

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj organizează examen pentru promovarea în grad profesional imediat superior celui deţinut

Detalii
Luni, 2 martie 2015 CONCURS PENTRU OCUPARE POST VACANT DE REFERENT IA LA SECRETARIAT/REGISTRATURA

ANUNT CONCURS
Luni, 02 februarie 2015
Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
24 martie 2015
ORAR  INSCRIERE

Perioada de inscriere : 02.02.2015 – 17.02.2015 inclusiv
Program de inscriere : luni ÷ joi orele 10,00-15,00
          vineri : 10,00- 12,00

Vineri, 29 august 2014

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist
sesiunea
16 octombrie 2014

Pentru specialitatea ATI
sesiunea
20 septembrie 2014

Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist si farmacist specialist

    Ministerul Sănătăţii organizează la data de 16 octombrie 2014 sesiune de examen pentru obţinerea titlului de specialist,
cu excepţia specialităţii Anestezie şi terapie intensivă pentru care examenul se organizează la data de 20 septembrie 2014.
    Pentru specialitatea Anestezie şi terapie intensivă dosarele de înscriere se vor depune la sediul Ministerului Sănătăţii din str.George Vraca, nr. 9, sector 1, Bucureşti, în perioada 25 august-5 septembrie 2014, inclusiv.
    Medicii, medicii dentişti şi farmaciştii rezidenţi din reţeaua de asistenţă medicală, vor depune dosarele de înscriere la direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, respectiv la ministerele cu reţea sanitară proprie, în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, inclusiv.
    Cadrele didactice şi de cercetare ştiinţifică medicală, precum şi specialiştii aflaţi la a doua specialitate în regim cu taxă, vor depune dosarele de înscriere tot în perioada cuprinsă între 1-16 septembrie 2014, la sediul Ministerului Sănătăţii din str. George Vraca, nr.9, sector 1, Bucureşti.

ORAR INSCRIERE

Perioada de inscriere 01.09.2014 - 16.09.2014, inclusiv
Program inscriere:
luni-joi intre orele 11,30 - 15,00
vineri intre orele 10,00 - 12,00


Model cerere inscriere la DSP

Model cerere MS

Model cerere  inscriere pentru examen a 2-a specialitate

Model MS cerere specialitatea ATI 

Model cerere UMF 

Model Recomandare coordonator a 2-a specialitate

Model Recomandare coordonator rezidenti

Model Adeverinta coordonator a 2-a specialitate 

Model Adeverinta coordonator rezidenti cu timp partial

Publicatie examen

Vineri 29 august 2014


Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti
sesiunea
24 septembrie 2014

Examen pentru obtinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti sesiunea 24 septembrie 2014

       Ministerul Sănătăţii organizează la data de 24 septembrie 2014 examen pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru medici, medici dentişti şi farmacişti.
       În această sesiune se pot înscrie candidaţii care finalizează până la data de 31 august 2014, pregătirea teoretică şi practică. Examenele se vor desfăşura în centrele universitare medicale acreditate de Ministerul Sănătăţii, în care s-a efectuat pregătirea.
        Înscrierea candidaţilor la examen se va face începând cu data de 25 august 2014 şi până la data de 9 septembrie 2014 inclusiv, la sediul Ministerului Sănătăţii din Str. George Vraca nr.9, Bucureşti, cu excepţia atestatului în Implantologie.
        Înscrierile pentru atestatul de Implantologie se fac în aceeaşi perioadă, respectiv între 25 august - 9 septembrie 2014 inclusiv, la direcţiile de sănătate publică din centrele universitare în care s-a făcut pregătire pentru obţinerea acestui atestat: Bucureşti, Cluj, Iaşi şi Timişoara.

ORAR INSCRIERI LA DSP CLUJ PENTRU ATESTATUL DE  IMPLANTOLOGIE

Perioada 25.08.2014 - 09.09.2014, INCLUSIV

Program de inscriere: luni-joi intre 11,30 - 15,00

vineri intre 10,00 - 12,00

    Model MS cerere inscriere
    Model DSP cerere inscriere    
     Publicatie atestate
Marti, 6 mai 2014

Examen
pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 12 iunie 2014
Examen pentru obtinerea gradului de medic, medic dentist, respectiv farmacist primar
sesiunea 12 iunie 2014

Miercuri, 23 aprilie 2014

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a 2-a specialitate, in regim cu taxa
sesiunea mai 2014
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a 2-a specialitate, in regim cu taxa
sesiunea mai 2014

Miercuri, 23 aprilie 2014

Examen
pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti
sesiunea 4 iunie 2014
Examen pentru obtinerea titlului de specialist/ principal pentru biologi, chimisti, biochimisti
sesiunea 4 iunie 2014

Joi, 10 aprilie 2014

Examen  pentru obtinerea atestatelor  de studii complementare pentru medici, medici dentisti si farmacisti
28 mai 2014
EXAMEN pentru obţinerea atestatelor de studii complementare pentru mediici, medici dentisti si farmacisti , sesiunea 28 mai 2014
Luni, 10 februaie 2014

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
25 martie 2014
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 25 martie 2014
Luni, 17 ianuarie 2014

CALENDARUL de examene, si concursuri
– ANUL 2014 -
CALENDARUL de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2014
Lunii, 14 octombrie 2013

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - octombrie 2013
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - octombrie 2013
Luni, 7 octombrie 2013

CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 17 noiembrie 2013
CONCURS REZIDENTIAT - sesiunea 17 noiembrie 2013
Luni, 2 septembrie 2013

Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist sesiunea
16 octombrie 2013
Examen pentru obtinerea gradului profesional de medic specialist, medic dentist specialist, farmacist specialist sesiunea
16 octombrie 2013
Publicatie examen
Orar inscriere
Model cerere inscriere
Model cerere inscriere a doua specialitate
Model adeverinta de la coordonator a doua specialitate
Model adeverinta calificativ a doua specialitate fara carnet de rezident
Model recomandare rezidenti pana in 16 04 2014
Model recomandare coordonator rezidenti a doua specialitate
Luni, 26 august 2013

Atestat studii complementare
24 septembrie 2013
EXAMEN pentru obtinerea de atestat de studii complementare  - sesiunea septembrie 2013
Publicatie de examen
Acte necesare pentru inscriere
Model cerere de inscriere
Program inscriere
Miercuri, 8 mai 2013

Examen
pentru obtinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar
SESIUNEA 12 IUNIE 2013
EXAMEN pentru obţinerea gradului de medic/medic dentist/farmacist primar
 - sesiunea 12 iunie 2013

Dosarele de inscriere
se depun la Directia de Sanatate Publica a Jud. Cluj, Str. Constanta Nr. 5, etaj 1, camera 107.
Perioada de inscriere : 07.05.2013 – 17.05.2013 inclusiv
Program de inscriere : luni ÷ joi orele 10,00-15,30
vineri : 10,00- 12,00
Informatii suplimentare: Birou R.U.N.O.S., telefon 0264 - 530012
Luni, 15 aprilie 2013

Examen,
pentru obtinerea titlului de specialist/principal pentru bioligi, chimisti si biochimisti
sesiunea 28 mai 2013
EXAMEN pentru obţinerea titlului de specialist/principal pentru biologi, chimisti si biochimisti - sesiunea 28 mai 2013
Vineri, 29 martie 2013

Program pregatire a doua specialitate
- sesiunea suplimentara -
aprilie 2013
Program pregatire a doua specialitate - sesiunea suplimentara - aprilie 2013
Marti, 5 martie 2013

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
17 aprilie 2013
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 17 aprilie 2013
Miercuri, 6 februarie 2013

Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - februarie 2013
Sesiunea de inscriere la programul de pregatire in cea de a doua specialitae, in regim cu taxa - februarie 2013
Marti, 5 februarie 2013

Examen atestate de studii complementare
14 martie 2013
Examen atestate de studii complementare - 14 martie 2013
Luni, 21 ianuarie 2013

CALENDARUL de examene, si concursuri
– ANUL 2013 -
CALENDARUL de examene, concursuri si sesiunilor de inscriere la a doua specialitate, ce vor fi organizate de Ministerul Sanatatii in anul 2013
Vineri, 7 septembrie 2012

EXAMENUL DE ATESTAT IN IMPLANTOLOGIE
– SESIUNEA 27.09. 2012 -
Examen atestate studii complementare 27 septembrie 2012
PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 27.08.2012 pana la data de 07.09.2012 inclusiv
           Luni - Joii - 11,30 - 15,00
           Vineri - 10,00 - 13,00Examen medic specialist
18 octombrie 2012
Examen medic specialist 18 octombrie 2012
PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 03.09.2012 pana la data de 19.09.2012 inclusiv
           Luni - Joii - 11,30 - 15,00
           Vineri - 10,00 - 13,00
Miercuri, 2 mai 2012

EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE PRIMAR PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI
Sesiunea 13 iunie 2012
EXAMEN PENTRU OBTINEREA GRADULUI DE PRIMAR PENTRU MEDICI, MEDICI DENTISTI SI FARMACISTI -Sesiunea 13 iunie 2012
              PROGRAM DE INSCRIERE:
din data de 02.05.2012 pana la data de 15.05.2012
           Luni - V ineri - 11,30 - 14,30
Vineri, 20 aprilie 2012


SESIUNEA DE INSCRIERE LA A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA

mai 2012
INSCRIEREA ;A A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA - MAI 2012
Vineri, 20 aprilie 2012

REZIDENTIAT
20 MAI 2012
REZIDENTIAT 20 MAI 2012
Marti, 17 aprilie 2012

EXAMEN BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST SPECIALISTI  SI PRINCIPAL
Sesiunea 18 mai 2012
EXAMEN BIOLOG, CHIMIST, BIOCHIMIST SPECIALISTI  SI PRINCIPAL
Vineri, 30 martie 2012

EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Sesiunea 11 mai 2012
EXAMEN PENTRU OBTINEREA ATESTATELOR DE STUDII COMPLEMENTARE
Marti, 31 ianuarie 2012

Examen,
medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist
sesiunea
14 martie 2012
EXAMEN pentru obţinerea titlului de medic specialist, medic dentist specialist şi farmacist specialist  sesiunea 14 martie 2012
Marti, 11 octombrie 2011


Examen,
 GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI

sesiunea
 2011
EXAMEN GRAD PRINCIPAL ASISTENTI MEDICALI SESIUNEA 2011
Listele cu candidatii admisi la examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011 sunt afisate la sediul DSP Cluj, etajul 1, la avizierul aflat intre camerele 110 si 111.

Examenul de grad principal, sesiunea noiembrie 2011 se va desfasura la sediul UNIVERSITATII "BOGDAN VODA", str. Grigore Alexandrescu nr.26A, Cluj-Napoca astfel:
- In data de 10 noiembrie 2011, specialitatea  MEDICINA GENERALA
- in data de 11 noiembrie 2011 CELELALTE SPECIALITATI

Accesul in sala se face intre orele 8,30-8,45, avand asupra dumneavoastra actul de identitate sau pasaportul in termen de valabilitate si pix de culoare albastra.
Marti, 20 septembrie 2011


Concurs,

sesiunea
20 noiembrie 2011
Concurs de rezidentiat sesiunea 20 noiembrie 2011
Vineri, 2 septembrie 2011


Examen,

sesiunea
19 octombrie 2011
Examen de obţinere a titlului de medic specialist, medic dentist specialist si farmacist specialist, sesiunea 19 octombrie 2011
Vineri, 2 septembrie 2011


a II-a specialitate

sesiunea
septembrie 2011
INSCRIERI A 2-A SPECIALITATE IN REGIM CU TAXA (SEPTEMBRIE 2011)
luni, 22 august 2011


Examen,

sesiunea
21 septembrie 2011
Examen de obţinere a atestatului în ultrasonografie generală, sesiunea 21 septembrie 2011ÎNAPOI LA ÎNCEPUTUL PAGINII

acasă © 2009 Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Cluj